close

Enter

Log in using OpenID

2014/15 sezonu fire nispeti

embedDownload
TUTANAK
17/09/2014
5174 sayılı TOBB Kanunu’nun Borsa Meclisinin Görevlerini belirleyen 39. maddesinin “n”
bendine ve Borsa Muamelat Yönetmeliği’nin 75. maddesinin birinci paragrafına istinaden,
2014/2015 sezonu için Yağlık Ayçiçeği’nin fire ve zayiat oranlarını belirlemek üzere
17/09/2014 Çarşamba günü saat: 15.30’da Borsada toplanıldı.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Yağ elde edilebilecek ayçiçeklerin imale sevk edilmeden önce depolama, rutubet ve kantar
farkından dolayı % 2-5’e kadar yabancı madde firesi verebileceği,
% 9-11 rutubetli normal miktarda yabancı madde ihtiva eden, 100 kg. Ayçiçeği Tohumu ham
yağ ünitelerinde işlendiği taktirde;
Hamyağ (brüt)
: % 39-44
Küspe
: % 53-60
İşletme Zayiatı
: % 2-6 fire verebileceği,
Ayrıca, yüksek proteinli Ayçiçek küspesi elde edilmek istendiğinde her bir protein değerini
yükseltilmek için Kabuğun % 1,5-2 kadarının alınabileceği tespit edildi.
Yukarıda belirtilen randımanlara tesir eden unsurlar şunlardır:
1- Rutubetli ve yabancı maddeleri fazla olan çekirdeklerin işlenmesinde genellikle
bütün randımanlar düşük, kayıp miktarı maksimum olur.
2- İşletme teknik bilgisi noksan veya teknolojisi eskiyse küspede yağ kalır.
Dolayısıyla ham yağ randımanı düşük olur.
3- Ayçiçek tohumu depolarda fazla bekletildiği takdirde vereceği fire ayrıca dikkate
alınması gereken etkendir.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
Şahin BİLGİÇ
Önder SERİN
İbrahim Ethem CAN
Faruk CANATAR
Sabahattin YUMUŞAK
Mustafa Kemal YÜRÜK
Vahittin TÜLÜCE
Yasin MİLLİ
Seyhun GÜRKAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content