close

Enter

Log in using OpenID

1. Öğrencilerin akademik yazma becerilerini

embedDownload
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Mesleki İngilizce 5
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
ING411
2
1
Dersin
Koordinatörü
Eda Albayrak
Öğretim
Elemanları
-
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
5
-
1. Öğrencilerin akademik yazma becerilerini Amerikan akademik yazma
standartlarına uygun olmasını sağlamak ve paragraf geliştirme yöntemlerini
kazandırmak
2. Öğrencilerin sözel iletişimlerini geliştirecek becerileri öğrencilere sunmak
3. Öğrencilere günlük İngilizceyi anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
Temel İngilizce dilbilgisi konularını gözden geçirerek, öğrencilerin yazdıkları
eserlerin Amerikalı bir okuyucu için anlaşılabilir olmasını sağlamak.
Ders paragraf yazma esaslarının gözden geçirilmesiyle başlar. Dönem boyunca
öğrencilere, çoklu paragraf tanıtılır ve tez oluşturma, giriş, sonuç ve geçişler gibi
temel öğelerin kazanımıyla donatılır. Öğrenciler; kıyaslama ve karşılaştırma,
süreç, sebep – sonuç, ve tartışma gibi sözbilimsel yapıları kazanırlar.
Öğrencilere kaynaklardan yararlanarak yazma, ve tezlerini güvenilir bilgilerle,
istatistiklerle ve özgü detaylarla savunmanın önemi öğretilir. Kaynakların sentezi
ve bulguların yazıma nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi verilir. Ayrıca, ING 211
dersi öğrencilerin dilbilimsel doğruluğunu ve çeşitliliğini geliştirmeyi amaçlar.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Program yeterlilikleri
Düşük
L
Bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgilerin toplanması,
güncel bilgilerin takibi, yerli ve yabancı iş çevreleri ile
iletişimin sağlanması
Orta
Yüksek
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra No
1
2
3
4
Öğrenci akademik yazma ile diğer yazma türleri
arasındaki farkı ayırt eder.
Öğrenci 5-paragraf İngilizce kompozisyon yazmayı
öğrenir.
Öğrenci farklı kompozisyon türlerini öğrenip bunların
arasındaki benzerlik ve farkları ayırt edebilir.
Öğrenci okuduğu yada dinlediği İngilizce metinle ilgili
düşüncelerini akademik bir kompozisyon olarak
1
Program
Yeterlilikleri ile
İlişkisi
Ölçme
Yöntemi*
L
1
L
1
L
1
L
1
yazabilir.
5
6
Öğrenci işitsel becerilerini geliştirerek konuşma
İngilizcesini anlayıp yorumlandırabilir.
Öğrenci sözlü sunum yaparak iletişimsel becerilerini
geliştirir.
L
1
L
1
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
-Introduction to writing process
-Introduction to pre-writing strategies (Pre-writing)
Mapping & clustering, brainstorming, listing, and free writing)
2
-Introduction to five-paragraph essay
3
-Introductory paragraph and writing a thesis statement
-How to write a thesis statement
4
-Introduction to body paragraphs
(Topic sentence/ supporting sentence/ concluding sentence)
-Introductory paragraph vs. Body paragraph
-Differences between thesis statement and topic sentence
5
-Conclusion paragraph
-Introducing formal formatting for academic writing
6
-How to avoid informal ‘you’
-How to keep formal tone in academic writing
7
-How to avoid plagiarism
8
Revision
9
Introduction to Cause and Effect
-Provide a cause-and-effect essay picture
-Students figure out the cause-and-effect relationships between actions
-Students develop an outline for cause-and-effect essay
10
Introduction to Compare and Contrast
-Students find out the differences and similarities
-Students analyze the features and languages for compare-and-contrast essay
-Students develop an outline for cause-and-effect essay
11
-Introduction to argumentative essay
-Students figure out the features and languages for the argumentative essay
-Students write a thesis statement and topic sentences for argumentative essay
-Students develop an outline for an argumentative essay
2
12
-How to do in-text and end-of-text citations
13
- Tips for how to make good presentations
- Students give oral presentations on their argumentative essays
14
-Oral presentations
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Effective Academic Writing, Jason Davis & Rhonda Liss, Oxford University Press, 2006.
Great Writing 5 -- Greater Essays, Keith S. Folse & Tison Pugh, Heinle Cengage
Learning, 2010,
A monolingual advanced English dictionary
2
3
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
2
0
28.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
4
0
56.00
Ara Sınav
1
18
0
18.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
14
1
0
14.00
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
24
0
24.00
Toplam Yük
140
Toplam Yük / 30
4,66
Dersin AKTS Kredisi
5.00
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content