close

Enter

Log in using OpenID

Boat Builder Röportaj (pdf, 758kb)

embedDownload
RÖPORTAJ
LRQA Satış Pazarlama Koordinatörü Filiz Çakmak:
Bilgi Güvenliği ve Enerji
Yönetim Sistemi Standartlarına
Yönelik İhtiyaçlar Artıyor
Tersanelerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuların kritik olması nedeniyle ISO
14001 Çevre ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerine yönelik
taleplerin her zaman üst düzeyde olduğunu belirten LRQA’nın Satış Pazarlama
Koordinatörü Filiz Çakmak, son zamanlarda ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 30000 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi gibi
standartlara yönelik ihtiyaçların gözle görülür şekilde arttığını söylüyor…
L
RQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited), 1760 yılında dünyanın ilk gemi klas kuruluşu olarak
Londra’da kurulan Lloyd’s Register grubunun bir üyesi. Firma; kalite, çevre, sağlık ve
güvenlik yönetimiyle ilgili denetim, eğitim
ve belgelendirme hizmetleri sunuyor.
İlk yayınlanan kalite standardı olan BS
5750’nin yayınlanmasından çok kısa bir
süre sonra 1985 yılında kurulan LRQA;
köklü yapısı, dünyanın dört bir yanında
40
MART - NİSAN 2014 / SAYI 43
hizmet veren denetçi ve uzmanları, bugüne
kadar yaptığı 60 binin üzerinde belgelendirme ve TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte 50 ayrı akreditasyon konseyinden
aldığı yetki ile sektörde haklı bir güce sahip.
ISO 9001 ve ISO 14001 konularında
dünyadaki ilk UKAS akreditasyonlu belgelendirme kuruluşu olan LRQA, bu geleneğini yeni yayınlanan standartlarda da
devam ettiriyor. LRQA Satış Pazarlama
Koordinatörü Filiz Çakmak, LRQA’nın pek
çok yönetim sistemi standardının geliştirilmesinde ilk aşamalardan itibaren rol
aldığını ve standartların yazılmasına en üst
düzeyde kaynak ile aktif olarak katıldığını
söylüyor.
“Aynı hizmet konuları içerisinde yüzyılları arkada bırakmış olmak ve bu tecrübeyi modern teknoloji ve bilgiyle birlikte,
en yetkin ve etkin insan kaynağı ile desteklemek Lloyd’s Register’ın oluşturduğu
değerlerdir” diyen Çakmak, “LRQA, bilgi
paylaşımı kadar iş ciddiyetinden de taviz
vermeden, hizmet verdiği kuruluşla karşılıklı bir sinerji oluşturan ve bu sinerjiyle
elde edilen kazanımları yine hizmet verdiği
kuruluş yararına kullanan bir ‘marka’dır
ve yüzyıllardır verdiği hizmetle, asıl olarak
‘değerler’ oluşturan bir kuruluştur” şeklinde konuşuyor.
LRQA’nın sistem belgelendirmesi yelpazesinde global olarak 300’ün üzerinde farklı
ürünü bulunduğunu sözlerine ekleyen Filiz
Çakmak, firmanın verdiği hizmetlerle ilgili
şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de başlıca ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
50001, ISO 27001 ISO 22301, ISO 10002
gibi tüm sektörlerde uygulanabilen temel
standartların yanında, gemi sökümcülerine
yönelik ISO 30000, otomotiv sektörüne
özgü ISO/TS 16949, havacılık sektörüne
yönelik AS 9100 serisi ve demiryolu sektörünün kalite yönetim sistemi olan IRIS
standardı ile gıda güvenliği alanındaki ISO
22000, FSSC 22000, BRC, IFS, Helal gibi
standartlara ilişkin denetim, eğitim ve belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. LRQA,
‘Business Assurance’ yaklaşımı ile kuruluşların yalnızca ilgili standartların gerekliliklerine uyum göstermelerini doğrulamakla
kalmayıp, risk tabanlı yöntem üzerine inşa
edilen denetim metodu ile geleneksel bir
değerlendirme sürecinin ötesinde katma
değerli denetimler gerçekleştiriyor.”
Firmanın eğitim programlarıyla ilgili de
bilgi veren çakmak, “LRQA, belgelendirme
denetimi hizmetini sunmakta olduğu tüm
yönetim sistemi standartlarına yönelik
bilgilendirme, iç denetçi ve baş denetçi
eğitimlerinin yanı sıra gıda, otomotiv gibi
sektörel bazlı eğitimler de veriyor. Bu alandaki hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgiler
ile genel katılıma açık eğitimlerin güncel
programına web sayfamızın ilgili bölümünden ulaşılabilir” diyor.
Tersanelere yönelik standartlar
Tersanelerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği
gibi konuların kritik olması nedeniyle ISO
14001 Çevre ile OHSAS 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği yönetim sistemlerine yönelik
taleplerin her zaman üst düzeyde olduğunu belirten Çakmak, son zamanlarda
ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 30000 Gemi
Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi gibi standartlara yönelik ihtiyaçların gözle görülür
şekilde arttığını söylüyor.
LRQA’nın Satış Pazarlama Koordinatörü
Filiz Çakmak, bu standartlarla ilgili de şu
bilgileri veriyor: “ISO 14001 Standardı
firmalara, faaliyetlerinin sonucu olarak
ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi,
bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi, sonrasında da bu etkilerin en aza
indirilmesi amacıyla yönetilmesine yardımcı olan bir araçtır. Standart, firmaların
kendileri için en önemli olan çevre konularına yönelmesine fırsat tanır. Yine bu standart, kuruluşlardan ‘kirliliğin önlenmesi’,
‘yasalara uygunluk’ ve ‘sürekli iyileşmeyi’
taahhüt etmelerini bekler.”
“OHSAS 18001 standardı, kuruluşların
faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin sonucunda
oluşabilecek zararlar ile ilgili risklerin
değerlendirilmesi, sonrasında ise bu risklerin azaltılması ya da mümkünse yok
edilmesi konusuna sistematik bir yaklaşım
getirerek bunun sağlanmasında yardımcı
olur. Böylece kazalardan, olaylardan ve hastalıklardan oluşan maliyetler düşer, verimlilik, motivasyon ve prestij artışı sağlanır.
Bu standart, yüksek risk grubunda yer alan
gemicilik sektörü için en önemli yönetim
sistemlerinden birisidir.”
“ISO 27001 standardı, Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi gereksinimlerini tanımlayan, işletmelerin bilgi ile ilgili varlığını
uygun ve geçerli güvenlik politikaları
altında, etkin güvenlik tedbirleri alarak
yönetmeyi sağlayan tek uluslararası üçüncü
taraf denetlenebilir olan standarttır.”
“ISO 50001, yeni uluslararası Enerji
Yönetim Sistemi standardıdır. EN16001
gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra
yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardı olma özelliğini taşır. Bu enerji yönetim sistemini uygulamak, enerji tüketimini,
kullanılan enerjiyi takip edip iyileştirme
alanlarını tanımlayarak ve aksiyon alarak
azaltmaya ve beraberinde enerji performansını iyileştirmeye yardımcı olacaktır.”
“ISO 30000 standardı, geri dönüşüm
için geminin kabulü, gemi üzerindeki tehlikelerin ve tehlikeli atıkların belirlenmesini, ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini,
gemilerin geri dönüşümü için kabul edilmiş
notifikasyon ve ithalat gereksinimlerinin
belirlenmesini, gemi söküm faaliyetlerinin
çevreci, güvenli ve insan sağlığına uygun
bir şekilde yürütülmesini, geri dönüşüm
ve atık yönetim süreçlerinin kontrollü bir
şekilde uygulanması ile çalışanlara yönelik ilk yardım, sağlık kontrolleri, çalışma
ortamı, tesisler gibi sosyal olanakların
temin edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.”
“LRQA, ‘Business
Assurance’ yaklaşımı
ile kuruluşların
yalnızca ilgili
standartların
gerekliliklerine
uyum göstermelerini
doğrulamakla
kalmayıp, risk tabanlı
yöntem üzerine
inşa edilen denetim
metodu ile geleneksel
bir değerlendirme
sürecinin ötesinde
katma değerli
denetimler
gerçekleştiriyor.”
MART - NİSAN 2014 / SAYI 43
41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
740 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content