close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 1 dönem ortak sınavlar

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ
9.SINIF
1 SINAV
TARİH
ARPÇ - ARAPÇA
MATEM - MATEMATĠK
TED - Türk Edebiyatı
ĠNG1 - ĠNGĠLĠZCE
BĠY - Biyoloji
COĞ - Coğrafya
DA - Dil ve Anlatım
FĠZ - Fizik
KĠM - Kimya
SAĞ - Sağlık Bilgisi
TAR - Tarih
TDB. - Temel Dini Bilgiler
27.10.2014
31.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
03.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
2.SINAV
3.SINAV
BAŞARI YÜKSELTME SINAVI
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
3
01.12.2014
5
05.01.2015
3
16.01.2015
1
5
02.12.2014
7
06.01.2015
5
16.01.2015
2
3
03.12.2014
3
07.01.2015
3
15.01.2015
7
7
04.12.2014
5
08.01.2015
7
15.01.2015
8
2
29.12.2014
7
14.01.2015
6
4
29.12.2014
3
14.01.2015
7
3
30.12.2014
5
14.01.2015
8
5
30.12.2014
7
13.01.2015
6
6
31.12.2014
3
13.01.2015
7
8
31.12.2014
5
13.01.2015
8
2
02.01.2014
3
13.01.2015
7
4
02.01.2014
5
13.01.2015
8
AÇIKLAMALAR
1-ORTAK SINAV HAZIRLIKLARI 1 GÜN ÖNCEDEN TAMAMLANACAK,SORU VE CEVAP ANAHTARI VE FOTOKOPĠ ĠġLEMLERĠ
BĠTĠRĠLECEKTĠR.
2-SINAVLARA MAZERETĠ SEBEBĠYLE KATILAMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN SINAVLARI ZÜMRENĠN BELĠRLEYECEGĠ TARĠHTE
YAPILACAKTIR.
3-SINAV SAATĠNDE SINIFI SINAV OLAN BÜTÜN BRANġ ÖĞRETMENLERĠ OKULDA HAZIR BULUNACAKTIR.
4-SINAV SONUÇLARI 1 HAFTA ĠÇĠNDE OKUNARAK ĠLAN EDĠLECEK VE SINAV ANALĠZLERĠ YAPILARAK ZÜMRECE
DEGERLENDĠRLECEK HAZIRLANAN RAPOR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
5-BAġARI YÜKSELTME SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCĠLER EN GEÇ BĠR GÜN ÖNCE DERS ÖĞRETMENĠNE BĠLGĠ VERECEK
,KATILACAK ÖĞRENCĠLER TESPĠT EDĠLDĠKTEN SONRA SINAVIN YAPILACAGI DERSLĠKLER BELĠLERENEREK ZÜMRE
TARAFINDAN ÖGRENCĠLER DUYURULACAKTIR.
6-SINAV TARĠHLERĠ ZÜMRE VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORTAK KARARI ĠLE ZORUNLU SEBEBLERLE DEĞĠġTĠRĠLEREBĠLĠR.
ÖĞRENCĠLER SINAV TARĠHLERĠNĠ E OKULDAN VE YENĠ SINAV ÇĠZELGESĠNDEN TAKĠP ETMEK ZORUNDADIR.
7- SINAV YAPILAN SINIFLARIN KAPILARI AÇIK BIRAKILACAKTIR.
8-KIRMIZI RENKLE İLAN EDİLEN SINAVLARDA İLAN EDİLECEK ÇİZELGEYE GÖRE ÖĞRENCİLER 9.SINIFLAR 10. SINIFLAR İLE 11.
9-BU SINAV TAKVİMİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULUNCA ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.
İBRAHİM ERDOĞAN
OKUL MÜDÜRÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ
10.SINIF
1 SINAV
2.SINAV
3.SINAV
BAŞARI YÜKSELTME SINAVI
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
ARPÇ - ARAPÇA
27.10.2014
3
01.12.2014
5
05.01.2015
3
16.01.2015
3
MATEM - MATEMATĠK
5
02.12.2014
7
06.01.2015
5
16.01.2015
4
3
07.01.2015
3
8
03.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
3
HAD - Hadis
31.10.2014
30.10.2014
03.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
7
3
5
7
3
5
15.01.2015
15.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
3
4
3
4
5
3
4
KĠM - Kimya
06.11.2014
2
02.01.2014
3
13.01.2015
5
SĠY - Siyer
06.11.2014
4
02.01.2014
5
12.01.2015
3
TAR - Tarih
07.11.2014
4
05.01.2015
7
12.01.2015
4
ĠNG - Ġngilizce ANADOLU
07.11.2014
5
06.01.2015
4
12.01.2015
5
ĠNG - Ġngilizce NORMAL
07.11.2014
5
06.01.2015
4
12.01.2015
5
TED - Türk Edebiyatı
BĠY - Biyoloji
COĞ - Coğrafya
DA - Dil ve Anlatım
FIK - Fıkıh
FĠZ - Fizik
2
4
3
5
6
AÇIKLAMALAR
1-ORTAK SINAV HAZIRLIKLARI 1 GÜN ÖNCEDEN TAMAMLANACAK,SORU VE CEVAP ANAHTARI VE FOTOKOPĠ ĠġLEMLERĠ
BĠTĠRĠLECEKTĠR.
2-SINAVLARA MAZERETĠ SEBEBĠYLE KATILAMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN SINAVLARI ZÜMRENĠN BELĠRLEYECEGĠ TARĠHTE
YAPILACAKTIR.
3-SINAV SAATĠNDE SINIFI SINAV OLAN BÜTÜN BRANġ ÖĞRETMENLERĠ OKULDA HAZIR BULUNACAKTIR.
4-SINAV SONUÇLARI 1 HAFTA ĠÇĠNDE OKUNARAK ĠLAN EDĠLECEK VE SINAV ANALĠZLERĠ YAPILARAK ZÜMRECE
DEGERLENDĠRLECEK HAZIRLANAN RAPOR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
5-BAġARI YÜKSELTME SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCĠLER EN GEÇ BĠR GÜN ÖNCE DERS ÖĞRETMENĠNE BĠLGĠ VERECEK
,KATILACAK ÖĞRENCĠLER TESPĠT EDĠLDĠKTEN SONRA SINAVIN YAPILACAGI DERSLĠKLER BELĠLERENEREK ZÜMRE
TARAFINDAN ÖGRENCĠLER DUYURULACAKTIR.
6-SINAV TARĠHLERĠ ZÜMRE VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORTAK KARARI ĠLE ZORUNLU SEBEBLERLE DEĞĠġTĠRĠLEREBĠLĠR.
ÖĞRENCĠLER SINAV TARĠHLERĠNĠ E OKULDAN VE YENĠ SINAV ÇĠZELGESĠNDEN TAKĠP ETMEK ZORUNDADIR.
7- SINAV YAPILAN SINIFLARIN KAPILARI AÇIK BIRAKILACAKTIR.
8-KIRMIZI RENKLE İLAN EDİLEN SINAVLARDA İLAN EDİLECEK ÇİZELGEYE GÖRE ÖĞRENCİLER 9.SINIFLAR 10. SINIFLAR İLE 11.
SINIFLAR 12. SINIFLAR İLE KARIŞTIRILARAK SINAV YAPILACAKTIR
9-BU SINAV TAKVİMİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULUNCA ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.
İBRAHİM ERDOĞAN
OKUL MÜDÜRÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ
11.SINIF
1 SINAV
2.SINAV
3.SINAV
BAŞARI YÜKSELTME SINAVI
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
TARİH
SAAT
27.10.2014
5
01.12.2014
3
05.01.2015
5
15.01.2015
1
S.MAT - SEÇMELĠ MATEMATĠK
31.10.2014
3
02.12.2014
5
06.01.2015
3
15.01.2015
2
TED - Türk Edebiyatı
30.10.2014
7
03.12.2014
7
07.01.2015
7
15.01.2015
5
ĠNG - Ġngilizce ANADOLU
30.10.2014
3
04.12.2014
3
08.01.2015
3
16.01.2015
5
ĠNG - Ġngilizce NORMAL
10.11.2014
2
25.12.2014
4
16.01.2015
6
DA - Dil ve Anlatım
03.11.2014
3
29.12.2014
5
16.01.2015
7
FEL - Felsefe
03.11.2014
7
29.12.2014
3
13.01.2015
1
TEF - Tefsir
2
30.12.2014
5
13.01.2015
2
3
AK.KEL - AKAĠD VE KELAM
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
5
30.12.2014
31.12.2014
7
3
12.01.2015
12.01.2015
6
7
S.BĠYO - SEÇMELĠ BĠYOLOJĠ
05.11.2014
8
31.12.2014
7
12.01.2015
8
06.11.2014
8
02.01.2015
8
14.01.2015
4
S.GEO - SEÇMELĠ GEOMETRĠ 07.11.2014
3
02.01.2015
5
14.01.2015
5
S.KĠM - SEÇMELĠ KĠMYA
10.11.2014
31.10.2014
S.Ġ.AH - ĠSLAM AHLAKI
S.COĞ - SEÇMELĠ COĞRAFYA 06.11.2014
S.SOS - SEÇMELĠ SOSYOLOJĠ 07.11.2014
8
2
3
6
05.01.2015
26.12.2014
06.01.2015
26.12.2015
6
14.01.2015
14.01.2015
12.01.2015
13.01.2015
6
7
4
7
S.TARĠ - SEÇMELĠ TARĠH
4
25.12.2014
6
14.01.2015
4
8
07.01.2015
4
14.01.2015
5
MARAP - M.ARAPÇA
TC - T.C. Ġnk. Tar. Ve ATa.
S.FĠZ - SEÇMELĠ FĠZĠK
10.11.2014
S.DĠLA - SEÇMELĠ Dil ve Anlatım
06.11.2014
6
4
8
AÇIKLAMALAR
1-ORTAK SINAV HAZIRLIKLARI 1 GÜN ÖNCEDEN TAMAMLANACAK,SORU VE CEVAP ANAHTARI VE FOTOKOPĠ ĠġLEMLERĠ
BĠTĠRĠLECEKTĠR.
2-SINAVLARA MAZERETĠ SEBEBĠYLE KATILAMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN SINAVLARI ZÜMRENĠN BELĠRLEYECEGĠ TARĠHTE
YAPILACAKTIR.
3-SINAV SAATĠNDE SINIFI SINAV OLAN BÜTÜN BRANġ ÖĞRETMENLERĠ OKULDA HAZIR BULUNACAKTIR.
4-SINAV SONUÇLARI 1 HAFTA ĠÇĠNDE OKUNARAK ĠLAN EDĠLECEK VE SINAV ANALĠZLERĠ YAPILARAK ZÜMRECE
DEGERLENDĠRLECEK HAZIRLANAN RAPOR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
5-BAġARI YÜKSELTME SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCĠLER EN GEÇ BĠR GÜN ÖNCE DERS ÖĞRETMENĠNE BĠLGĠ VERECEK
,KATILACAK ÖĞRENCĠLER TESPĠT EDĠLDĠKTEN SONRA SINAVIN YAPILACAGI DERSLĠKLER BELĠLERENEREK ZÜMRE
TARAFINDAN ÖGRENCĠLER DUYURULACAKTIR.
6-SINAV TARĠHLERĠ ZÜMRE VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORTAK KARARI ĠLE ZORUNLU SEBEBLERLE DEĞĠġTĠRĠLEREBĠLĠR.
ÖĞRENCĠLER SINAV TARĠHLERĠNĠ E OKULDAN VE YENĠ SINAV ÇĠZELGESĠNDEN TAKĠP ETMEK ZORUNDADIR.
7- SINAV YAPILAN SINIFLARIN KAPILARI AÇIK BIRAKILACAKTIR.
8-KIRMIZI RENKLE İLAN EDİLEN SINAVLARDA İLAN EDİLECEK ÇİZELGEYE GÖRE ÖĞRENCİLER 9.SINIFLAR 10. SINIFLAR İLE 11.
9-BU SINAV TAKVİMİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULUNCA ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.
İBRAHİM ERDOĞAN
OKUL MÜDÜRÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ
12. SINIF
2.SINAV
1 SINAV
TARİH
27.10.2014
M.ARP - M.Arapça
31.10.2014
S.MAT - SEÇMELĠ MATEMATĠK
30.10.2014
TED - Türk Edebiyatı
27.10.2014
ĠNG - Ġngilizce ANADOLU
03.11.2014
DA - Dil ve Anlatım
03.11.2014
KDT - KarĢılaĢtırmalı Dinler Tarihi
04.11.2014
KEL - Kelam
04.11.2014
TEF - Tefsir
05.11.2014
TĠY - Trafik ve Ġlk Yardım
06.11.2014
ĠST - Ġslam Tarihi
S.COĞ - SEÇMELĠ COĞRAFYA 31.10.2014
S.ÇAĞD - S.ÇağdaĢ Türk ve D 31.10.2014
T
05.11.2014
ĠNG - Ġngilizce ANAD ve NORMAL
S.BĠYO - SEÇMELĠ BĠYOLOJĠ 06.11.2014
07.11.2014
S.FĠZ - SEÇMELĠ FĠZĠK
10.11.2014
S.GEOM - SEÇMELĠ GEOMETRĠ
10.11.2014
S.KĠM - SEÇMELĠ KĠMYA
S.MANT - SEÇMELĠ MANTIK 07.11.2014
SAAT
5
3
7
7
3
7
2
3
5
4
7
3
8
2
4
5
8
6
TARİH
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
01.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
02.01.2015
02.01.2015
29.12.2014
31.12.2014
02.01.2015
06.01.2015
05.01.2015
07.01.2015
07.01.2015
3.SINAV
SAAT
3
5
7
5
5
3
5
7
3
TARİH
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
05.01.2015
3
3
2
7
6
5
8
4
4
BAŞARI YÜKSELTME SINAVI
SAAT
5
3
7
7
TARİH
15.01.2015
16.01.2015
15.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
12.01.2015
16.01.2015
12.01.2015
12.01.2015
SAAT
7
7
8
8
7
6
5
8
7
5
8
6
6
5
2
3
4
6
AÇIKLAMALAR
1-ORTAK SINAV HAZIRLIKLARI 1 GÜN ÖNCEDEN TAMAMLANACAK,SORU VE CEVAP ANAHTARI VE FOTOKOPĠ ĠġLEMLERĠ
BĠTĠRĠLECEKTĠR.
2-SINAVLARA MAZERETĠ SEBEBĠYLE KATILAMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN SINAVLARI ZÜMRENĠN BELĠRLEYECEGĠ TARĠHTE
YAPILACAKTIR.
3-SINAV SAATĠNDE SINIFI SINAV OLAN BÜTÜN BRANġ ÖĞRETMENLERĠ OKULDA HAZIR BULUNACAKTIR.
4-SINAV SONUÇLARI 1 HAFTA ĠÇĠNDE OKUNARAK ĠLAN EDĠLECEK VE SINAV ANALĠZLERĠ YAPILARAK ZÜMRECE
DEGERLENDĠRLECEK HAZIRLANAN RAPOR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
5-BAġARI YÜKSELTME SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCĠLER EN GEÇ BĠR GÜN ÖNCE DERS ÖĞRETMENĠNE BĠLGĠ VERECEK
,KATILACAK ÖĞRENCĠLER TESPĠT EDĠLDĠKTEN SONRA SINAVIN YAPILACAGI DERSLĠKLER BELĠLERENEREK ZÜMRE
TARAFINDAN ÖGRENCĠLER DUYURULACAKTIR.
6-SINAV TARĠHLERĠ ZÜMRE VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORTAK KARARI ĠLE ZORUNLU SEBEBLERLE DEĞĠġTĠRĠLEREBĠLĠR.
ÖĞRENCĠLER SINAV TARĠHLERĠNĠ E OKULDAN VE YENĠ SINAV ÇĠZELGESĠNDEN TAKĠP ETMEK ZORUNDADIR.
7- SINAV YAPILAN SINIFLARIN KAPILARI AÇIK BIRAKILACAKTIR.
8-KIRMIZI RENKLE İLAN EDİLEN SINAVLARDA İLAN EDİLECEK ÇİZELGEYE GÖRE ÖĞRENCİLER 9.SINIFLAR 10. SINIFLAR İLE 11.
9-BU SINAV TAKVİMİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULUNCA ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.
İBRAHİM ERDOĞAN
OKUL MÜDÜRÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
484 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content