close

Enter

Log in using OpenID

7.Dönem

embedDownload
 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014–2015 ÖĞRETİM YILI 7. DÖNEM/GÜZ OKUL DENEYİMİ İZLENCE AMAÇ: Bu dersin amacı, kuramsal temelli derslerde edinilen kazanımların gerçek ortamda uygulanması ve böylece öğretmen adaylarının dil ve öğretimi alan bilgisi ve öğretmenlik becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adayları uygulama okullarında öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayacak etkinlikleri planlayacak ve bunları sınıf içinde etkili bir şekilde sunacaklardır. Ders kitabı ve yararlanılacak kaynaklar I.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayı Kitabı Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 II.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayı Kitabı içinde yer alan tüm kaynaklar. Ders Koordinatörleri: Prof. Dr. İlknur KEÇİK [email protected] Doç. Dr. Belgin AYDIN [email protected] 1
OKUL DENEYİMİ İZLENCE Hafta Tarih 1. 2. 20 Ekim 2014 Pazartesi 24 Ekim 2014 Cuma 27 Ekim 20147 Pazartesi 31 Ekim 2014 Cuma Yapılacaklar Okulların İÖLP web sitesinden duyurulması Uygulama Öğretmeni ile Tanışma
“Okul Deneyimi Uygulama Programı” ve “Okul Deneyimi Haftalık Ders Programı” Hazırlama ve Web’e Gönderme * 3. 4. 5. 6. 7. 3 Kasım 2014 Pazartesi‐ 7 Kasım 2014 Cuma 10 Kasım 2014 Pazartesi 17 Kasım 2014 Pazartesi‐ 21 Kasım 2014 Cuma 23 Kasım 2014 Pazar 24 Kasım 2014 Pazartesi 1 Aralık 2014 Pazartesi‐ 5 Aralık 2014 Cuma 7 Aralık 2014 Pazar 8. 9. 8 Aralık 2014 Pazartesi 15 Aralık 2014 Pazartesi‐ 19 Aralık 2014 Cuma 21 Aralık 2014 Pazar 10. 22 Aralık 2014 Pazartesi Programda oluşabilecek sorunları giderme , Uygulama öğretmenini gözlemleme 1. Ders Planını Web’e gönderme** 1. Ders Planını uygulama*** (ders anlatma) 1. Yansıtma Raporunu son gönderme tarihi 2. Ders Planını Web’e gönderme** 2. Ders Planını uygulama 2. Yansıtma Raporunu son gönderme tarihi 3. Ders Planını Web’e gönderme** 3. Ders Planını uygulama 3. Yansıtma Raporunu son gönderme tarihi 4. Ders Planını Web’e gönderme** 29 Aralık 2014 Pazartesi‐ 2 Ocak 2015 Cuma 4. Ders Planını uygulama 4 Ocak 2015 Pazar 4. Yansıtma Raporunu son gönderme tarihi 12. 5 Ocak 2015 Pazartesi 5. Ders Planını Web’e gönderme** 11. 2
13. 14. 12 Ocak 2015 Pazartesi 16 Ocak 2015 Cuma 5. Ders Planını uygulama 18 Ocak 2015 Pazar 5. Yansıtma Raporunu son gönderme tarihi 19 Ocak 2015 Pazartesi 23 Ocak 2015 Cuma Genel Değerlendirme NOT: Ders planını dersin izlencesinde belirtilen tarihte göndermeyen öğrencilerin bir gecikme günü için 10 (On) puan düşürülür. Yansıtma Raporu dersin izlencesinde belirtilen tarihte gönderilmez ise değerlendirilmeye alınmaz, 0 (Sıfır) verilir. (*) “Okul Deneyimi Uygulama Programı” ve “Okul Deneyimi Haftalık Ders Programı” uygulama öğretmeniniz ile birlikte kitabınızdaki 42–46. sayfalarda yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurularak http://eportfolyo.iolp.anadolu.edu.tr adresine belirtilen şekilde gönderilecektir. Yapılacak uygulamalar belirlenirken planın konu saptamalarını izlencede verilen çalışma takvimi dikkate alınarak ve bu izlence ile örtüşecek şekilde yapılmalıdır. (**) Ders Planları bir sonraki hafta anlatılacak ders konusu ile ilgili olarak hazırlanacaktır. Anlatılacak ders konuları uygulama öğretmeninin izlediği program çerçevesinde uygulama öğretmeni tarafından belirlenecektir. Ders anlatımından en az bir hafta önce öğretmen adayı belirlenen konuyu nasıl anlatabileceğini düşünerek ve ders kitabındaki açıklamaları dikkate alarak plan hazırlayacaktır. Hazırlanan her bir plan, izlencede belirtilen tarihte en geç saat 24.00’e kadar hem uygulama öğretmenine hem de uygulama öğretim elemanına çevrimiçi (online) dönüt almak üzere http://eportfolyo.iolp.anadolu.edu.tr adresine gönderilecektir. Verilen dönütler doğrultusunda planda gerekli değişiklikler ders anlatılmadan önce yapılıp son halini almış bu plan derste uygulanacaktır. Eğer hazırlanan planda önemli ölçüde değişiklik yapılmış ise ya da uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı gerekli görüyorsa düzeltilmiş plan sisteme yeniden yüklenecektir. Plan gönderilen haftalarda öğretmen adayı ders anlatan diğer adayı ya da öğretmenini gözlemleyecektir. (***) Ders anlatma, daha önce belirlenmiş olan konuda önceden hazırlanmış ve alınan dönütlere göre düzeltilmiş olan ders planı dikkate alınarak yapılacaktır. (****) Hangi Şartlarda ders telafisi yapılabileceği konusu için Kitabınıza bakınız. Orada belirtilen durumlar dışında telafi yapılamaz. 3
Değerlendirme: Bu dersin değerlendirmesi Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının adayların ders planları, uygulamaları ve yansıtmalarına verdiği notların ortalamaları alınarak yapılacaktır. Değerlendirme aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Uygulama Öğretim Elemanı (%50): 5 planın ortalamasının %40ı 5 yansıtma raporunun ortalamasının %10u alınarak öğretim elemanı notunu hesaplayacaktır. Uygulama Öğretmeni (%50) : 5 planın ortalamasının %20si, 5 uygulama (gözlem notunun ortalamasının) %20si 5 yansıtma raporunun ortalamasının %10u alınarak hesaplanır. Öğretmen adayının son başarı notu uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının notlarının toplamıdır. ÖNEMLİ UYARI: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayı Kitabında yer alan değerlendirme kuralları kredili sistem gereği dönemlik uygulamaya geçilmesi nedeniyle geçerli DEĞİLDİR. 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content