close

Enter

Log in using OpenID

Birleşme Duyurusu - GEN Yatırım Holding

embedDownload
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
uyarınca, şirketimizin GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. ile birleşmesine ve birleşmenin
şirketimizin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak GENPOWER JENERATÖR SAN. VE
TİC. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz, GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. ( Genpower) ile birleşme kararı alırken,
şirketimizin mevcut sermayesini büyütmesi yatırım holding faaliyetleri çerçevesinde kısa vadede
mümkün gözükmediği, mevcut kaynakların daha verimli hale getirilmesi için, yeni ve aktif bir faaliyet
alanına geçiş yapmanın Gen Yatırım Holding A.Ş ( Gen Yatırım) ve sermayedarları için iyi bir fırsat
olacağı değerlendirilmiştir. Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş ise hızlı bir büyüme süreci
içerisindedir. Söz konusu hızlı büyüme süreci, diğer hususların yanı sıra faaliyetlerin finansmanının
çeşitlendirilmesi ve kurumsallaşma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla söz konusu
birleşme ile GEN YATIRIM’’ın sermaye piyasalarındaki birikimi ile bir üretim şirketi olan Genpower’ın
hızlı büyüme içerisindeki faaliyetleri bir araya getirilmiş olacaktır. GENPOWER’ın GEN YATIRIM’ı
devralmasıyla yaratılan bu sinerjiyle, GEN YATIRIM’’ın mali yapısı güçlendirilerek ve aktif büyüklüğü
artırılarak büyüme trendinin desteklenmesi suretiyle GEN YATIRIM paylarına sahip küçük ortakların
korunması sağlanacak, hâlihazırda GENPOWER nezdinde devam eden faaliyetler daha kurumsal ve
şeffaf bir yapı içerisinde sürdürülebilecektir. İçinde bulunulan ekonomik ortamda, kuvvetli bir mali
bünyeye sahip olmanın önemi daha da artmıştır. İki şirketin birleşmesi ile zor ekonomik koşullara daha
dayanıklı ve daha sağlam bir mali yapı kurulmuş olacak, bu sayede daha elverişli finansman imkânları
yaratılabilecektir. Öte yandan GENPOWER’ın üretim faaliyetleri bir bütün olarak sermaye piyasalarına
yansıtılmış olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu II. 23.2 sayılı Birleşme Ve Bölünme Tebliği’nin Kamunun Aydınlatılması
başlıklı 8. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin aşağıdaki bilgileri ve ekinde belgeleri
kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.
1. Birleşmeye ilişkin GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve GENPOWER JENERATÖR SAN. VE
TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları ( EK 1)
2. Birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na 30.04.2014 tarih 7922
evrak numarası ile başvuru yapılmıştır.
3. Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu ( EK 2)
4. Birleşme Sözleşmesi ( EK 3)
5. Yönetim Kurulu Birleşme Raporu ( EK 4)
Kamuoyuna duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content