close

Enter

Log in using OpenID

buradan - MODE İstanbul

embedDownload
RADİKAL DEMOKRASİ KENT KARŞILAŞMASI
MÜŞTEREKLERİ YAŞATMAK
Müşterekleri şöyle tanımlıyoruz: Toplumun tüm üyelerinin erişimine eşit şekilde açık olması gereken hava, su ve toprak gibi doğal
kaynaklar ile kültürel, eğitsel, kentsel, bilimsel kaynaklar. Kimisi DNA’mız, biyolojik çeşitlilik, atmosfer, nehirler, göller, okyanuslar,
ormanlar ve tohumlar gibi tamamen doğanın bize bahşettiği varlıklar; kimisiyse hukuk, internet, diller, gelenekler, parklar, kent
meydanları ve sokaklar gibi insan yaratımı... Basit bir ifadeyle, “paylaştığımız şeyler” anlamına geliyor, hem herkese ait olan, hem
kimseye ait olmayan... Müşterekler, sivil toplumun ihtiyaçlarının merkezde olduğu, sosyal hakların ve katılımcı süreçlerin deneyim
edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor, daha yaşanabilir ortak bir geleceğin temellerini oluşturuyor.
Vatandaşlar ve sosyal topluluklar, kamusal alanı geri kazanmak üzere fiziksel ve zihinsel ortak mekânlar yaratıyorlar. Bir araya
gelmek, fikirlerini ifade etmek ve birçok kültürel pratikte bulunmak üzere gerilla bahçesi, ‘üçüncü mekân’, sokak tiyatrosu, protesto
gibi birçok farklı yöntem kullanarak ortak alanları kendilerine mal ediyor, geri alıyor ve işgal ediyorlar.
KENT KARŞILAŞMASI
MODE İstanbul olarak; Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamında düzenlediğimiz Radikal Demokrasi Kent Karşılaşması
dizisinin ilkinde farklı topluluk ve disiplinlerden aktivistler, medya üreticileri, akademisyenler, sanatçılar ve fikir savunucuları,
müşterek (kamusal) alanların geri kazanımı için verilen mücadeleler ile bu konudaki alternatif ve disiplinlerarası yaklaşımları
farkındalık ve görünürlük ekseninde ele almak üzere bir araya geliyoruz! Bu çerçevede, eylemsellik, tabandan katılımcılık, şeffaflık,
özyönetim, ortak mekân yaratımı, kolektif üretim ve ortaklaşma pratiklerine değinecek, medya-iletişim alanındaki ihtiyaçları tespit
etmek ve çözüm üretmek üzere de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz Kent Karşılaşması etkinlikleri
ile Radikal Demokrasi MediaLab çalışmalarını başlatacağız.
RADİKAL DEMOKRASİ MEDİALAB
Doc Next Network ve Türkiye’deki temsilcisi MODE İstanbul olarak 2014’ün ilk yarısında açtığımız uluslararası Radikal Demokrasi
Video Çağrısı ile “Kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf toplumlar yaratmak için ne yapabiliriz?” sorusuna cevaplar aramıştık. Radikal
Demokrasi’nin yeni aşamasında ise aynı soruyu tartışmaya devam ederken, Türkiye, İngiltere, İspanya ve Polonya’da “Radikal
Demokrasi MediaLab” adı altında ve “Müşterekler” konusu üzerine ortaklaşa bir multi-medya laboratuvarı düzenliyor olacağız…
PROGRAM
Seminer
:
Müşterek Alanların Geri Kazanımı (10.30 – 14.00)
10.30 - 10.45
Kahve ve Kayıt
10.45 - 11.00
Açılış ve Video Gösterimi: Casa Grande del Pumarejo, Radical Democracy In Practice
11.00 - 11.20
Kuzguncuk Bostanı Yerel Mücadelesi - Boğaçhan Dündaralp (ddrlp)
11.20 - 11.40
Dijital Ortamın Tarafsız Sahası - Can Pürüzsüz (140journos)
11.40 - 12.00
Roma Ve İstanbul'dan Müşterekler Adına Öğrendiklerim - Aslıhan Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
12.00 - 12.20
Kent Artığı, Video Kolektifi - Özge Çelikaslan (Artıkişler Kolektifi)
12.20 - 12.30
Soru Cevap
12.30 - 12.45
Ara
12.45 - 12.50
Video Gösterimi: #OccupytheMoney, Autonomy on Wheels
12.50 - 13.10
Müşterek Alanları Birlikte Yaratmak - Arzu Erturan (Sokak Bizim Derneği)
13.10 - 13.30
Kuzey Köylerini Savunmak İstanbul'u Savunmak - Ezgi Öz (Kuzey Ormanları Savunması)
13.30 - 13.50
Kamusal Alanlarının Sahne Haline Getirilmesi - Cem Baza (Gezi Parkı Sanat Kolektifi)
13.50 - 14.00
Soru Cevap
14.00 - 15.30
Öğle Arası
Atölye
:
Alternatif Kentsel Yaklaşımlar (15.30 – 18.30)
SEMİNER: MÜŞTEREK ALANLARIN GERİ KAZANIMI
Kuzguncuk Bostanı Yerel Mücadelesi - Boğaçhan Dündaralp (ddrlp)
Boğaçhan Dündaralp yapılaşma tehlikesine karşı yirmi yıldır Kuzguncuklular tarafından korunan bostanın, yerel mücadelesi ve
bostanın bugününü anlatıyor.
Dijital Ortamın Tarafsız Sahası - Can Pürüzsüz (140journos)
Sosyal mecraların kullanımı yaygınlaştıkça mütemadiyen yeniden tanımlanan dijital kamusal alanlar, sokak ve meydanlarda temsil
bulmakta güçlük çeken topluluklar için kayda değer bir seçenek teşkil ediyor mu? Fiziksel mekânda karşılık bulamayan çoğulculuğu
topluluk haberleşmesi modelinde dijital ortam aracılığıyla var edebilir miyiz? Tarafsız bir saha olmaya soyunan 140journos, sosyal
mecralar üzerinden kamusal mekânı nasıl tanımladığını tartışıyor.
Roma Ve İstanbul'dan Müşterekler Adına Öğrendiklerim - Aslıhan Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Roma ve İstanbul’da üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen farklı atölye çalışmaları aracılığıyla müşterekleri anlamaya ve baskın
kent bilgisine karşılık çoğul, öznel, eleştirel anlatılar üretebilecek ortamlar yaratmaya çalışılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilmiş çeşitli
haritalama işleri üzerinden kolektif bilgi üretimi ve paylaşımı deneyimleri aktarılacak. Haritalamalardan bazıları, Roma’da ESC
Atelier, Teatro Valle, Angelo Mai, La Casetta Rossa gibi kültür ve sosyal amaçlı işgal mekânlarına, İstanbul’da ise Fener-BalatAyvansaray, Taksim Meydanı, Gezi Parkı gibi kentsel ölçekteki alanlara dair çalışmaları içeriyor.
Kent Artığı, Video Kolektifi - Özge Çelikaslan (Artıkişler Kolektifi)
Bu sunum, Artıkişler Kolektifi’nin kent, emek, yoksulluk, zorunlu göç ve etnik kimlikler temaları etrafında yürüttüğü çalışmaları;
otonom kolektif pratiği, kolektif hafıza üretimi ve video imajı bağlamlarında tartışıyor. Sunumda İstanbul’un Artığı videoları ve
kolektifin son yirmi yıllık video arşivinden parçalar gösterilecektir.
Müşterek Alanları Birlikte Yaratmak - Arzu Erturan (Sokak Bizim Derneği)
Kentlerdeki müşterek alanlarımızdan biri olan sokakları nasıl geri kazanabiliriz? Sokak Bizim Derneği yaşanabilir bir kent yaratmak
için kentin en temel birimi olan sokaktan başlayan ve yaşanabilir sokaklar yaratmayı hedefleyen çalışmalar yapmaktadır. Ayda Bir
Gün Sokak Bizim adını verdiği etkinliklerle müşterek alanları kentin farklı aktörleri bile birlikte yaratmayı deniyor. Bu konuda
gerçekleştirdikleri pilot uygulamalar ve farkındalık projeleri ile Yeldeğirmeni mahallesinde yaptıkları çalışmayı paylaşacaklar.
Kuzey Köylerini Savunmak İstanbul'u Savunmak - Ezgi Öz (Kuzey Ormanları Savunması)
1980'lerden itibaren kentin pazarlanmaya başlayan bir meta olarak sunulmasıyla İstanbul ve İstanbul etrafındaki yeşil alanların
azalmasında doğru bir orantı vardır. Kent doğanın, yaşam kaynaklarının aleyhine büyümektedir. Mahalle, orman, yeşil alan, hafıza
mekânı, kültür varlığı, tarihi değer, sinema, tren garı, meydan, tüm kamusal alanları savunma ihtiyacı karşılığını bulmuştur. Peki
kentin merkezinde müşterek alan savunması artarak çoğalırken kentin çeperlerinde yer alan kuzey köyleri ile nasıl bir dayanışma ağı
öreceğiz?
Kamusal Alanlarının Sahne Haline Getirilmesi - Cem Baza (Gezi Parkı Sanat Kolektifi)
Gezi Parkı'nda öğrendiğimiz yaşam ve direniş pratiklerini sanat üretiminde de hayata geçirmek ve günümüzün hiyerarşik sanat
üretimine alternatif yaratmak için farklı sanat dallarından sanatçıların, sanatla bir şeyler ifade etmeye çalışanların dayanıştıkları bir
oluşumdur Gezi Parkı Sanat Kolektifi. Amacı Gezi Parkı'nın polis işgalinden sonra kamu alanlarını kolektif üretimle bir sahne haline
getirerek direnişe katkı vermektir.
VİDEO GÖSTERİMİ
Casa Grande del Pumarejo, Emek Filoğulları Benítez, İspanya/Türkiye, 2013, 05:00
Sevilla şehir merkezindeki El Pumarejo Konağı halk tarafından kentsel bir ortak kullanım alanına dönüştürülmüş 250 yıllık bir anıtyapı. Son 12 yılını konağı muhafaza etmeye adamış ve sayıları her gün çoğalan bir grup insan, bu anıt-yapının konutsal ve kentsel
ortak alan olarak kullanımını politikacı ve yatırımcıların ilgisine karşı koruyor.
Radical Democracy In Practice, Milan Perisic, Sırbistan, 2014, 02:03
Saraybosna kuşatmasından yirmi sene sonra Bosnalılar kendi hükümetleriyle mücadele içinde. Protesto hareketinin ekseni Bosna
Hersek’in dört bir yanında ortaya çıkan doğrudan demokrasinin uygulandığı genel meclislere kaydı. Katılımcılar kendi kurallarını
koyuyor, meclisleri kendi yönetiyor ve taleplerini eyalet meclislerine gönderiyor.
#OccupytheMoney, Terrorismo de Autor, İspanya, 2012, 01:43
Tek para birimli birlik, ekonomik krizin içinde. Çoktan unutulmuş görüşlerini tekrar yayabilmek için sert çocuklar şehre geri döndü.
Ne de olsa herkesin cebinde biraz para var ve herkes her gün birazını harcıyor. #Ocupaeldinero, o aslında en büyük sosyal ağ.
Autonomy on Wheels, Attila Endrődi-Mike, Macaristan, 2014, 05:00
Budapeşte'de kamusal etkinliklerde boy gösteren katılımcı bir bisiklet tamir atölyesi olan Cyclonomia, bir Küçülme ve Geçiş Merkezi
konseptinin bir parçasıdır. Bu konsept ile daha fazla özerklik ve kentsel peyzaj içindeki ekonomik ve üretim sistemlerinin yeniden
lokalizasyona geçiş deneyimi hedeflenmektedir.
ATÖLYE: ALTERNATİF KENTSEL YAKLAŞIMLAR
Katılımcılar, müştereklerin geri kazanımına ve kentin geleceğine dair sorulara birlikte cevaplar üretecek, alternatif proje
girişimlerine, kullanılabilecek medya araçları ve iletişim stratejilerine yönelik fikir alışverişinde bulunacak ve gruplar halinde yaratıcı
egzersizler gerçekleştiriyor. Bu ortaklaşa fikir üretimi ve aksiyon alma süreci belirli aralıklarla düzenlenecek olan Kent Karşılaşmaları
ile devam edecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content