close

Enter

Log in using OpenID

2014/2. dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleki

embedDownload
2014/2. DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİLİK
SINAVINA HAZIRLIK KURS BAŞVURU FORMU
KATILACAĞINIZ GRUBUNUZU VE DERSLERİ LÜTFEN İŞARETLEYİNİZ!
ĠÇĠ
SONU
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİM TARİHİ
21 NĠSAN 2014
19 NĠSAN 2014
19 HAZĠRAN 2014
22 HAZĠRAN 2014
DERSİN ADI
SAATİ
24
16
32
20
32
24
12
ADI SOYADI:
ÜCRETİ
200.00,-TL.
130.00,-TL.
260.00,-TL.
160.00,-TL.
260.00,-TL.
200.00,-TL.
100.00,-TL.
TC:
STAJYER SĠCĠL NUMARASI:
BAĞLI BULUNDUĞUNUZ ODA:
E-POSTA:
Ġġ TEL:
EV TEL:
CEP TEL:
ADRESĠ:
PROGRAMIN YERİ: ANKARA S.M.M.M. ODASI EĞĠTĠM BĠRĠMLERĠ
Kumrular Cad. NO:26 Kızılay/ANKARA
Ders saatlerimiz 126 saatten 160 saate çıkmıştır.
Bu Kurs Programının katılım ücreti 1,100.00.-TL’ dir.
Kurslarımıza katılmak isteyen adayların kurs ücretlerinin Türkiye ĠĢ Bankası MithatpaĢa ġubesi 4228
753847 no’lu hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu ile birlikte baĢvuru formunu en geç 18 Nisan
2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Kumrular Cad. No:26 Kızılay/ANKARA adresine teslim
etmeleri gerekmektedir.
Katılmadığınız dersin ücretinin iadesi yapılmayacaktır.
Kurs ücretini hafta içi mesai saatler arasında Şubemize de ödeyebilirsiniz.
NOT 1: KURS ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN GELEN ÖĞRENCİ DERSE ALINMAYACAKTIR.
NOT 2: KURS KATILIM BELGENİZ İÇİN 2 ADET ASIL FOTOĞRAF GEREKMEKTEDİR.
NOT 3: Kontenjan sınırlı olup, programa kabulde başvuru sırası dikkate alınacaktır.
İMZA:………………………….
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content