close

Enter

Log in using OpenID

02 Haziran 2014 Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayı : 57882721Konu : Meclis toplantısı.
28.05.2014
Meclis Üyesi Sn:……………………………………….
Meclisimiz, 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 18:00’da Belediye Meclis Salonunda
toplanacaktır.
Bilgi edinilmesini, yukarıda belirtilen gün ve saatte meclis toplantı salonunda hazır
bulunulmasını rica ederim.
Sibel UYAR
Belediye Başkanı
.../05/2014 Yazı İşl.Md.V. :S. AYDIN
02.06.2014 Tarihli Gündem:
1. Yarımada Belediyeler Birliği’nin yeni dönem meclisi için açık oylamayla, 2 asil 2 yedek üye
seçiminin yapılması.
2. Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılacak olan gayrimenkul satış komisyonunda görev
almak üzere, açık oylamayla, 1 asil 1 yedek üye seçiminin yapılması.
3. Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün, İlçenin Denizli Mahallesi 1667 parselin bulunduğu yapı adası
üzerinde 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili yazısının
görüşülmesi.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, İzmir İlçe Belediyeleri Turizm Gıda Org. Reklam Yayın San. Tic.
A.Ş.’ nin talebi üzerine sermaye artırımı ile ilgili yazısının görüşülmesi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Türk Kadınlar Birliği Urla İlçe Başkanlığı’nın faaliyetlerini
sürdürebilmesi için, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi
Belediye İş Merkezi 3/39 ve 42 nolu işyerlerinin yer tahsisinin yapılması ile ilgili yazısının
görüşülmesi.
6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Türkiye Kızılay Derneği Urla Şubesi Başkanlığı’nın faaliyetlerini
sürdürebilmesi için, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi
Belediye İş Merkezi 3/32 ve 49 nolu işyerlerinin yer tahsisinin yapılması ile ilgili yazısının
görüşülmesi.
7. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, 07.05.2014 tarih ve 127 sayılı meclis kararının yeniden
değerlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
8. Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 07.02.2014 tarih ve 52 sayılı meclis kararında sehven yazılan 1 adet Fr 18
Ekskavatör (Fiat Allis)’ün model yılının teknik komisyon raporu doğrultusunda değiştirilmesi ile
ilgili yazısının görüşülmesi.
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, mevcut Teşkilat Şemasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü
olan Müdürlük adının “Plan ve Proje Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve buna bağlı olarak Kentsel
Tasarım Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine Plan ve Proje Müdürü kadrosunun oluşturulması ile
ilgili yazısının görüşülmesi.
10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, kadro ihdası ve Belediyemizde münhal bulunan bazı
kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili yazısının görüşülmesi.
11. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, yapılan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Teşkilat
Şemasının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
12. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden
sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.
13. Önergelerin görüşülmesi.
(Başkanlık önergeleri ve meclis üyeleri tarafından sunulacak önergeler)
14. Dilek ve temennilerin görüşülmesi.
15. Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content