close

Enter

Log in using OpenID

11 03 2014 Zorunlu Pay Alım Davetine İlişkin Yapılan SPK

embedDownload
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UYUM []
11.03.2014 17:51:49
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
MUSTAFA
SONGÖR
Yönetim
Kurulu Üyesi
2
MEHMET
AKYÜZ
Yönetim
Kurulu Üyesi
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
11.03.2014
17:47:55
11.03.2014
17:50:35
Evren mah. Koçman Cad. No: 48 GüneşliBağcılar/İSTANBUL
: 444 3 222 / 0 212 550 7909
: [email protected]
:
: 0 212 855 69 59 - 1248 / 0 212 550 7909
: Hayır
Zorunlu Pay Alım Davetine İlişkin Yapılan
:
SPK Başvurusu Hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 05.03.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile açıklanan Hisse Alım
Sözleşmesi uyarınca, Şirketimizde %7.56 oranında A Grubu 4.536.000 adet nominal
pay sahibi olan Mehmet Akyüz ve %7,56 oranında A Grubu 4.536.000 adet pay sahibi
olan Ahmet Akyüz (Satıcılar), Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddelerini San. ve Tic. A.Ş.'de
(Uyum Gıda A.Ş.) sahibi bulundukları payların tamamını, Verimed Tıbbi Ürünler
Lojistik Nakliyat ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Verimed A.Ş.) 05.03.2014
tarihi itibariyle hisse başına 2,00TL fiyata devretmişlerdir. Devir sonrası tüm hak ve
yükümlülükleri Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca Verimed A.Ş. tarafından
devralınmıştır. Verimed A.Ş., Şeref Songör'ün %100 pay sahibi olduğu tek kişilik bir
Anonim Şirkettir.
Uyum Gıda A.Ş.'nin ortaklık yapısı içerisinde %47,32 paya sahip olan Makro Market
A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Songör'dür. Şeref Songör, Makro Market
A.Ş.'nin %22,0 oranında pay sahibidir. 04 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı
Olağan Genel Kurulu'nda kabul edildiği ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil itibariyle
Şeref Songör, Uyum Gıda A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Sürekli Bilgilere İlişkin
Özel Durum Açıklama Formu'nde kamuya bildirildiği şekliyle 14.02.2014 tarihinden
itibaren Şeref Songör, %2,466 orana tekabül eden 1.480.000 adet nominal B Grubu
paya sahiptir.
Verimed A.Ş.'nin 9.072.000 adet nominal pay alımı ile birlikte, 23 Ocak 2014 tarihli
Resmi Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu Pay Alım
Teklifi Tebliği (II-26.1) (Tebliğ) 'nin Madde 12/1. fıkrasında tanımlanmış Yönetim
Kontrolü tanımına göre ; " Birlikte hareket eden kişiler " olarak; Makro Market A.Ş.,
Verimed A.Ş. ve Şeref Songör, yönetim kontrolünü elde etmiş bulunmaktadır. Buna
mukabil, Tebliğ uyarınca "Birlikte hareket eden kişiler" açısından pay alım teklifinde
bulunma yükümlülüğü doğmuş bulunmaktadır.
Birlikte hareket edenler adına Verimed A.Ş. zorunlu pay alım teklifi işlemlerini
yürütecektir. Zorunlu pay alım teklifi ile ilgili olarak Tera Menkul Değerler A.Ş. ile
aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Pay alım teklifi yapılması amacıyla 11 Mart 2014
tarihi itibariyle Verimed A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru evrakları
gönderilmiş ve muafiyet talep edilmemiştir.
Pay Alım Teklifi Fiyatı:1 adet 1 TL Nominal Değerli A Grubu Pay için Teklif edilen Pay
Alım Fiyatı 2,03-TL, 1 adet 1 TL Nominal Değerli B Grubu Pay için Teklif edilen Pay
Alım Fiyatı 2,03-TL olarak belirlenmiştir.
Belirlenen bu tutar II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğinin 15. Maddesine göre
belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakip kesinleşecek Pay Alım Teklifi Bilgi
Formu, başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content