close

Enter

Log in using OpenID

Cambridge Sınavları Bilgilendirme Yazısı

embedDownload
Examinations Services
Turkey
CAMBRIDGE ÜNIVERSITESI YOUNG LEARNERS SINAVLARI
Sayın Veli,
Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde British Council tarafından düzenlenen Cambridge Young Learners
Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar özellikle 7–12 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu
sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları ileride girecekleri İngilizce
sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve
öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır.
Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci YLE sınavlarına girmektedir. Türkiye’de bulunan birçok okul
YLE sınavlarını öğretim programlarına başarılı bir şekilde dâhil etmiştir. İçeriği resimli, renkli ve eğlencelidir;
dolayısıyla öğrenciler soruları yanıtlarken zorluk çekmez. YLE sınavlarının asıl amacı, çocuğunuzu İngilizcesini
geliştirmeye teşvik etmektir. Cambridge YLE sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından
İngiltere'de hazırlanır ve değerlendirilir. Bu sınavlar dil öğrenmeye ilişkin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma
bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
YLE sınavları Cambridge ESOL tarafından İngiltere’de hazırlanmakta ve orada değerlendirilmektedir.
Cambridge ESOL YLE sınavları 3 ayrı düzeyden oluşur: Starters ilk seviye; Movers ikinci seviye
ve Flyers en ileri seviye YLE sınavıdır. Bu sınavlar öğrencilerin İngilizcede ilerlemelerini destekleyecek şekilde
tasarlanmıştır. Starters seviyesinde en çok kullanılan kelimelerle temel cümleleri öğrenerek başlarlar, Movers ve
Flyers seviyelerinde ise tutarlı bir şekilde ilerleyerek daha kapsamlı ve güçlükleri aşabildikleri İngilizce
seviyesine ulaşmış olurlar.
ÇOCUĞUMU NASIL KAYIT ETTİREBİLİRİM?
 Okulunuz tarafından seçilmiş sınav tarihleri, size yine okulunuz tarafından bildirilecektir. Okulların,
sınava girecek öğrencilerin her seviye için adayların isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru formu
ile ödeme dekontlarını sınavdan 7 hafta öncesinde faks veya elektronik posta ile bize ulaştırmaları
gerekmektedir. Bu açıdan çocuğunuzun sınava girip girmeyeceğine dair bilgiyi kesin olarak okulunuzun
belirleyeceği tarihe kadar okulunuzdaki ilgili kişiye bildirmeniz gerekmektedir.
 Okulunuzdan sınava katılacak tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru formunun
ve ödeme dekontlarının sınavdan en geç 7 hafta öncesine kadar ofisimize ulaştırılması gerekmektedir.
 Kayıtların geçerli olabilmesi için, kayıt esnasında ödemelerin yapılmış olması koşulu aranmaktadır. Bu
sebeple okulunuz tarafından size verilmiş son başvuru tarihine kadar sınav ücretini aşağıdaki banka
hesabına yatırdıktan sonra bu dekontu muhakkak okulunuza iletmeli ve okulunuzdaki ilgili kişiye
çocuğunuzun sınava gireceğini bildirmelisiniz.
 Sınav ücretini aşağıdaki banka hesabına yatırabilirsiniz. Bu hesap Sterlin hesabı olduğu için ücreti
Sterlin olarak yatırmanız gerekmektedir ancak bankaya YTL götürürseniz banka kendi kurundan
Sterlin’e çevirerek hesabımıza geçirebilir. T.C. İş Bankası, Beyoğlu Şubesi haricinde diğer şubelerden
yapılacak her işlem için Hesap Transfer Ücreti alınmasıyla ilgili uygulamasına devam edecektir.
 YLE sınavı için; eğer çocuğunuz son başvuru tarihinden sonra, sınava en geç 4 hafta kala sınav
gününü değiştirmek isterse hesabımıza £25 sınav tarihi değiştirme bedeli ödenmesi gerekmektedir. Bu
tarihten sonraki değişikliklerin kabul edilmesi mümkün değildir.
 YLE sınavına 4 hafta kala sınav ücretinin iadesi mümkün değildir.
 Lütfen çocuğunuzun sınavının sözlü bölümünün, yazılı sınavdan farklı bir tarihte yapılabileceğini göz
önünde bulundurunuz.
The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733
(Scotland).
Examinations Services
Turkey
Türkiye İş Bankası
Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011)
Sterlin Hesap numarası: 3150992
IBAN No: TR160006400000210113150992
 Dekontun açıklama bölümünde mutlaka şu bilgilerin yazılı olması gerekmektedir:
 Öğrencinin Adı ve Soyadı (parayı yatıran kişinin değil)
 Gireceği Sınavın Adı (Starters/Movers ya da Flyers) ve sınavın tarihi.
 Öğrencinin Okulu
(ÖRNEK: ALİ KEMAL YILMAZ, 25 Mayıs-MOVERS, XXXXX KOLEJİ)
!!! Önemle hatırlatmak isteriz ki banka hesap numaramıza yapılan ödemeler ile tam kayıt işlemi gerçekleşmiş
sayılmaz. Öğrenci bu koşullarda kesinlikle sınava katılamaz. Öğrencinin sınava katılabilmesi için öğrencinin
ismini ve doğum tarihini içeren kayıt formu ile ödemeyi yaptığına dair dekont sınav departmanına ulaştırılmalıdır.
Saygılarımızla,
British Council
Sınavlar Departmanı
The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733
(Scotland).
Page 2 of 4
Examinations Services
Turkey
CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ KET&PET, KET for Schools & PET for Schools VE FCE SINAVLARI
Sayın Veli,
Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde British Council tarafından düzenlenen Cambridge Key English Test (KET),
Preliminary English Test (PET), Key English Test for Schools (KET for Schools), Preliminary English Test for
Schools (PET for Schools), ve First Certificate in English (FCE) sınavları, Cambridge Üniversitesi'nin bir
kuruluşu olan Cambridge ESOL (Ana Dili İngilizce Olmayanlar İçin İngilizce) tarafından düzenlenen genel
İngilizce sınavlarının ilk üç düzeyini oluşturmaktadır. Bu sınavlar İngilizce düzeyini; okuma, yazma, dinleme ve
konuşma alanlarındaki kabiliyetlerine göre ölçmektedir. İngilizce dilini yetkin bir şekilde kullanabilme anlamında
uluslararası bir sistem düzenlenmiştir. Bu Common European framework of Reference (CEFR) (Avrupa Ortak
Dil Çerçevesi Programı) olup 6 seviyeden oluşur: Elementary (Temel) (A1 ve A2), Intermediate (Orta), (B1ve
B2), Advanced (İleri) (C1ve C2). Cambridge ESOL, CEFR’ın her seviyesi için uluslararası İngilizce sınavları
üretmiştir. Bu çerçeveye göre KET ve KET for Schools sınavları A2, PET ve PET for Schools sınavları B1, FCE
sınavı ise B2 seviyesindedir.
Her yıl iki buçuk milyonu aşan sayıda aday Cambridge ESOL sınavlarına katılmaktadır. Bu sınavlar İngilizce dil
bilgisi seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak tüm dünyada pek çok üniversite,
kolej, şirket ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir.
ÇOCUĞUMU NASIL KAYIT ETTİREBİLİRİM?
Okulunuz tarafından seçilmiş sınav tarihleri ve son başvuru tarihleri okulunuz tarafından size bildirilecektir.
 Okulunuzdan sınava girecek tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru formu ile
ödeme dekontlarının sınavın son başvuru tarihine kadar okulunuz tarafından ofisimize ulaştırılması
gerekmektedir. Kayıtların geçerli olabilmesi için, kayıt esnasında ödemelerin yapılmış olması koşulu
aranmaktadır. Bu sebeple okulunuz tarafından size verilmiş son başvuru tarihine kadar sınav ücretini
aşağıdaki banka hesabına yatırdıktan sonra, bu dekontu muhakkak okulunuza iletmeli ve okulunuzdaki
ilgili kişiye çocuğunuzun sınava gireceğini bildirmelisiniz.
 Okulunuzdan sınava katılacak tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru formu ile
ödeme dekontlarının ilan edilen son başvuru tarihine kadar ofisimize ulaştırılması gerekmektedir.
 KET, PET, KET for Schools, PET for Schools ve FCE sınavları için; son kayıt tarihinden sonraki
başvurular için sınav ücreti haricindeki £30 gecikme ücretinin de hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
 KET, PET, KET for Schools, PET for Schools sınavları için; eğer çocuğunuz son başvuru tarihinden
sonra, sınava en geç 4 hafta kala sınav gününü değiştirmek isterse, hesabımıza £25 sınav tarihi
değiştirme bedeli yatırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki değişikliklerin kabul edilmesi mümkün
değildir.
 FCE sınavı için; eğer çocuğunuz son başvuru tarihinden sonra, sınava en geç 4 hafta kala sınav
gününü değiştirmek isterse hesabımıza £30 sınav tarihi değiştirme bedeli yatırılması gerekmektedir. Bu
tarihten sonraki değişikliklerin kabul edilmesi mümkün değildir.
 KET, PET, KET for Schools, PET for Schools ve FCE sınavlarına 4 hafta kala sınav ücreti iadesi
yapılması mümkün değildir.
 Sınav ücretini aşağıdaki banka hesabına yatırabilirsiniz. Bu hesap Sterlin hesabı olduğu için ücreti
Sterlin olarak yatırmanız gerekmektedir ancak bankaya YTL götürürseniz banka kendi kurundan
Sterlin’e çevirerek hesabımıza geçirebilir. T.C. İş Bankası, Beyoğlu Şubesi haricinde diğer şubelerden
yapılacak her işlem için Hesap Transfer Ücreti alınmasıyla ilgili uygulamasına devam edecektir.
The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733
(Scotland).
Page 3 of 4
Examinations Services
Turkey
 Lütfen çocuğunuzun sınavının sözlü bölümünün, yazılı sınavdan farklı bir tarihte yapılabileceğini göz
önünde bulundurunuz.
Türkiye İş Bankası
Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011)
Sterlin Hesap numarası: 3150992
IBAN No: TR160006400000210113150992
 Dekontun açıklama bölümünde mutlaka şu bilgilerin yazılı olması gerekmektedir:
Öğrencinin Adı ve Soyadı (parayı yatıran kişinin değil)
Gireceği Sınavın Adı (KET, PET, KET for Schools, PET for Schools ya da FCE) ve sınavın
tarihi.
 Öğrencinin Okulu
(ÖRNEK: ALİ KEMAL YILMAZ, 14 Haziran KET for Schools, XXXXX KOLEJİ)


!!! Önemle hatırlatmak isteriz ki banka hesap numaramıza yapılan ödemeler ile kayıt işlemi gerçekleşmez.
Öğrenci bu koşullarda kesinlikle sınava katılamaz. Öğrencinin sınava katılabilmesi için öğrencinin ismini içeren
kayıt formu ve ödemeyi yaptığına dair dekont sınav departmanına ulaştırılmalıdır.
Saygılarımızla,
British Council
Sınavlar Departmanı
The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733
(Scotland).
Page 4 of 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content