close

Enter

Log in using OpenID

AÖF İÖLP DİNLEME VE SESLETİM II DERSİ DÖNEM SONU SINAV

embedDownload
 AÖF İÖLP DİNLEME VE SESLETİM II DERSİ DÖNEM SONU SINAV GENEL YÖNERGESİ 1. Bu dersin dönem sonu sınavı kapsamında öğrenciler Merkez'den verilen İngilizce bir parçayı ders içinde öğrendikleri konuları uygulayarak kaset veya CD'ye ses olarak kaydederler. 2. Öğrencilere 20 Mayıs 2014 tarihinde internet ortamında ilan edilmek üzere kaydedilecek parça aynı tarihte İl Akademik Koordinatörlerine de yollanır. 3. Öğrenciler önce adını, soyadını ve eğitim gördükleri ili daha sonra verilen parçayı okuyarak kendi seslerini kaset veya CD'ye kaydederler. Ses kaydında öğrenciye ait bilgi bulunmadığı takdirde, o kayıt değerlendirmeye alınmaz. 4. Ses kaydı imkânı olmayan öğrenciler için eğitim gördükleri merkezde İl Akademik Koordinatörü aracılığı ile ses kaydı olanağı sağlanmalıdır. 5. Ses kaydının temiz bir kayıt olmasına dikkat edilmelidir. Ses kaydı kalitesi düşük olup anlaşılmayan kayıtlar değerlendirmeye alınmaz. Ses kayıt kalitesinden öğrenci sorumludur. İl Akademik Koordinatörü ses kalitesini onaylar. 6. Kaset veya CD'ler 30 Mayıs 2014 tarihinde İl Akademik Koordinatörlerine imza karşılığında teslim edilir. Bu tarihten sonra teslim edilen kaset veya CD'ler değerlendirmeye alınmaz. 7. İlgili İl Akademik Koordinatörü teslim aldığı kaset veya CD'de ses kaydı olduğunu ve söz konusu ses kaydının imza sahibi öğrenciye ait olduğunu okunması için verilen metini Öğrenciye bir kez daha okutup aynı esnada kayıttaki sesi kontrol ederek tutanak altına alır. 8. İlgililer teslim edilen kaset veya CD'de ses kaydı olmadığını tespit ederse, öğrencinin kendi gözetimleri altında tekrar kayıt yapmasını sağlar ve tutanağa açıklama yazarak bildirir. 9. Teslim edilen kaset veya CD'deki sesin öğrenciye ait olmadığı saptanırsa, bu konu ile ilgili İl Akademik Koordinatör tarafından tutanak tutulur ve öğrenci kopya yapmış muamelesi görür. 10. Kaset ve CD'ler tutanak ile birlikte 31 Mayıs‐1 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak olan sınavlara görevli olarak gelen Üniversite Temsilcisine 31 Mayıs 2014 tarihinde teslim edilir. 11. Kaset ve CD'lerde a. ses kaydı olduğundan, b. sesin ilgili öğrenciye ait olduğundan, c. sınav evrakının zamanında teslim edilmesinden önce öğrenci daha sonra İl Akademik Koordinatörü sorumludur. 12. Tüm ses kayıtları Anadolu Üniversitesinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Öğrencilere Hatırlatma : Metnin tümünün ses kaydının olduğundan öğrenci sorumludur. Bu nedenle öğrenci teslim edeceği kaydı baştan sona dinlemelidir. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content