close

Enter

Log in using OpenID

+ + 2 4 8 III. 3 + - 3 3 9 III. 4 + - 2 3 6 III. 2 + - 2 4 8 III. 3 +

embedDownload
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
1
GENEL
Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve
iç zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
2
GENEL
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
Rutin
Değil
+
-
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
O
Ş
R
Ö.S.
2
4
8
III.
Çalışmalar süresince zemin kaymaya ve düşmeye sebebiyet
verebilecek durumlara karşı sürekli olarak kontrol edilmelidir.
Tespit edilen kusurlar derhal giderilmelidir.
MELİH
GÜNAL
3
3
9
III.
Zeminde kusurlar olduğu görülmemiştir
Tamamlanma
Tarihi
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
2
4
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
2
2
3
GENEL
Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak
bulunmamaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
-
2
3
6
III.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
4
GENEL
Çalışma alanı içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar veya diğer malzemeler
çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
-
2
4
8
III.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
5
GENEL
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca
tırabzanlar mevcuttur.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
-
2
4
8
III.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
6
GENEL
Çalışma alanı içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol edilmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
-
3
4 12
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
7
GENEL
Çalışanlar, kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda
bilgilendirilmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
2
4
8
III.
Çalışanlar, kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı
konusunda bilgilendirilerek kayıt altına alınmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
8
GENEL
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Doğal havalandırma sağlanmaktadır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
1
1
Yaralanma
+
2
3
6
III.
İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
2
2
Yaralanma
+
2
2
4
IV.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
1
1
9
GENEL
Çalışma alanı içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılmaktadır.
10
GENEL
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
11
GENEL
Çalışma alanı içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde
tutulmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
2
2
4
IV.
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 1 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
Rutin
Değil
O
Ş
R
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Ö.S.
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
12
GENEL
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde
bulunmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
3
5 15
II.
Arızalı lambalar ve diğer sorunlar için ehliyetli elektrikçi
çağırılmaktadır. Hiçbir şekilde elektrikle işlem yapılmamalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
13
GENEL
Çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda
bilgilendirilmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yangın, Hastalık
+
2
4
8
III.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
14
GENEL
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde
hazırlanmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
3
3
9
III.
Bu ihtiyaçlar için ayrı bir yer/bölüm/mutfak hazırlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
2
4
15
GENEL
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Hastalık
-
2
4
8
III.
Atık her türlü atık maddenin/çöpün etkileşimi engelleyecek bir atık
sistemi sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
16
GENEL
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları
hazırlanmıştır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Alerji
-
2
4
8
III.
Sterilizasyon araç ve malzemeleri talaimatlara uygun olarak
kullanılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
17
GENEL
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte edilmektedir.
+
Çalışanlar
Hastalık
+
2
4
8
III.
Çöp kovası kapalı/kapaklı olmalıdır.Çalışanların sağlığı için uygun
koşulların değerlendirilmesi gerekmektedir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiştir ve makineler
YARDIMCI APARATLAR kılavuza uygun olarak kullanılmaktadır.
+
Çalışanlar
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
2
4
8
III.
Kullanım kılavuzlarının doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb.
konularda yetersiz kaldığı durumlarda ek kullanma talimatları
hazırlanmaktadır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları
YARDIMCI APARATLAR doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmıştır
+
Çalışanlar
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
2
4
8
III.
Güvenli dental aletlerin seçimine dikkat edilmektedir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
Kompresör varsa, basınç boşaltma vanası ve basınç göstergesi mevcuttur.
YARDIMCI APARATLAR
+
Çalışanlar
Yaralanma,
+
2
4
8
III.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
Sıkıştırılmış hava sistemleri kullanılmakta ise bunların emniyet cihazları 3 aylık
YARDIMCI APARATLAR periyotlarla kontrol edilmektedir.
+
Çalışanlar
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
3
4 12
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
Radyasyon üreten cihazlar uygun bir şekilde siperlenmiş ve kullanılmaktadır.
YARDIMCI APARATLAR
+
Çalışanlar
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
3
4 12
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
18
19
20
21
22
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 2 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
23
MAKİNELER,
EL ALETLERİ VE
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp
YARDIMCI APARATLAR kullanılmadığını kontrol etmektedir.
Rutin
Rutin
Değil
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
O
Ş
R
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Ö.S.
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
+
Çalışanlar
Yaralanma, Meslek
Hastalığı, Yangın
+
3
4 12
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
24
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştirmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Takılıp düşmeye veya yaralanmaya neden olabilecek kesici aletler
kullanım sonrasında yerlerine kaldırılmaktadır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
25
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
Çalışma alanı içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak
şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışma alanı makine ve malzemelerin yerleşimi çalışanların
faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tekrar düzenlenmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
26
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
Çalışma alanı kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde
kullanılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışanın sağlığına zarar verebilecek durumların tespiti sağlanmış ve
gerekli önlemlerin kontrolünün sağlanması gerekmektedir
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
27
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve
gerekli önlemler alınmıştır
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
3
5 15
II.
Çalışma ortamında enfeksiyon kontrolü yapılmakta ve bu konuda
çalışanlar için farkındalığın artırılmasına yönelik programlar
uygulanmaktadır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
28
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
Sterilizasyon cihazları izlem formu, Diş ünitesi su kalitesi izlem formu, Enfeksiyon
kontol listesi bulunmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Hastalık,
+
3
5 15
II.
Çalışanlara iş yeri ve hijyen konusu ile ilgili eğitimler verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
29
İŞ YERİ DÜZENİ
VE HİJYEN
El hijyeni, Kişisel Koruyucu Donanım, Kontakt dermatit ve lateks allerjisi, Hasta
alet gereçlerinin sterilizasyon işlemleri, Çevrenin infeksiyon kontrolü, Diş Ünitinin
su yolları, biyofilm ve suyun kalitesi, sterilizasyonun izlenmesi(kontrolü), odaların
ve işlemlerin gözlemi konularında çalışanlara eğitim verilmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
3
5 15
II.
Çalışanlara iş yeri ve hijyen konusu ile ilgili eğitimler verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
30
ELEKTRİK
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmıştır.
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
2
5 10
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
4
4
31
ELEKTRİK
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
2
5 10
II.
Tüm sigortaların korunaklı olarak su ve nemden uzakta kapalı bir
yerlerde olması sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
4
4
32
ELEKTRİK
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı
yapılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
2
5 10
II.
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından
bakımı yapılmalıdır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
4
4
33
ELEKTRİK
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
2
5 10
II.
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmeli, yetkisiz kişilerin sigorta
kutularına müdahaleleri engellenmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
4
4
-
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 3 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
Rutin
Değil
O
Ş
R
ELEKTRİK
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol
edilmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,
Ölüm
+
2
5 10
35
ELEKTRİK
Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek
cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
3
4 12 III.
36
ELEKTRİK
Tüm elektrik panolarının üzerlerine elektrik tehlikesi olduğunu belirten uyarı ikaz
işaretleri asılmıştır.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
3
4 12
37
ELEKTRİK
Tüm sabit elektrikli ekipmanların gövde topraklamaları yapılmıştır.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
4
38
YANGIN
Uygun sayıda ve türde yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri
kontrol edilmektedir.
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma, Hasar
+
39
YANGIN
Çalışanlar çalıştıkları malzeme ve işlemlerin neden olabileceği yangın tehlikeleri
konusunda bilgi sahibidir.
-
Çalışanlar,
Yaralanma, Hasar
40
YANGIN
Çalışanlar belli aralıklarla yangın söndürücülerin kullanımı ve yangından korunma
prosedürleri konusunda bilgilendirilmektedir.
-
Çalışanlar,
Yaralanma, Hasar
41
YANGIN
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcuttur ve son kullanma tarihleri ve basınçları
kontrol edilmektedir.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,
42
YANGIN
Yangın söndürücüler her an ulaşılabilecek yerlerdedir.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,
43
ELLE TAŞIMA İŞLERİ
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
O
Ş
R
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
4
4
Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek
cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
II.
Yeterli sayıda uyarı ikaz işaretleri temin edilerek elektrik panolarının
üzerine asılmalıdır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
4 16
II.
Tüm sabit elektrikli ekipmanların gövde topraklamaları yetkili
elektrikçiye yaptırılmalıdır ve periyodik olarak kontrolleri
yaptırılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
3
3
9
4
4 16
I.
Isıya veya dumana duyarlı detektörler temin edilerek çalışma
alanının çeşitli noktalarına takılmalı. Çalışma alanı için yangın
söndürme cihazı temin edilmelidir. Yangın söndürme cihazlarının
son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
3
3
9
-
4
4 16
I.
Çalışanlara yangın tehlikeleri konusu ile ilgili olarak eğitim
verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
3
3
9
-
4
4 16
I.
Çalışanlara yangın söndürücülerin kullanımı ve yangından korunma
prosedürleri konusu ile ilgili olarak eğitim verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
3
3
9
4
4 16
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
3
3
9
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
2
4
III.
Elle kaldırılarak taşınamayacak yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
-
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
Tamamlanma
Tarihi
Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilmelidir.
+
+
Sorumlu
Kişi
Ö.S.
34
+
Alınması Gereken Önlem
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
8
II.
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 4 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
44
ELLE TAŞIMA İŞLERİ
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına
karşı çalışanlar bilgilendirilmiştir.
Rutin
Rutin
Değil
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
O
Ş
R
Ö.S.
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışanlara elle taşıma işleri ile ilgili olarak eğitim verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
45
EKRANLI ARAÇLARLA
Çalışma alanında kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiştir.
ÇALIŞMA
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Ekranlı aracın ekranındaki parlama ve yansımalar, bu araçların
pencereye bakması engellenerek veya aydınlatmanın ekran
arkasından alınması sağlanarak önlenmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
46
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından
EKRANLI ARAÇLARLA
kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler
ÇALIŞMA
alınmaktadır..
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Kullanılan ekranların üst orta noktasının, çalışanların göz hizasında
olması sağlanmalıdır diğer ekipmanlar üretici tarafından
oluşturulmuş kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
47
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından
EKRANLI ARAÇLARLA
kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler
ÇALIŞMA
alınmaktadır..
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Klavye, fare, kağıt tutacağı vs. çevre ekipmanlar çalışanların vücut
ölçülerine ve duruşlarına uygun yerlere yerleştirilmelidir
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
48
ERGONOMİ ve
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları
MONOTON ÇALIŞMA (ağır yük kaldırma dahil) engellenmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışma sırasında uygun aralıklar ile ara verilmeli ve basit egzersizler
yapılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
49
ERGONOMİ ve
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar
MONOTON ÇALIŞMA sağlanmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Masa, çalışanın dizlerini rahatça içeri uzatabileceği ve kollarını
yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte,
sandalyeler ise ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
50
ERGONOMİ ve
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların
MONOTON ÇALIŞMA uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da
bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı
bilgilendirilmelidirler
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Çalışanlara meslekleri, görev ve sorumlulukları haricinde görev
verilmemelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
51
PSİKOSOSYAL
ETKENLER
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemektedir.
52
ERGONOMİ ve
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanmaktadır.
MONOTON ÇALIŞMA
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,hastalık
+
2
4
8
III.
Çalışanlar ve işven düzenli olarak toplantılar yaparak oluşabilecek
sorunlara yönelik tedbirler almalıdırlar.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
53
ERGONOMİ ve
Yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınmakta ve işyerinde iş sağlığı ve
MONOTON ÇALIŞMA güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları desteklenmektedir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,hastalık
+
2
4
8
III.
Çalışanlar ve işveren düzenli olarak toplantılar yaparak oluşabilecek
sorunlara yönelik tedbirler almalıdırlar.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
54
ERGONOMİ ve
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak bilmektedir.
MONOTON ÇALIŞMA
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,hastalık
+
2
4
8
III.
Çalışanlara yetkileri, sorumlukları ve hedefleri yazılı olarak
bildirilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
2
4
8
III.
Bu tür olaylar karşısında çalışanlar, müdahil olmaktan kaçınarak
derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidirler.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
55
PSİKOSOSYAL
ETKENLER
Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.)
karşısında nasıl davranacağını bilmektedirler.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 5 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
Rutin
Değil
O
Ş
R
Ö.S.
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
56
PSİKOSOSYAL
ETKENLER
Çalışanların psikolojik tacize veya şiddete maruz kalmamaları için gerekli önlemler
alınmıştır.
+
Çalışanlar
Yaralanma,hastalık
+
2
4
8
III.
Çalışanlar ve işveren düzenli olarak toplantılar yaparak oluşabilecek
sorunlara yönelik tedbirler almalıdırlar.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
57
PSİKOSOSYAL
ETKENLER
Fazla mesai uygulaması planlıdır ve çalışanlar önceden haberdar edilmektedir.
+
Çalışanlar
Yaralanma,hastalık
+
2
4
8
III.
Çalışanlara bilgilendirme yapılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
58
PSİKOSOSYAL
ETKENLER
Yoğun çalışmaların yapıldığı alanlara, muayenehanelere ve laboratuvarlara,
ziyaretçilerin veya hastaların, girişleri kontrollü olarak sağlanmaktadır.
+
Çalışanlar
Yaralanma(Algıda
dikkatsizlik ve buna
bağlı kaza ihtimali)
+
2
4
8
III.
Yoğun yorucu nöbetlerde yardımcı eleman temini veya nöbet
sonrası çok dikkat gerektirecek (örn.Araç kullanımı) faaliyetleri
sınırlamak ya da çalışanlar için dönüşümlü dinlenebileceği
çekyat/yatak bulundurmak.Nöbet sonrası oluşabilecek riskler
değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
1
3
3
59
KİMYASALLAR
Çalışanlar, laboratuvar/klinik koşullarına uygun kullanma kılavuzu bulunmayan ya
da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları
konusunda talimatlandırılmıştır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Çalışanlar talimatlara uymaktadır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
60
KİMYASALLAR
Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar
kullanılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
-
3
5 15
II.
Satın alma işlemlerinde (mümkün olduğu takdirde) tehlikeli
olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması
sağlanmaktadır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
61
KİMYASALLAR
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve
diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmektedir
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
-
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
62
ACİL DURUMLAR
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli değildir ve dışa doğru açılacak
şekilde tasarlanmıştır
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
63
ACİL DURUMLAR
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmıştır ve yangın
merdivenleri amacı dışında kullanılmamaktadır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Yangın merdivenleri rutin olarak kontrol edilip temizlenmektedir ve
çalışan tüm personele gerekli uyarılar yapılmıştır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
64
ACİL DURUMLAR
Yanıcı gazlarla yapılan çalışmalara (örneğin laboratuvarlarda ateş kaynağı olarak
doğal gaz kullanımına) karşı gerekli önlemler alınmaktadır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
65
ACİL DURUMLAR
Kompresörün güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır ve patlamalara
karşı dayanıklı yerde ve çalışanlardan yeterince uzaktadır
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
66
ACİL DURUMLAR
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı,
deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmıştır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
+
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 6 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
Rutin
Değil
O
Ş
R
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Ö.S.
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
67
ACİL DURUMLAR
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş,
yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
68
ACİL DURUMLAR
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini bilmektedir.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Çalışanlara acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda eğitim
verilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
69
ACİL DURUMLAR
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans,
polis vb.) çalışma alanı içerisinde görünür bir yere asılmıştır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma
+
3
4 12
II.
Çalışma alanının görünür yerlerine acil durum telefon numaraları
asılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
70
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama
BİYOLOJİK ETKENLER yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir.
71
BİYOLOJİK ETKENLER
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra
çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden
uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle
yapılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
72
BİYOLOJİK ETKENLER
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri
engellenmektedir.
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Durum kabul edilebilir seviyededir zamana bağlı olarak kontrol
edilmeli herhangi bir kusur oluştuğu tespit edilmesi halinde derhal
düzeltilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
73
KAZALAR ve
HASTALIKLAR
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmaktadır.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Çalışanlara işe başlamadan önce sağlık muayenesi ve periyodik
kontroller yaptırılmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
74
ENFEKSİYON
KONTROLÜ
CDC-2003 Yönergesine göre iş kısıtlaması formu bulunmaktadır
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Form temin edilerek gerektiğinde kullanılmalıdır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
75
ENFEKSİYON
KONTROLÜ
Enfeksiyon içeren atıklar, Yönetmeliğ'e uygun olarak, kapanabilir, akmaya
dayanıklı, konteynır veya delinmez torbalara konmakta ve üzerlerine gerekli
işaretleme yapılmaktadır
+
Çalışanlar,
Yaralanma,hastalık
+
3
5 15
II.
Gerekli araç temin edilmeli, kullanımının zorunlu olduğuna ilişkin
olarak çalışanlara eğitim verilmelidir
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
76
KAZALAR ve
HASTALIKLAR
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor
edilmektedir.
+
Çalışanlar
Yaralanma,hastalık
+
3
4 12
II.
www.sgk.gov.tr adresinden iş kazası ve meslek hastalıkları bildirim
formu ile elektronik olarak yapılmaktadır
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
77
KAZALAR ve
HASTALIKLAR
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiştir.
+
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma,hastalık
+
3
4 12
II.
İlkyardım çantası temin edilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
-
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 7 / 8
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Değerlendirme için 5*5 matris sistemi kullanılmıştır. • Tehlike tanımı : İnsana ve tesise zarar verebilecek her şey tehlike olarak nitelenebilir. • Kısaltmalar: Ş: Şiddet O : Olasılık R : Risk Faktörü• Risk Faktörü;
1-4 IV. Öncelikli Tehlikeler,
5-9 III. Öncelikli Tehlikeler,
10-15 II. Öncelikli Tehlikeler,
16-25 I. Öncelikli Tehlikeler,
ifade etmektedir.
Uygunluk
No
FAALİYET
TEHLİKE
Faaliyet
Etki Alanı
Potansiyel Riskler
Evet Hayır
Rutin
Rutin
Değil
İlk Değerlendirmesinde
Oluşan Risk ve Öncelik
Sırası
O
Ş
R
Alınması Gereken Önlem
Sorumlu
Kişi
Tamamlanma
Tarihi
Ö.S.
Gerekli Önlemler
Sonrasından
Oluşan Tahmin
Edilen Yeni Risk
O
Ş
R
78
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi verilmiştir.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
İş Kazası, Yaralanma
+
3
4 12
II.
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdirilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
79
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiştir.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma, Hastalık,
Arıza
+
3
4 12
II.
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmeli ve yönlendirilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
80
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda
bilgilendirilmiştir.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
Yaralanma, hastalık
+
3
4 12
II.
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma
konusunda bilgilendirilmelidir.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
3
6
81
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlara elektrik tehlikeleri ile ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.
-
Çalışanlar,
Müşteriler
Ölüm, Yaralanma,
Arıza, Hasar
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara elektrik tehlikeleri ile ilgili olarak eğitim ve
bilgilendirme yapılmalıdır ve kayıt altına alınmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
82
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler
konusunda bilgilendirilmiştir.
+
Çalışanlar
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara kimyasal tehlikeler ile ilgili olarak eğitimve
bilgilendirme yapılmalıdır ve kayıt altına alınmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
83
EĞİTİM ve
BİLGİLENDİRME
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler
konusunda bilgilendirilmiştir
+
Çalışanlar
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara biyolojik tehlikeler ile ilgili olarak eğitim ve
bilgilendirme yapılmalıdır ve kayıt altına alınmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
84
KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIM
Tedavi sırasında sıçrayan parçacık veya aşındırıcı madde riski olan durumda
koruyucu gözlük veya maske sağlanmakta ve kullanılmaktadır.
+
Çalışanlar
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu malzemeler
zimmet karşılığı olarak teslim edilmeli ve kullanmaları sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
85
KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIM
Kesilme riski, aşındırıcı sıvı veya kimyasal maddelere karşı koruyucu eldiven,
önlük, siper veya diğer teçhizat sağlanmaktadır.
+
Çalışanlar
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu malzemeler
zimmet karşılığı olarak teslim edilmeli ve kullanmaları sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
86
KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIM
Çalışanların günlük giysilerini çıkarıp çalışma giysileri giymeleri gereken
durumlarda, günlük giysilerle çalışma giysileri için ayrı dolaplar bulunan temiz bir
soyunma odası vardır.
+
Çalışanlar
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu malzemeleri
giymeleri için dolapların temini ve dolapların konulacağı temiz bir
alan sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
87
KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIM
Çalışanlar yaptıkları işe uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanmaktadırlar.
+
Çalışanlar,
Ölüm, yaralanma
+
3
5 15
II.
Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu malzemeler
zimmet karşılığı olarak teslim edilmeli ve kullanmaları sağlanmalıdır.
MELİH
GÜNAL
SÜREKLİ
KONTROL
2
4
8
İlk Hazırlanma Tarihi
02.01.2014
Risk Değerlendirmesini Yapanlar
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi
İşveren/ İşverenVekili
Revizyon No:
Revizyon No:
RİSK DEĞERLENDİRME EKİP ONAYI
Geçerlilik Tarihi: 30.12.2014
İŞVEREN ONAYI
Sayfa 8 / 8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
695 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content