close

Enter

Log in using OpenID

2-Geleceğime Karşı Sorumluyum Yarışması

embedDownload
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
Yarışmayı Düzenleyen Kurum
: SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ – NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (SEDEP YÜRÜTME KURULU)
Yarışma Adı
: Geleceğime Karşı Sorumluyum
Duyuru Tarihi
: 20 Kasım 2014
Etkinliğin Uygulanması:
: 21 Kasım 2014 -20 Nisan 2015
Okul İncelemelerinin Yapılması
: 21 Nisan 2015 – 31 Mayıs 2015
Sonuçların Duyurulması
: 07 Haziran 2015
Amaç:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek ve projede etkin rol almalarını sağlamak
Yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara duyarlılıklarını arttırmak
Sorunları tespit etme, disiplinli ve çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak
Suyun ve elektriğin insan hayatındaki önemini kavratmak
Öğrencilerde su ve elektrik tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak.
Öğrencilere verimli ve bilinçli su kullanımını anlatmak. Eğitim yolu ile azalan su kaynaklarına
dikkatlerini çekmek.
7. Öğrencilerde geleceğimize karşı sorumluluk bilinci oluşturmak.
8. Gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına karşı farkındalığı arttırmak
Konu:
Azalan su ve enerji kaynaklarımızın verimli kullanılması ve gelecek nesillere karşı bu konudaki
sorumluluklarımız. Okulda evde ve çevrede su ve diğer enerji kaynaklarının tasarrufunun önemi.
Kategoriler:
GELECEĞİME KARŞI SORUMLUYUM Etkinliği/yarışması 1 kategoride yapılacaktır. Selçuklu
İlçesindeki gönüllü tüm resmi ilkokul ve ortaokullar katılacaktır.
Yöntem:
1. Projeye başvuran gönüllü okullarımız Değerlendirme formuna (EK-1) göre 21 Kasım 2014 - 20
Nisan 2015 tarihleri arasında okullarında çalışmalarını yaparlar.
2. Okullarımız yaptıkları çalışmaları TKY formatına uygun rapor şeklinde 21 Nisan 2015 – 24 Nisan
2015 tarihleri arasında İlçe MEM’e teslim edecektir.
3. “Proje Değerlendirme Komisyonu” teslim edilen raporlar arasından 10 okulu seçer. Daha sonra
01 Mayıs 2015 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 10 okulu gezerek çalışmalarını değerlendirip,
raporlarını düzenler.
4. “Proje Değerlendirme Komisyonu “ tutulan değerlendirme raporlarına göre 7 Haziran 2015’e
kadar en iyi çalışmayı yapan okulu belirler ve ilan eder.
1
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
Katılım Şartları:
1. Yarışmaya Konya ili Selçuklu ilçesindeki gönüllü resmi ilk ve ortaokullar katılabilirler.
2. TKY formatına uygun çalışma raporları 21 Nisan 2015 – 24 Nisan 2015 tarihleri arasında İlçe MEM
SEDEP bürosuna teslim edecektir.
3. Gelen çalışma raporlarından 10 okul tespit edilecektir.
4. 10 okulun saha değerlendirilmesi, 01 Mayıs 2015 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
5. Sahaya kalan okullar EK-1 formuna göre değerlendirilecektir.
6. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
7. SEDEP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8. Yarışmaya katılan okullar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmanın Duyurulması:
Yarışma;
 SEDEP Facebook Grubu sayfasında,
 Okulların e-Postaları aracılığı ile okul yöneticileri bilgilendirilerek,
 SEDEP Okul Formatörleri ve SEDEP Kulübü Danışman öğretmenleri e-postaları aracılığıyla
bilgilendirilerek,
 Tüm okulların binalarında afişler yoluyla,
duyurulacaktır.
Proje Değerlendirme Komisyonu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Murat KILIÇ Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü
Erol YALPIR Şerife Akkanat İlkokulu Müdürü
Şenol ERASLAN Hâkim Ömer Onsun İlkokulu Müdürü
Erdinç SARICA Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu Müdürü
Erdem AYAR Konya Spor Lisesi Müdürü
Hasan YAKARER Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü
Değerlendirme:
Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından en iyi çalışmayı yapan okul seçilerek ilan edilir.
Değerlendirme ölçütleri aşağıdaki değerlendirme çizelgesinde belirtilmiştir.
2
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar kazanan okula e-Posta ile duyurulacaktır. Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP
web sitesinde de paylaşılacaktır.
Ödüller:
OKUL BİLGİLERİ
Adı:
Telefonu:
Sınıf Sayısı:
Bina Sayısı:
Adresi
Öğrenci Sayısı (Kız):
Öğrenci Sayısı (Erkek):
Öğretmen Sayısı:
GÖZLEM SONUÇLARI
GELECEĞİME KARŞI SORUMLUYUM YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (EK-1)
1
2
3
4
5
A) SU TASARRUFU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR (25 PUAN)
1. Su timi kurulmuştur.
2. Su deposu vardır ve periyodik bakımı yaptırılmıştır.
3. Su tasarrufu ile ilgili seminer yapılmıştır.
4. Okulda su tasarrufu ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmıştır.
5. Okulun su tasarrufu ile ilgili çalışmaları basında yer almıştır.
B) ELEKTİRK TASARRUFU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR (25 PUAN)
1. Aydınlatma sistemi harekete duyarlıdır.
2. Aydınlatma sisteminin temizlik ve teknik bakımı yapılmıştır.
3. Elektrik tasarrufu ile ilgili seminer yapılmıştır.
4. Okulda elektrik tasarrufu ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmıştır.
5. Okulun elektrik tasarrufu ile ilgili çalışmaları basında yer almıştır.
C) OKULUN GÖRÜNÜMÜ (25 PUAN)
1. Okul binası bakımlıdır.
2. Koridor ve sınıfların duvarları ile tuvaletler temizdir.
3. Okul bahçesi ağaçlandırılmıştır ve sulama sistemi kurulmuştur.
4. Okul bahçesinde dinlenme bankları ve oyun alanları vardır.
5. Okul bahçesi temizdir ve çöp kovaları vardır.
D) ÇEVRE EĞİTİMİ (25 PUAN)
1. Çevre kulübü seçilmiştir. Çevre kulübünün faaliyetleri sergilenmiştir.
2. Çevre konusunda en az bir proje uygulanmaktadır.
3. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmıştır.
4. Çevre konusunda yarışma (kompozisyon, resim, şiir) düzenlenmiştir.
5. Doğa gezileri (hayvanat bahçeleri, vb.) düzenlenmiştir
TOPLAM
GENEL TOPLAM
3
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
1- Z – Kütüphane
2- Bilgisayar laboratuarı
3- Fen laboratuarı
4- Resim atölyesi
5- Müzik atölyesi
6- Öğretmenler odasının yeniden dizayn edilmesi
7- Çok amaçlı salonun dizaynı
Not: Sadece birinci okula ödül verilecek olup, Yukarıdaki ödüllerden seçilen Okulun tercihine göre
sadece 1 tanesi yapılacaktır.
İletişim Bilgileri:
Hasan YAKARER - 05053597873 - [email protected] - Muhammed Hamdi Yazır İ.H.O Okul Müdürü
4
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
498 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content