close

Enter

Log in using OpenID

01 Temmuz 2014 Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayı : 57882721Konu : Meclis toplantısı.
26.06.2014
Meclis Üyesi Sn:……………………………………….
Meclisimiz, 01 Temmuz 2014 Salı günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda
toplanacaktır.
Bilgi edinilmesini, yukarıda belirtilen gün ve saatte meclis toplantı salonunda hazır
bulunulmasını rica ederim.
…/06/2014 Yaz.İşl. Md.V.: S.AYDIN
…/06/2014 Başkan Yrd. : E.KIPKIP
Sibel UYAR
Belediye Başkanı
Gündem:
1. 06.06.2014 tarih ve 148 nolu meclis kararı ile gündemde bırakılan, İlçenin Denizli Mahallesi
1667 parselin bulunduğu yapı adası için hazırlanan 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar
Planı değişiklik önerisi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçenin Zeytineli, Yağcılar, Zeytinler, Uzunkuyu, Birgi,
Demircili, Gülbahçe, Kadıovacık, Kuşçular, Nohutalan, Özbek, Balıklıova, Barbaros,
Bademler Mahallelerinde 22-a uygulaması işlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte
görev yapmak üzere her mahalle için ayrı 6 (altı) Bilirkişi seçiminin yapılması ile ilgili
yazısının görüşülmesi.
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Ünibel Özel Eğitim Bilgi Teknolojileri Kültür Tanıtım ve
Yayıncılık San. Tic. A.Ş.’nin sermaye arttırımı ile ilgili yazısının görüşülmesi.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesinin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı
Caddesi Belediye İş Merkezi 3/5 ve 3/6 nolu yerlerin ortak işbirliği projesi kapsamında
değerlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Urla İlçe
Başkanlığının faaliyetlerini sürdürebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa
Mahallesi Necati Cumalı Caddesi Belediye İş Merkezi 3/7 nolu yerin ortak işbirliği projesi
kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Necati Cumalı
Edebiyat Ödülleri” yarışmasında birinci olana verilecek olan ödül miktarının belirlenmesi ile
ilgili yazısının görüşülmesi.
7. Zabıta Müdürlüğü’nün, 2014 yılı yaz sezonu boyunca kurulan Çeşmealtı Gece Pazarı tezgah
ücretine ek olarak, pazar tezgahlarının üstünün kapatılmasından dolayı doğan maliyetin ilave
edilmesi ile oluşan yeni tezgah başı ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
8. Önergelerin görüşülmesi.
(Başkanlık önergeleri ve meclis üyeleri tarafından sunulacak önergeler)
9. Dilek ve temennilerin görüşülmesi.
10. Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi.
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayı :57882721Konu : Meclis toplantısı
26.06.2014
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE
Yazımız altında belirtilen ilanın üç defa ilan edilerek düzenlenecek ilan tutanağının
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesini rica ederim.
…/06/2014 Yaz.İşl. Md.V.: S.AYDIN
…/06/2014 Başkan Yrd. : E.KIPKIP
Sibel UYAR
Belediye Başkanı
İLAN
Meclisimiz, 01 Temmuz 2014 Salı günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda
toplanacaktır. Bilgi edinilmesini, yukarıda belirtilen gün ve saatte meclis toplantı salonunda
hazır bulunulmasını rica ederim.
Gündem:
1. İlçenin Denizli Mahallesi 1667 parselin bulunduğu yapı adası için hazırlanan 1/1000 ölçekli
Çeşmealtı Revizyon İmar Planı değişiklik önerisi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun
görüşülmesi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçenin Zeytineli, Yağcılar, Zeytinler, Uzunkuyu, Birgi,
Demircili, Gülbahçe, Kadıovacık, Kuşçular, Nohutalan, Özbek, Balıklıova, Barbaros,
Bademler Mahallelerinde 22-a uygulaması işlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte
görev yapmak üzere her mahalle için ayrı 6 (altı) Bilirkişi seçiminin yapılması ile ilgili
yazısının görüşülmesi.
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Ünibel Özel Eğitim Bilgi Teknolojileri Kültür Tanıtım ve
Yayıncılık San. Tic. A.Ş.’nin sermaye arttırımı ile ilgili yazısının görüşülmesi.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesinin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı
Caddesi Belediye İş Merkezi 3/5 ve 3/6 nolu yerlerin ortak işbirliği projesi kapsamında
değerlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Urla İlçe
Başkanlığının faaliyetlerini sürdürebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa
Mahallesi Necati Cumalı Caddesi Belediye İş Merkezi 3/7 nolu yerin ortak işbirliği projesi
kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili yazının görüşülmesi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Necati Cumalı
Edebiyat Ödülleri” yarışmasında birinci olana verilecek olan ödül miktarının belirlenmesi ile
ilgili yazısının görüşülmesi.
7. Zabıta Müdürlüğü’nün, 2014 yılı yaz sezonu boyunca kurulan Çeşmealtı Gece Pazarı tezgah
ücretine ek olarak, pazar tezgahlarının üstünün kapatılmasından dolayı doğan maliyetin ilave
edilmesi ile oluşan yeni tezgah başı ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
8. Önergelerin görüşülmesi.
(Başkanlık önergeleri ve meclis üyeleri tarafından sunulacak önergeler)
9. Dilek ve temennilerin görüşülmesi.
10. Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content