close

Enter

Log in using OpenID

76629-76631-74905

embedDownload
T.C. ANKARA BATI 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/24 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, Eryaman Mah. 47563 Ada 5 Parsel,
Satışa konu taşınmaz Yeşilova mahallesi taşınmazı olduğu ancak tapu
kayıtlarında Eryaman mah. olarak bulunduğu, düzgün geometrik şekilli,
arsa parsel ve 4001. cd ve Necmettin Erbakan caddelerine bakan 2
cephesinin bulunduğu 4001 caddenin henüz açılmadığı, ayaş yolu ile
istasyon cad. arasında olup her ikisine yaklaşık 500 mt. mesafesinin
olduğu, E: 1,00 Ticaret parseli olup üzerine 5.298 m2 inşaat alanlı ticari yapı
yapılmasının mümkün olduğu, meskun mahal olup belediyenin tüm
hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü: 5.298 m2
Kıymeti: 3.708.600,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/01/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü: 20/02/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/24 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/11/2014
(Bas›n: 76629- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/16432 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmaz ın cinsi, niteliğ i, kıym eti, a dedi, önem li
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kuşcağız Mahallesinde kain imarın 30923
ada, 11 Parselinde kayıtlı, 1.011,00 m2 yüzölçümlü Kargir Apartman vasıflı ana
taşınmaz üzerindeki binada 46/1011 arsa paylı 1. Kat, 16 nolu bağımsız bölümde
bulunan mesken nitelikli taşınmaz ve eklentisi 16 nolu Kömürlük bir borç nedeniyle
açık artırma suretiyle satılacaktır. Fiili durum itibariyle; antre-koridor, 3 oda, salon,
mutfak, banyo, WC ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. (Taşınmazın geniş
evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi: Kuşcağız Mah. Gündüz Sk. No: 30/16 Keçiören-ANKARA
Yüzölçümü: 100 m2 Net (Faydalı) alan toplamı
Arsa Payı: 46/1011
İmar Durumu:
Kıymeti: 140.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 06/01/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 03/02/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU - SIHHİYE/ANKARA
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi,
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve
paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/16432 Esa s sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/11/2014
(Bas›n: 76631- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/489 Esas
KARAR NO: 2014/643
DAVALI: NURETTİN AKTAŞ- Selim oğlu- Alazlı (Tirmet) Köyü- Korkut/ MUŞ
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş
ili Korkut İlçesi (Tirmet) Alazlı Köyü 278 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırmasız El
Atma Nedeniyle (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan yargılama sonunda;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup,
adresinizde bulunmadığınız gibi, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
Gerekçeli Kararın İlanen Tebliğine karar verilmiştir.
"1-Kamulaştırma bedeli yönünden; taraflar arasındaki dava konusu kamulaştırma
işlemindeki İRTİFAK HAKKI YOLUYLA KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TOPLAM (2.488,30) TL
OLARAK TESPİTİNE,
2- Dava konusu Muş ili, Korkut ilçesi, (Tirmet) Alazlı Köyü, 278 parsel sayılı taşınmazın
Kamulaştırma planındaki 264,27 m2'lik kısmı üzerinde 02/04/2013 tarihinden itibaren iki yıl
süreli olmak üzere geçici, fen bilirkişisinin 10/06/2014 havale tarihli raporunda IRT harfleri
ile gösterilen 532,12 m2'lik kısmı üzerinde ise daimi olmak üzere BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK
HAKKI TESİSİNE VE HAKKIN BU ŞEKİLDE İRTİFAK HAKLARI SÜTUNUNA TESCİLİNE, "
Gerekçeli Kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2014
(Bas›n: 74905- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ÇAYCUMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/34 Esas
DAVALILAR: 1- EROL ARSLAN Çomranlı Köyü Çaycuma/ZONGULDAK
Davacı Milli Emlak ve Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel
Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememiz dava dosyasına davalısı İbrahim ve Emine oğlu 1980 doğumlu EROL ARSLAN
dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir
netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 25/11/2014 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK.'nın 147/2. maddesi
uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma
(Bas›n: 76369- www.bik.gov.tr)
günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
731 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content