close

Enter

Log in using OpenID

BİLİNÇSİZ TÜKETİLEN ANTİBİYOTİK FAYDADAN ÇOK ZARAR

embedDownload
BİLİNÇSİZ TÜKETİLEN ANTİBİYOTİK FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİR
Dünyada ve ülkemizde bilinçsiz kullanılan ilaç türlerinin başında antibiyotik
gelmektedir.Ülkemizde de gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı çeşitli sorunları beraberinde
getirmektedir. Bu sorunlardan bazıları özellikle antibiyotiğin doğru kullanılmamasından kaynaklanan
antibiyotiğin etkisini geçersiz kılan direnç gelişimidir. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol
Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte, 18 Kasım’ı yıllık “Avrupa Antibiyotik
Farkındalık Günü” olarak ilan etmiştir. Bu günün amacı antibiyotiklerin gelecekte de güvenle
kullanılabilmesi için herkesin rolü ve yapabilecekleri katkılar konusunda bilgi vererek toplum
üzerinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık yaratmaktır.
Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve
hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden
olmaktadır. Uygun olmayan Antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel floranın
değişmesine bu da çoğu kez antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve bazı yan etkilerin
görülmesine neden olabilmektedir.
Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmez. Antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı
dindirmez, Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise antibiyotiğe karşı direnç gelişir. Hasta daha önceki bir
hastalığında kullandığı antibiyotiğini tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan
kullanmamalıdır. Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında
antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı unutulmamalıdır. Hekim önerisi ile reçete ile alınan
antibiyotik enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve antibiyotik direncinin ortaya çıkma riskini
azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarında alınarak uygun
biçimde kullanılmalıdır. Hastalarımız kendilerini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden
önce sonlandırmamalıdır. Aksi takdirde faydadan çok zarar getirecektir. Artmış veya reçetesiz alınmış
antibiyotikler yerine her zaman doktorun önerdiği reçeteli antibiyotikleri kullanılmalıdır.
Birçok hastalığa karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için
antibiyotikleri doğru kullanma konusunda farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.
Dr. Mehmet Emin TAŞ
İl Sağlık Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content