Rust Veto 303

Rust Veto 303
Su bazlı yüksek performanslı konsantre korozyon önleyici
TANIM
KONSANTRASYON KONTROLÜ
Rust Veto 303, demir alaşımları için kısa süreli korozyon
önleme sağlayan yüksek performanslı su bazlı bir korozyon
önleyicidir. Kaçak ve çatlak tespit testlerinde yüksek
görünürlük sağlayan özel bir boya içermektedir.
Rust Veto 303’ün konsantrasyonu refraktometre ile veya
titrasyonla düzenli olarak ölçülerek istenen seviyede kalması
sağlanmalıdır.
Refraktometre ile
Refraktometre Okuması x 1,5 = % Konsantrasyon
UYGULAMA
Titrasyon ile
Rust Veto 303, aşağıda listelenenler de dahil birçok
operasyonda %1,5 konsantrasyonda kullanılır:
•
•
•
Pompaların, manifoldların, radyatörlerin ve basınçlı
kapların hidrostatik basınç testlerinde
Döküm ve montaj sonrası kaçak ve çatlak testlerinde
Genel amaçlı, iç mekanda kısa süreli korozyon önleyici
olarak
50 ml çözelti, metil oranj indikatör kullanarak 0,5M
hidroklorik asitle titre edilir.
% Konsantrasyon = ml. 0,5M HCl x 0,226
DEPOLAMA
Rust Veto 303 bakır alaşımlarıyla uyumludur ve alüminyum
alaşımları üzerindeki etkisi çok azdır.
AVANTJLAR
•
•
•
•
Mükemmel korozyon önleme
Sert sularda yüksek stabilite
Kaçakların kolaylıkla görülmesini sağlar
Kristalleşmiş bakiyeler bırakmaz
TĐPĐK FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
TEST
Metal işleme sıvıları kapalı mekanlarda, temiz ve kuru
şartlarda depolanmalıdır. Ürünün donması engellenmelidir.
Tavsiye edilen depolama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır.
Konteynerlerin kapakları, kullanımda olmadığı zaman kapalı
olmalıdır. Đlk olarak stokunuzdaki en eski ürünü kullanın.
Rust Veto 303 için önerilen raf ömrü 12 aydır.
SAĞLIK VE GÜVENLĐK
TĐPĐK DEĞER
Konsantre halde
Görünüm
Berrak turuncu sıvı
Koku
Hafif amin kokusu
Özgül ağırlık @15,6°C
1,100
Kinematik Viskozite @ 40°C
10,8 cSt
Çözünürlük
Suda tamamen çözünür
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
Korozyon Önleme
IP125
%1’de geçer
IP287
%0,5 kırılma noktası
Suyla karışmış halde
Görünüm
Açık florasan sarı/yeşil sıvı
Koku
Belirgin bir kokusu yoktur
pH, %2 konsantrasyonda
9,3
68303
08/08
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Küçükçekmece - Đstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI