close

Enter

Log in using OpenID

24.03.2015 FX Strateji Bülteni

embedDownload
01/01/2014 - 31/01/2014 TARİHLİ ÖDEME SÜREÇLERİ TAKİP TABLOSU
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Firma Adı
Satın Alınan Mal/Hiz. Konusu
RENAL MARMARA
MED-LAB LABORAT.
MURAT MEDĠKAL
MEDĠT TĠC.
ESKA ECZ.DEP.
DEKĠM ECZA VE
POLĠMED ĠLAÇ
ÖZ-SEL ECZ DEP.
KOÇAK FARMA
ERDEM ECZ DEP.
ERDEM ECZ DEP.
FIRAT TIP
FIRAT TIP
ĠZ PETROL
ĠZ PETROL
ĠZ PETROL
ĠZ PETROL
ĠZ PETROL
BURAK ECZ.DEP.
ÇAM ECZ.DEP.
AKSEL ECZA DEP.
NEOFARMA CC
ANKARA BEġER ECZ.
ESKA ECZ.DEP.
POLĠMED ĠLAÇ
POLĠMED ĠLAÇ
ÖZ-SEL ECZA DEP.
ÖZ-SEL ECZA DEP.
KOÇAK FARMA
KOÇAK FARMA
ĠMTAġ ECZ.DEP.
ĠMTAġ ECZ.DEP.
ERDEM ECZA DEP.
ERDEM ECZA DEP.
ERDEM ECZA DEP.
ÖZ-SEL ECZA DEP.
ÖZ-SEL ECZA DEP.
ÖZ-SEL ECZA DEP.
ÖZ-SEL ECZA DEP.
ER-MED SAĞLIK
ER-MED SAĞLIK
2013 YILI 21 KISIM DĠYALĠZ
179 KALEM LABORATUVAR
308 KALEM TIBBĠ SARF
308 KALEM TIBBĠ SARF
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
179 KALEM LABORATUVAR
179 KALEM LABORATUVAR
2 KALEM KALORĠFER
2 KALEM KALORĠFER
2 KALEM KALORĠFER
2 KALEM KALORĠFER
2 KALEM KALORĠFER
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
2013/467 KALEM ĠLAÇ
308 KALEM TIBBĠ SARF
308 KALEM TIBBĠ SARF
Muayene ve
Kabul Tarihi
Fatura Tarihi
20.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
07.01.2014
02.01.2014
09.01.2014
03.01.2014
02.01.2014
06.01.2014
09.01.2014
03.01.2014
02.01.2014
06.01.2014
13.01.2014
14.01.2014
06.01.2014
20.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
03.01.2014
15.01.2014
06.01.2014
03.01.2014
02.01.2014
09.01.2014
17.01.2014
07.01.2014
13.01.2014
10.01.2014
02.01.2014
13.01.2014
02.01.2014
07.01.2014
11.01.2014
10.01.2014
16.01.2014
09.01.2014
09.01.204
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
Fatura Tutarı
10,247.12 TL
17,847.00 TL
395.30 TL
267.84 TL
4,315.68 TL
360.94
1,944.00 TL
388.80 TL
21,789.00 TL
3,682.83 TL
2,915.16 TL
259.20
149.20 TL
32,072.40 TL
31,808.07 TL
30,405.54 TL
30,923.82 TL
29,584.94 TL
2,464.56 TL
832.92 TL
4,531.99 TL
9,078.26 TL
709.13
2,094.44 TL
3,407.78 TL
900.72
8,242.67 TL
6,609.60 TL
2,300.40 TL
1,836.00 TL
729.54 TL
5,506.96 TL
8,050.32 TL
40.50
6,013.44 TL
6,314.76 TL
3,284.71 TL
1,257.12 TL
1,999.62 TL
5,133.00 TL
5,133.00 TL
Faturanın Ġdare Kayıtlarına
Alındığı Tarih
TaĢınır Kayıt
Tarihi
08.01.2014
06.01.2014
14.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
09.01.2014
13.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
07.01.2014
02.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
17.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
06.01.2014
09.01.2014
20.01.2014
09.01.2014
15.01.2014
13.01.2014
06.01.2014
14.01.2014
06.01.2014
13.01.2014
15.01.2014
14.01.2014
18.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
06.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
GerçekleĢtirme
Harcama
Ödeme Emri
Görevlisinin
Yetkilisinin
Belgesinin
Ödeme Emri
Ödeme Emri
Muhasebe
Belgesini Ġmza Belgesini Ġmza Birimine Teslim
Tarihi
Tarihi
Tarihi
23.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
23.01.204
23.01.2014
24.01.2014
23.01.204
23.01.2014
24.01.2014
23.01.204
23.01.204
24.01.2014
23.01.204
23.01.204
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
Açıklama*
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
DEKĠM ECZA VE
FEM MEDĠKAL TIB.
BTA SAĞLIK GEREÇ.
APRĠ FARMA ĠLAÇ DEP
MEDĠT TĠC.
DEKĠM ECZA VE
DEKĠM ECZA VE
YAġAR SAĞLIK ÜRN.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DĠLEK KOMĠS.TOP.
DEKĠM ECZA VE
DEKĠM ECZA VE
DEKĠM ECZ VE
ESKA ECZ.DEP.
ESKA ECZ.DEP.
AKSEL ECZA DEP.
BIÇAKÇILAR TIB.
GÜL ECZ DEP.
BIÇAKÇILAR TIB.
ÇINAR ECZ DEP.
ANTĠSEPTĠK-ON MED.
ERDEM ECZ DEP.
GÜL ECZ DEP.
ÖZ-SEL ECZ DEP.
KUDRET BĠYO.ÜRN
ĠMTAġ ECZ DEP.
ERDEM ECZ DEP.
ÖZ-SEL ECZ DEP.
ĠZ PETROL PET.
ÇAPA MEDĠKAL SAN.
GÜL ECZ DEP.
MURAT MEDĠKAL
ÖZ-SEL ECZ DEP.
ÖZSEL ECZ DEP.
ESKA ECZ DEP.
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
308 KALEM TIBBĠ SARF
308 KALEM TIBBĠ SARF
308 KALEM TIBBĠ SARF
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
308 KALEM TIBBĠ SARF
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
3 AYLIK 5 KISIM GIDA
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
179 KALEM LABORATUVAR
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
152 KALEM ĠLAÇ VE SERUM
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
2 KALEM KALORĠFER
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
308 KALEM TIBBĠ SARF
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
467 KALEM ĠLAÇ ĠHALESĠ
21.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
21.01.2014
24.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
17.01.2014
02.01.2014
06.01.2014
14.01.2014
20.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
16.01.2014
08.01.2014
11.01.2014
15.01.2014
18.01.2014
20.01.2014
23.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
14.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
02.01.2014
08.01.2014
20.01.2014
24.01.2014
22.01.2014
13.01.2014
20.01.2014
23.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
21.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
24.01.2014
13,705.19 TL
16,540.18 TL
13,416.60 TL
249.74 TL
541.08
1,639.57 TL
229.07 TL
130.00 TL
2,666.20 TL
2,304.29 TL
1,761.70 TL
2,529.90 TL
1,488.24 TL
1,184.98 TL
1,870.99 TL
1,611.58 TL
28,348.76 TL
1,054.94 TL
427.36 TL
919.77 TL
114.70 TL
2,690.28 TL
357.18 TL
554.60 TL
993.06 TL
3,456.00 TL
4,386.96 TL
1,831.90 TL
4,213.77 TL
607.70 TL
210.60 TL
741.69 TL
723.60 TL
32,103.72 TL
27,810.00 TL
596.16 TL
1,142.64 TL
6,551.28 TL
4,741.20 TL
22,248.00 TL
20.01.2014
03.01.2014
07.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
17.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
17.01.2014
21.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
06.01.2014
14.01.2014
22.01.2014
28.01.2014
24.01.2014
14.01.2014
22.01.2014
24.01.2014
21.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
21.01.2014
30.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
23.01.2014
02.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
23.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.3014
24.01.2014
24.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content