close

Enter

Log in using OpenID

64491-64020

embedDownload
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Aşağıda adı soyadı/unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ihbarnamelerin tebliği mümkün olmamıştır. İlan
yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde dairemize bizzat veya
bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adreslerini bildirenlere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi
dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliği yapılmış olacağı ilan olunur. 13/10/2014
Vergi K.No Soyadı-Adı (Unvanı) İhbarname Fiş No
V.Kodu Vergi Dönemi Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb. Toplamı
Adres
4840788959 İZONEM YALITIM
20140917135040000001 0010
01-12/2013
209.130,79 TL 209.130,79 TL 418.261,58 TL TURGUT ÖZAL M.2179. SK.
PAZ.S.T.L.Ş
YEŞİLKENT SİT. A BL.NO 32
Y.MAH.ANK
(Bas›n: 64491- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/766 Esas
Davacı, SERPİL MİZMİZLİOĞLU ile Davalı, NİHAT MİZMİZLİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte
olan Boşanma davası nedeniyle;
Mahkememizce çıkartılan dava dilekçesi tebligatı bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da
bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun
olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde
bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka
yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerlerin bildirilmesine, ayrıca bu delillerin toplanması için
gerekli masrafı da birlikte yatırmanız, dava dilekçesinin tebliğine ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak
üzere.
Ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı NİHAT MİZMİZLİOĞLU'nun 16/12/2014 günü saat
09.00'da Mahkememizde yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille
temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 10
gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, cevap dilekçesi
verilirse ön inceleme duruşması gününün değiştirilerek kendisine bildirileceği,
7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 01/10/2014
(Bas›n: 64020- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
695 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content