close

Enter

Log in using OpenID

08 Ekim 2014 Meclis Kararı

embedDownload
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:264
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı
meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim
2014 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:263
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 263 : İlçenin Yelaltı Mahallesi Kısmet Sokakta bulunan mevcut park alanına, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81.maddesi uyarınca “Dayanışma Parkı” adı verilmesine,
Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:262
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 262 : Belediye Meclisimizin 04.07.2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği’nin 4.maddesinin (ç) bendinde yer alan “Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü” ibaresinin, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü” olarak
değiştirilmesine ve aynı yönetmeliğin 4.maddesinin (e) bendi ile 5.maddesinin (h) bendinde
yer alan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” ibaresinin, “Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine
Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:261
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 261 : Urla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün alt birimi olan
Evlendirme Memurluğu’nun, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak değiştirilmesine ve
buna istinaden teşkilat şemasının yeniden düzenlenmesine Hukuk Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:260
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 260 : İlçenin Yelaltı Mahallesi 1889 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Belediye
Meclisimizin 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Urla Merkez
Revizyon İmar Planı’nda inşaat emsali E: 0.40, Hmax=7m. yapılanma şartlarında “Spor
Eğitim Merkezi”, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlı
olduğu görülmüş olup, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 898 ada 38 parsel sayılı
taşınmazın yaklaşık 133m2’lik kısmı ile mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 1889
ada 1 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 11m2’lik kısmı aynı “Spor Eğitim Merkezi” olarak
planlı alan içerisinde kalmakta olup, söz konusu taşınmazda 1/1000 ölçekli Urla Merkez
Revizyon İmar Planı’na göre imar uygulaması yapılması gerektiğinden, 1/5000 ölçekli Nazım
Plan ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında uyumsuzluk olduğundan, ayrıca adı geçen
taşınmaz üzerinde hacizler bulunduğundan talebin reddine, işaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:259
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk
BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben SEZER,
Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki
ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 259 : Urla Kadastro Birimi tarafından çeşitli nedenlerle üyelikleri uygun olmayan
bilirkişilerin yerine, 22-a uygulaması işlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak
üzere Birgi, Demircili, Gülbahçe, Kuşçular ve Bademler Mahallelerinden aşağıda isimleri ve TC
kimlik numaraları belirtilen kişilerin yeni bilirkişi olarak seçilmesine, İmar Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Mahalle Adı
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
Birgi Mahallesi
Uğur AYDOĞAN
12218552578
Gülbahçe Mahallesi
Faik ÖZ
57010049062
Demircili Mahallesi
Osman SARI
39106800276
Bademler Mahallesi
Hüseyin DİKMEN
27167054226
Bademler Mahallesi
Murteza Levent KINIK
27647038210
Kuşçular Mahallesi
Yaşar MUTLU
32716869282
Kuşçular Mahallesi
Ali KARAZEYBEK
42823532436
Kuşçular Mahallesi
Turgay DURGUN
12068557464
Kuşçular Mahallesi
Hasan GÜNEL
48688336714
Kuşçular Mahallesi
Yusuf Kenan GÜÇLÜ
42268550934
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:258
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 258 : Urla Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
Plan Notları madde 3.8. bodrum katı maddesinde geçen “Bodrumlar yapının taban alanının
%50’sini aşamaz.” hükmünün yapı statiği, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve deprem
bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik tarafından istenmeyen, kademeli temel
yapılmasını gerektirdiğinden bu ifadenin “Bodrumlar yapının taban alanı kadar yapılabilir.”
şeklinde değiştirilmesi ile ilgili talep incelenmiş ancak Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nde bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer
alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün brüt
alanının %20’sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu plan notu değişiklik önerisi,
Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanında inşaat yoğunluğunu arttıracağından, talebin
reddine İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, Meclis Üyesi Raşit DUR, Mehmet DUMAN,
Hasan Serdar ŞENER ve Günseli ÇELİK’in red oyuna karşılık 4 red 21 kabul oy ile işaret
oylamayla oyçokluğuyla karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:257
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 257 : Bornova Belediyesi tarafından Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen,
02.09.2014 tarih ve 163 sayılı meclis kararı ile 35 AU 6033 plakalı 1 adet kapalı kasa
kombivan kamyonet ve 02.09.2014 tarih ve 156 sayılı meclis kararı ile 35 HCS 05 plakalı 1
adet kamyonetin, 5018 Sayılı Kamu Mali yönetimi Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin
31.maddesi uyarınca Belediyemizce bedelsiz devir alınmasına, Hukuk Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:256
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 256 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. ve 61. Maddeleri uyarınca, GSM
konuşma ve data hatları için 36 ayı geçmemek üzere yıllara yaygın hizmet alımının
yapılmasına, Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:255
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 255: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca, Urla
Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlandığı şekliyle
kabulüne, Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:254
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 254 : S.S. İzmir Uygar Eğitim Kooperatifi adına İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 1848
ada 1 parsel ile ilgili mevcut taşınmazda 1560.0m2 büyüklüğünde Eğitim Tesisi için
07.04.2000 tarih ve 104 sayı ile yapı ruhsatı düzenlenmiş, 07.09.2000 tarihinde yapı
ruhsatının temel vizesi bölümü onaylanmış, 11.05.2007 tarih ve 158 sayı ile yapı ruhsatı
yenilenmiş, 22.05.2007 tarih ve 158 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği görülmüş
olup, söz konusu mevcut eğitim binasının bu şekliyle kitle tastiğinin yapılması ile ilgili
konunun incelenmek üzere gündemde bırakılmasına, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda
işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:253
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 253 : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili Hükümleri Uygulamasına
İlişkin Yönetmelik ile 13.04.2005 tarih ve 2005/8730 Sayılı Kararname incelenmiş, plan ve
proje tasdik harcının sehven beher inşaat m2’si üzerinden alındığı görülerek, kayıt ve suret
harçlarında yapılacak değişikliğe esas, 21.10.2013 tarih ve 262 Sayılı Meclis Kararı gereği
alınan ücretlerden, proje inceleme belge ücretinin güncellenmesi ile 05.09.2014 tarih ve 232
Sayılı Meclis Kararının düzeltilmesine, proje inceleme belge ücretinin 5,00 TL. (toplam inşaat
alanı m2’si üzerinden) olarak belirlenmesine, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak
Raporu doğrultusunda, Meclis Üyesi Raşit DUR, Mehmet DUMAN ve Hasan Serdar
ŞENER’in red oyuna karşılık, 3 red 22 kabul oy ile işaret oylamayla oyçokluğuyla karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:252
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 252 : İlçenin Rüstem Mahallesi Muhtarı ve sakinlerinin Rüstem Mahallesine
bağlanma talepleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre incelenmiş olup;
kadastro geçerken mahalle isimlerinin tapu kayıtlarına Rüstem ve İskele olarak tescil edildiği,
mahalle sınırları değiştirildiği takdirde Adres Kayıt Sistemi veri tabanı üzerinde karışıklığa
sebep olacağından mahalle sınır değişikliği talebinin reddine, İmar ve Hukuk Komisyonu
ortak raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:251
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 251 : Herkese açık ve sonuçların halk oylamasıyla belirleneceği “Urla Belediyesi
Kurumsal Logo Yarışması” açılmasına ve yarışmada 1. seçilen kişiye verilecek ödülün
10.000 TL. (onbintl.) olarak belirlenmesine, Hukuk, Plan ve Bütçe ile Kültür – Sanat ve
Turizm Komisyonları ortak raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:08.10.2014
Toplantı No
:10
Birleşim No
:02
Karar No
:250
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Muzaffer TUNÇAĞ, A. Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL,
Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi
TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR,
Hasan Serdar ŞENER.
KARAR 250 : Meclis Üyesi Seyfettin ŞEN’in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla
oybirliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content