close

Enter

Log in using OpenID

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi

embedDownload
Koç Holding A.Ş. Duyurusu
Tarih
:
30.09.2014
Kimden :
Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya 0533 veya 0516
e-mail : [email protected]
Konu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi
:
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak, yapılacak
ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Sanford
I.Weill’ın yerine Sayın Mustafa Kemal Olgaç’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını
teminen SPK’ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK’dan uygun görüş alınması halinde 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 363’üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi
olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan yönetim
kurulu üyeliğine Sayın Mustafa Kemal Olgaç’ın atanmasına ve imza sirkülerinin bu kapsamda
yenilenmesine karar vermiştir. SPK’ya gerekli başvuru iletilmiş olup, Sayın Mustafa Kemal Olgaç’ın
özgeçmişi ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
1/2
Koç Holding A.Ş. Duyurusu
M. Kemal Olgaç
1952 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği tahsil etmiştir. Galler
Üniversitesi Kontrol Mühendisliği ve Edinburgh Üniversitesi Yangın Mühendisliği bölümlerinden iki
master derecesi olan Olgaç, 1977 yılında Koç Allianz Sigorta A.Ş.'de Yangın Mühendisi olarak göreve
başladı. Ardından sırasıyla; 1979 yılında Yangın Mühendis Şefi, 1981 yılında Teknik Müdür, 1985
yılında Genel Müdür Yardımcısı ve 1991 - 2006 yılları arasında Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin
Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2001- 2006 yılları arasında Allianz Türkiye CEO'su olarak görev
yaptı. 2001 tarihinden bu yana Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi, Magdeburger Sigorta ve Mondial Assistance Türkiye şirketlerinin yönetim
kurulu başkanıdır. 2014 yılında yaşlılara hizmet vermek üzere kurulan Akasya Bakım ve Yaşam
Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı,
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği, EGM Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı
görevlerinde bulundu. Halen TÜSİAD ve 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuk
babasıdır.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content