close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi

embedDownload
T.C.
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
SENATO KARARI
Toplantı Tarihi
Kimlik/Dosya No Toplantı Sayısı
03.07.2014
74956249/050.01.04
20
Sayfa No
1/2
KARAR NO: 2014/128
Üniversitemiz Senatosunun 14.05.2014 tarih ve 13 sayılı toplantısının 90 sayılı kararı ile
kabul edilen Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin aşağıdaki
tabloda verildiği şekilde yeniden düzenlenmesinin Eğitim Komisyonunun 26.06.2014 tarih ve 23
sayılı toplantısının 2014/23-01 sayılı kararı doğrultusunda kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
ÖSYS sonucunda Kayıt hakkı kazananların kayıt tarihleri
ÖSYS Ek yerleĢtirme sonucunda Kayıt hakkı kazananların kayıt tarihleri
GÜZ YARIYILI
08-12 Eylül 2014
KAYIT YENĠLEME
Çift Ana Dal ve Yan Dal Başvuru
08-12 Eylül 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi son günü (Ön Lisans-Lisans Diploma Programları
05 Eylül 2014
için)
12 Eylül 2014
Yatay Geçiş Sonuçlarının ilanı
15 Eylül 2014
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi (ASİL)
17 Eylül 2014
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi (YEDEK)
EKLE-SĠL
17-19 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ĠĢlemlerini 08-12 Eylül 2014 tarihlerinde yapmayanlar
için Öğrenim ücreti/Katkı payı yatırma ve Ders kaydı (Ek süre)
Çift Ana Dal ve Yan Dal Kayıt
(ASİL)
17-19 Eylül 2014
Çift Ana Dal ve Yan Dal Kayıt (YEDEK)
22 Eylül 2014
15 Eylül 2014
ÖĞRETĠME BAġLAMA
Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranlarının ve
15-28 Eylül 2014
Yarıyıl içi çalışmaları Uygulama şekillerinin Otomasyon sistemine(NOOSÖGRİS) girilmesi
01-09 Kasım 2014
Güz yarıyılı Arasınav Dönemi
03-04 Kasım 2014
Ortak Zorunlu Derslerin Ara Sınavları
24-28 Kasım 2014
Güz yarıyılı Ara Sınav Mazeret sınavları
27-28 Kasım 2014
Güz yarıyılı Ortak Zorunlu Derslerin Ara Sınav Mazeret sınavları
02 Ocak 2015
ÖĞRETĠMĠ BĠTĠRME
Yarı yıl İçi çalışmaları başarı notlarının Otomasyon sistemine(NOOS-ÖGRİS)
29 Aralık 2014-04 Ocak 2015
girilmesi
Genel Sınavlar
05-13 Ocak 2015
Ortak Zorunlu Derslerin Genel Sınavları
05-06 Ocak 2015
Şartlı geçilen ve/veya notu yükseltilmek istenen dersten bütünleme sınavına
girmek isteyen öğrencilerin bu talebini belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon
13-21 Ocak 2015
Sistemi üzerinden bildirmesi
Bütünleme Sınavları
26-30 Ocak 2015
Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları
26-27 Ocak 2015
Genel not ortalaması 3.00 veya üzerinde olan öğrencilerin TB harf notu ile
başarılı olma hakkından faydalanmak istemeyerek not yükseltmek amacıyla
30 Ocak-08 ġubat 2015
tek ders sınavına girme talebini belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon
Sistemi üzerinden bildirmesi.
Tek Ders Sınavı
09 ġubat 2015
BAHAR YARIYILI
09-13 ġubat 2015
KAYIT YENĠLEME
Çift Ana Dal ve Yan Dal Başvuru
09-13 ġubat 2015
06 Şubat 2015
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi son günü (Ön Lisans Diploma Programları için)
13 Şubat 2015
Yatay Geçiş Sonuçlarının ilanı
16 Şubat 2015
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi (ASİL)
18 Şubat 2015
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi (YEDEK)
EKLE-SĠL
18-20 ġubat 2015
Kayıt Yenileme ĠĢlemlerini 09-13 ġubat 2015 tarihlerinde yapmayanlar
01-05 Eylül 2014
29 Eylül-03 Ekim 2014
T.C.
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
SENATO KARARI
Toplantı Tarihi
Kimlik/Dosya No Toplantı Sayısı
03.07.2014
74956249/050.01.04
20
18-20 ġubat 2015
23 ġubat 2015
16 ġubat 2015
16 Şubat-01 Mart 2015
04-12 Nisan 2015
06-07 Nisan 2015
27-30 Nisan 2015
29-30 Nisan 2015
29 Mayıs 2015
25-31 Mayıs 2015
01-09 Haziran 2015
01-02 Haziran 2015
09-16 Haziran 2015
22-26 Haziran 2015
25-26 Haziran 2015
26 Haziran -02 Temmuz 2015
03 Temmuz 2015
07 Temmuz 2015
Sayfa No
2/2
için Öğrenim ücreti/Katkı payı yatırma ve Ders kaydı (Ek süre)
Çift Ana Dal ve Yan Dal Kayıt (ASİL)
Çift Ana Dal ve Yan Dal Kayıt (YEDEK)
ÖĞRETĠME BAġLAMA
Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranlarının ve
Yarıyıl içi çalışmaları Uygulama şekillerinin Otomasyon sistemine(NOOSÖGRİS) girilmesi
Bahar yarıyılı Arasınav Dönemi
Ortak Zorunlu Derslerin Ara Sınavları
Bahar Yarıyılı Ara Sınav Mazeret sınavları
Bahar yarıyılı Ortak Zorunlu Derslerin Ara Sınav Mazeret sınavları
ÖĞRETĠMĠ BĠTĠRME
Yarı yıl İçi çalışmaları başarı notlarının Otomasyon sistemine(NOOS-ÖGRİS)
girilmesi
Genel Sınavlar
Ortak Zorunlu Derslerin genel sınavları
Şartlı geçilen ve/veya notu yükseltilmek istenen dersten bütünleme sınavına
girmek isteyen öğrencilerin bu talebini belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon
Sistemi üzerinden bildirmesi
Bütünleme Sınavları
Ortak Zorunlu Derslerin Bütünleme Sınavları
Genel not ortalaması 3.00 veya üzerinde olan öğrencilerin TB harf notu ile
başarılı olma hakkından faydalanmak istemeyerek not yükseltmek amacıyla
tek ders sınavına girme talebini belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon
Sistemi üzerinden bildirmesi.
Tek Ders Sınavı
Mezuniyet Töreni
* 03 Ekim 2014 Cuma günü öğleden sonra resmi tatil nedeniyle yapılamayacak dersler, 02 Ocak Cuma günü
yapılacaktır.
*06 Ekim 2014 Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler, 29 Aralık Pazartesi günü yapılacaktır.
*07 Ekim 2014 Salı günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler, 30 Aralık Salı günü yapılacaktır.
*28 Ekim 2014 Salı günü öğleden sonra resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler, 01 Kasım 2014 Cumartesi günü
yapılacaktır.
*29 Ekim 2014 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler, 31 Aralık 2014 Çarşamba günü yapılacaktır.
*23 Nisan 2015 Perşembe günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler,25 Nisan 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
* 01 Mayıs 2015 Cuma günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler,02 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
* 19 Mayıs 2015 Salı günü resmi tatil nedeniyle yapılamayan dersler,23 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content