close

Enter

Log in using OpenID

BALO YENI KATALOG copy - Centrum Logistic Properties

embedDownload
B A LO B ü y ü k A n a d o l u L o j i s t i k O r g a n i z a s yo n l a r
Değerli İş Ortaklarımız,
Dear Business Partners,
İsmi biraz garip gelse de BALO, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonları
projesinin baş harflerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştı. BALO projesi ile Batı
Anadolu’daki sanayici ve ihracatçıya ait yüklerin, Avrupa’nın iç kesimlerine
demiryolu ile ulaştırılması ve dolayısıyla ülkemiz ihracatına Avrupa
pazarında rekabet avantajı sağlanması hedeflenmekteydi.
Even if the name sounds a little bit strange, BALO was appeared by the first
letters of Bati Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.S. (Western Anatolia
Logistics Organizations Inc. Company). The goal of BALO Project was to
transport the shipments belonging to industrialists and exporters’ of Western
Anatolia to inner parts of Europe by railway. Thus, it would provide a
competitive advantage in European markets in terms of our export rate.
BALO Projesi ile yükler ihracatçının kapısından alınarak, yerel yük toplama
merkezlerinde birleştirilecek ve Bandırma’dan, Tekirdağ’a Marmara Denizini
geçerek, Avrupa’ya ulaştırılacaktı. Hem zamandan, hem de taşıma
ücretlerinden tasarruf gerçekleşirken, Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye
gelecek yükler de yine benzer bir şekilde varış noktalarına ulaştırılacaktı.
Proje üzerinde çalışırken aslında BALO’nun sadece Batı Anadolu’ya değil,
Türkiye’nin tüm bölgelerine ait olması gerektiğini düşünmeye başlamıştık.
Ankara, Bursa, Denizli, Kayseri, Konya, Eskişehir ve Gaziantep gibi ihracatın
yoğun olduğu Anadolu şehirlerinde yapılan görüşmeler, bu düşüncemizin
isabetli olduğunu bize göstermişti. BALO projesi ile ülkemiz demiryolu
taşımacılığı yeni bir dönüm noktasına gelmiş ve bu alanda yeni bir dönem
başlamıştı. Adeta DEV UYANIYORDU.
Türk özel sektörünün en üst düzey temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağının öngörüsü ile bu projeyi
sahiplendiler. TOBB’un öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Ticaret
Borsalarımız ve Organize Sanayi Bölgelerimizin de ortak olduğu bir
modelle şirket kuruluşumuz gerçekleşti. Ve BALO, Büyük Anadolu Lojistik
Organizasyonlar adını aldı.
Bu projenin, ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar olan ihracat hedefinin
gerçekleşmesine katkı sağlayacağı inancıyla; başta Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM ve TOBB Başkanımız Sayın M.
Rifat HİSARCIKLIOĞLU olmak üzere, TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine,
heyecanımızı paylaşan Oda, Borsa ve Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlarına, projenin fikir babasından bu güne kadar emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Bülent KOŞMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
It was thought by BALO Project to take the shipments from the exporter’s
gate, to consolidate them in domestic loading centers and then to provide
the transportation of shipments from Bandirma to Europe by passing
Marmara Sea through Tekirdag. While saving time and transport costs,
moreover the shipments coming from Europe to Turkey would also be
transported in the same way.
While studying on project we began to think that BALO should not cover only
Western Europe but also whole Turkey. The interviews in export-intensive
cities as Ankara, Bursa, Denizli, Kayseri, Konya, Eskişehir, and Gaziantep have
shown the accuracy of our thinking. Railway transportation has reached a
milestone and a new era is beginning in this field in Turkey- A GIANT IS
AWAKENING.
As the highest representative of Turkish private sector, The Union of
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), foremost Mr Rifat
Hisarciklioglu owned this project that will provide major contributions to our
country's economy. Under the leadership of TOBB, our company has been
established by chambers of commerce and industries, commodity
exchanges, and organized industrial zones with an organizational model in
which they are shareholders. And BALO changed into Buyuk Anadolu Lojistik
Organizasyonlar (Great Anatolian Logistics Organizations).
With the belief that this project will contribute to Turkey’s export target of $
500 billion in 2023; first and foremost I would like to thank to Mr Binali
Yıldırım; Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications and to
esteemed Hisarciklioglu; the president of TOBB. Besides I would like to thank
to TOBB members of the board of directors, and to presidents of chambers
of commerce, commodity exchanges and organized industrial zones and to
mastermind, who contributed to the project until today.
Best Regards,
Bulent KOSMAZ
Chairman of the Board of Directors
2
Türkiye hızla gelişiyor, büyüyor.
Her geçen gün ihracatımız artıyor. Amerika’dan Avrupa’ya,
Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya pek çok pazarda bugün Türk
sanayicilerinin ürünleri kıyasıya rekabet ediyor!
Turkey is rapidly growing, developing.
Export volume of Turkey is increasing day by day. Nowadays, the
products of Turkish industrialists are competing in many markets as
from America to Europe, from Middle East to Far East!
Şimdi hedef 2023!
Now the Target is 2023!
500 milyar dolarlık ihracat hacmi ile çok daha
güçlü, çok daha büyük bir Türkiye için çalışıyoruz.
We are working for more powerful, bigger Turkey
with $ 500 billion export volume.
İhracatımızın yaklaşık % 52’si deniz, % 40’ı kara, % 7’si hava yoluyla sağlanırken,
demiryollarının payı sadece % 1’dir.
Bu oranlarla 2023 hedefine ulaşmak için deniz, kara ve hava taşımacılığına tahminen 65 milyar
avroluk bir yatırım yapmak gerekmektedir. Bu da fazladan karayolları ve limanlar; daha fazla
akaryakıt kullanımı, karbon salınımı ve ekonomik yük demektir.
Approximately our exportation is provided %52 by maritime, %40 by road,
%7 by airline and just %1 by railway.
With these rates, it needs an investment around 65 billion euros in order to reach our goal for
the year 2023. This means more roads and ports, more fuel usage, more carbon emission and
economic burden.
3
Demiryolu taşımacılığı günümüzün, karbon salınımı düşük, ekonomik, dakik ve
çevreci bir taşıma modelidir.
Railway transportation is today’s transportation model which is economic,
punctual, environmentalist and has low carbon emission.
İşte bu nedenle BALO Projesi hayata geçmiştir. BALO, yük taşımacılığında
demiryollarımızı verimli hale getirecek; Avrupa’ya ihracatın ekonomik ve
çevreci taşıma alternatifleri ile yapılmasını sağlayarak, ihracatçılarımıza
avantaj ve rekabet gücü sağlayacaktır.
Cumhuriyetimizin 100. yılına güçlü ve lider bir ülke olarak girmeyi hedefleyen Türkiye’nin
ulusal kalkınma projelerinden biri olan BALO, Ulaştırma Bakanlığının desteğini almış,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğü ve katılımında oda, borsa ve organize
sanayi bölgelerinin bir araya gelerek oluşturduğu milli bir organizasyondur.
This is why BALO Project has occurred. While BALO is improving the
efficiency of our railways in freight forwarding, also providing advantage
and competitive power to our exporters for their European shipments with
economic and environmental way alternative.
BALO is one of the national development projects that is established by chambers of
commerce, commodity exchanges and organized industry zones under the leadership of
TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) and has received the
support of Ministry of Transport in order to get into the 100th anniversary of the Turkish
Republic as a powerful and leading country.
4
Özel bir kuruluş olan BALO; kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan
Ticaret Odalarının, kamu tüzel kişiliğine sahip olan Ticaret Borsalarının ve özel
hukuk tüzel kişiliğine sahip olan Organize Sanayi Bölgelerinin ortaklığı ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR MERMER İHT. O.S.B.*
ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI
AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI*
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI*
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI
AKHİSAR TİCARET BORSASI
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASI
AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
GEBZE TİCARET ODASI
NAZİLLİ TİCARET BORSASI
AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
GEDİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
NAZİLLİ TİCARET ODASI
ALACA TİCARET BORSASI
GİRESUN TİCARET BORSASI
OLTU TİCARET VE SANAYİ ODASI
ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ALAŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ISPARTA TİCARET BORSASI
SALİHLİ TİCARET BORSASI
ALİAĞA TİCARET ODASI*
İNEGÖL MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ İHT. O.S.B.
SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ANKARA TİCARET BORSASI
İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ANKARA TİCARET ODASI
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
ARHAVİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
İPSALA TİCARET BORSASI
SÖKE TİCARET ODASI
ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
İSTANBUL TİCARET BORSASI
SUSURLUK TİCARET BORSASI
AYDIN SANAYİ ODASI
İSTANBUL TİCARET ODASI
SUSURLUK TİCARET ODASI
AYDIN TİCARET BORSASI
İZMİR TİCARET ODASI
TAVŞANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI
AYDIN TİCARET ODASI
KANDIRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ*
BAĞYURDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KAYSERİ TİCARET ODASI
TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
UMAT UMİMİ MAĞAZALAR TÜRK A.Ş.**
BALIKESİR TİCARET BORSASI
KEŞAN TİCARET BORSASI
UŞAK DERİ KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BALIKESİR TİCARET ODASI
KIRIKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
BANDIRMA TİCARET BORSASI
KIRKLARELİ TİCARET BORSASI
UTİKAD***
BANDIRMA TİCARET ODASI
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BERGAMA TİCARET ODASI
KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ZİLE TİCARET BORSASI
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONYA SANAYİ ODASI*
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI
BODRUM TİCARET ODASI
KONYA TİCARET BORSASI
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONYA TİCARET ODASI
ÇAY TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
FOOTNOTES
ÇORLU TİCARET BORSASI
KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
* ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ – O.S.B. : ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
DENİZLİ TİCARET ODASI
LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
* TİCARET ODASI: CHAMBER OF COMMERCE
ELAZIĞ TİCARET BORSASI
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
* SANAYİ ODASI: CHAMBER OF INDUSTRY
ERZURUM TİCARET BORSASI
5
As a private enterprise, BALO continues its commercial activity with the
partnership of the Chambers of Commerce as proffesional organizations
with public institution status, Commodiy Exchanges as public entities and
Organized Industry Zones as private law legal entities.
* TİCARET BORSASI: COMMODITY EXCHANGE
* TİCARET VE SANAYİ ODASI: CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
* TOBB: THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY
** UMAT WAREHOUSES CO.
*** UTIKAD ASSOCIATION OF INTERNATIONAL FORWARDING AND LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
Sistemimiz nasıl işliyor?
How does the system work?
Yurtiçindeki toplama merkezlerinden, 45’lik high
cube konteynerlerle alınan yükler, blok ve tarifeli tren
seferler ile Anadolu ve Avrupa yakasındaki yük
birleştirme merkezlerinde toplanmakta, yükler
buralarda gideceği şehirlere göre ayrıştırılmakta ve
Avrupa kentlerindeki lojistik köylere ulaştırılmaktadır.
Shipments taken from domestic Loading Centers
with 45"HC containers are sent to Consolidation
Centers in Anatolia and Europe by scheduled block
trains, and shipments are organized according to
their points of arrival in these Consolidation Centers
and sent to the logistics villages in European cities.
BALO; Taşımacılığının % 90'ınını, karbon salınımı ve
sera gazlarının az olduğu çevre dostu bir model olan
demiryolu ile gerçekleştirmektedir. Sistemimizde
standart 40’lık konteynerlere oranla daha fazla palet
yüklenebilen, standart tır römorku hacmine eşit
sayıda palet alan 45’HC (high cube) konteynerler
kullanılmaktadır. Konteynerler, ilk hareketinden
teslim anına kadar, ihracatçı tarafından BALO
elektronik
yük
takip
sistemi
üzerinden
izlenebilmektedir.
%90 of the BALO transports are carried out by
railway which is an environment friendly transport
model that carbon emission and greenhouse gases
are low. In our system, we use 45’HC (High Cube)
containers that have more palette capacity than
standard 40” containers and equal to volume of
standard trailer. Containers can be tracked by the
exporter through the BALO’s Freight Tracking
System from the first moment of motion to the
delivery.
Standart 40' dc
45' HC
Konteyner
Konteyner
Standard 40” dc 45” High Cube
container
container
1
16
1
18
2
19
3
17
3
20
4
18
4
21
2
5
22
6
19
6
23
7
20
7
24
5
8
25
9
21
9
26
10
22
10
27
8
11
28
12
23
12
29
13
24
13
30
14
31
15
32
16
33
17
34
11
14
15
25
25 euro palet
80 x 120 cm
34 euro palet
80 x 120 cm
6
İhracatçı, kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik ortamda, yükleme ve varış yerine göre
BALO sisteminin sunduğu tarifeli taşıma alternatiflerini değerlendirir ve operasyon
merkezine siparişini gönderir. BALO merkeze gelen sipariş onaylandıktan sonra,
ihracatçının bulunduğu yük toplama merkezine iş emri gönderir.
Exporter evaluates the scheduled transport alternatives according to their loading
and destination places offered by BALO system with user name and password and
sends the order to the operation center. After the approval of the order in operation
center, the work order is sent to the related Loading Center.
Gelen iş emrine uygun konteyner ve araç plaka bilgileri belirlenir. Boş tartım
işleminden sonra, 45’ HC boş konteyner yüklenen araç, yük toplama merkezinden
ihracatçıya gönderilir ve ürünün teslim alınacağı noktaya zamanında ulaştırılır.
7
The system determines the informations of container and plate according to the
work order. After scaling without cargo, the vehicle with the empty container is
sent from the Loading Center to the exporter and arrived in time to the delivery
point of the shipment.
İhracatçının adresinde konteynere yüklenen mal, kilitli mühürle güvence
altına alınıp, yük toplama merkezine getirilir ve araç daha önce kayıtlı
olduğu plaka ve konteyner numarası ile tekrar elektronik kontrolden
geçirilerek konteyner indirilir.
The products that loaded into containers are secured by lock and seal and
then they are transported to Loading Centers. Trucks that reach to
loading centers are checked via electronic control again with their plate
numbers and previously given container numbers.
Yük toplama merkezlerinde bulunan tüm konteynerler, kapıları karşı karşıya gelecek
biçimde, ikişerli olarak tarifeli yurt içi blok trenlere yüklenir. Böylece taşıma sırasında
en yüksek düzeyde güvenlik sağlanmış olur. Anadolu’daki tüm yük toplama
merkezlerinden blok trenlere yüklenerek çıkan konteynerler Bandırma'daki Anadolu
Yük Birleştirme Merkezi'ne ulaşırlar.
All containers in the Loading Center are loaded to scheduled block trains and their
doors are positioned to face each other in doubles. Thus, the highest level of security is
ensured during the transportation. Later, the containers that are loaded to the block
trains in Loading Centers set forth to the Anatolia Consolidation Center in Bandirma. 8
Anadolu Yük Birleştirme Merkezi'ne gelen 45’HC (high cube) konteynerler Tekirdağ
limanına gönderilmek üzere gemiye yüklenir ve Marmara Denizi'ni geçerek BALO
Avrupa Yük Birleştirme Merkezine ulaşır. Konteynerler Avrupa'daki varış noktalarına
göre burada istiflenir ve blok trenler burada oluşturulur.
İstanbul ve çevresinden demiryolu ile ve Derince’den denizyolu ile gelen
konteynerler de varış noktalarına göre BALO Avrupa Yük Birleştirme Merkezi’nde
işlem görmektedir.
BALO'nun tarifeli blok trenleri bekleme yapmadan tam zamanında hareket eder.
İhracatçı hiçbir şekilde zaman kaybı endişesi yaşamaz.
45’HC (High Cube) containers which arrived to the Anatolia Consolidation Center,
are loaded to the vessel in order to send to Tekirdag Port and as passing the
Marmara Sea, arrived to BALO Europe Consolidation Center. In Europe
Consolidation Center, containers are stowed according to their arrival points and
block trains are constituted.
Also the containers coming from İstanbul and neighbourhood by railway and from
Derince by vessel are treated in terms of their destinations in BALO Europe
Consolidation Center.
BALO’s scheduled block trains move on time without any delay. Exporters are never
worried about loss of time.
9
Kapıkule
Edirne
Muratlı
Zonguldak
İstanbul
Tekirdağ
Kars
Samsun
İzmit
Amasya
Bandırma
Bursa
Balıkesir
Erzincan
Kırıkkale
Eskişehir
Ankara
Polatlı
Kütahya
Manisa
Uşak
Muş
Elazığ
Afyon
Van
Kayseri
İzmir
Kapıköy
Malatya
Aydın
Söke
Erzurum
Sivas
Diyarbakır
Konya
Denizli
Kurtalan
Nusaybin
Adana
Gaziantep
Karaman
Avrupa Yük Birleştirme Merkezinden Ulaştırma
Bakanlığının Tekirdağ-Muratlı arasında yaptırdığı
demiryolu bağlantı hattı ile Kapıkule'ye ulaşan
tarifeli BALO blok trenleri, ülke geçiş belgesi
sorunu yaşamadan, Avrupa varış noktalarındaki
lojistik köylere doğru yola çıkarlar.
Scheduled block trains of BALO arrive to Kapıkule
from Europe Consolidation Centers with the rail line
between Tekirdag and Muratli which was built by
the Ministry of Transport, set forth to the logistic
villages in Europe according to their arrival points
without any entry permit problem.
Blok trenlerimiz hedef lojistik köylere varmadan
önce, elektronik ortamda alıcı firmalara varış
bilgisi otomatik olarak geçilir ve teslimat programı
yapılır. Yükler nihai alıcısına tam zamanında
ulaştırılır.
Before the block trains arrive to the logistic villages,
arrival confirmation is given to the recipient
companies automatically and delivery program is
organized. Shipments are transmitted to ultimate
buyers on time.
10
Lulea
Mo i Rama
Trondheim
Katrineholm
Çevreci bir taşıma biçimi olan tren seferleri ile ihracatçılarımızın
gönderileri, hava şartlarından ve insan kaynaklı hatalardan en az
şekilde etkilenerek, varacakları hedefe en verimli, güvenli ve
ekonomik biçimde ulaşır.
Avrupa'daki lojistik köylerde toplanan ve Türkiye'ye gelecek olan ürünler de,
yine 45’lik high cube konteynerlerin yüklendiği tarifeli blok trenler ile
Anadolu’ya taşınır. BALO sistemi ile Türkiye'yi transit geçecek olan ürünler
de modern İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinden varış ülkelerine ulaştırılır.
Helsingborg
Belfast
Klapeda
Dublin
Rotterdam
Amsterdam
The consignments of our exporters are arrived into their delivery
targets in a most efficient, safe and economical way as effecting in
minimum level from the weather conditions and failures of the
human being.
Import shipments coming to Turkey, which are picked up from the logistics
villages in Europe, are transported again by scheduled block trains with 45’
HC containers to Anatolia. BALO system also transports the shipments from
Europe, which pass Turkey in transit, to their destinations through modern
Silk Road and Spice Route.
11
Berlin
Duisburg
London
Warsaw
Brussels
Frankfurt
Nuremberg
Prague
Stuttgart
Wien
Munich
Bern
BALO ile JSC Litvanya Demiryolları arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda Türk ihraç yükleri, Litvanya – Belarus - Ukrayna ülkeleri arasında
Kombine Taşımacılık yapan “VİKİNG TRENİ” proje hattına bağlanmaktadır. Viking hattı ile Anadolu’dan Litvanya, Belarus, Ukrayna, Rusya ve Polonya’ya
gidecek olan ihraç yükleri, Samsun ve Derince limanlarından Karadeniz’i geçerek daha düşük maliyet ve daha kısa sürede ulaştırılır. Yine ülkemize bu
güzergâh üzerinden gelen yüklerin de yurt içinde dağıtımı ve Türkiye üzerinden Ortadoğu ülkelerine transit geçişleri BALO tarafından sağlanır.
Türkiye’nin coğrafi konumu ve güçlü ortaklık yapısından kaynaklanan avantajlarıyla BALO, tarifeli blok tren taşımaları ile Anadolu’dan Avrupa ve
İskandinavya’ya ve Anadolu’dan Pakistan treni ile bağlantı sağlayarak, Orta Asya ve Uzak Doğuya demiryolu ile yük taşımaktadır.
In accordance with the signed Agreement between BALO and JSC Lithuanian Railways, Turkish export shipments are connected to the “VIKING TRAIN”
Project line that provides Combined Transport between Lithuania – Belarus – Ukraine countries. With theViking Line, all export shipments which will send
to Lithuania, Belarus, Ukraine, Russia and Poland from Anatolia, arrive to the delivery points through Samsun and Derince Ports as passing Black Sea with
lower cost and in short period. Also the inland distribution and transit passes of the shipments that arrived to Turkey out of this route and ship to Middle
East Countries, are provided by BALO.
Vilnius
With the advantages result from the geographical position of Turkey and strong partnership structure , BALO, carries the freight with the scheduled
block trains from Anatolia to Europe and Scandinavia and after provides the connection with Pakistan Train from Anatolia to Middle Asia and Far East via
Railway.
Minsk
Kiev
Kodrosten
Odessa
Kapıkule
Edirne
Muratlı
Zonguldak
İstanbul
Tekirdağ
Kars
Samsun
İzmit
Amasya
Bandırma
Bursa
Balıkesir
Erzincan
Kırıkkale
Eskişehir
Kapıköy
Kütahya
Manisa
Uşak
Muş
Elazığ
Afyon
Van
Kayseri
İzmir
Malatya
Aydın
Söke
Erzurum
Sivas
Ankara
Polatlı
Diyarbakır
Konya
Denizli
Kurtalan
Nusaybin
Adana
Karaman
Gaziantep
Tehran
12
13
BALO; hava koşullarından etkilenmeyen, güvenli,
verimli, ekonomik ve çevreye duyarlı lojistik
taşımacılığın günümüzdeki adıdır. BALO; Türk
sanayici ve ihracatçısını Cumhuriyetimizin yüzüncü
yılına gururla taşıyacak, ülkemizin ihracat hedefini
yakalamada en güçlü yapı taşı olacak lojistik
organizasyonların dinamosudur.
Ülkemizin gelecekte lider ülke olacağı inancını taşıyan bizler; bu inanç ve güçle
sanayicimizin ve ihracatçımızın yükünü de dünyaya demiryolu ile taşıyacağız.
As being weatherproof, safe, efficient, economic and
environment concious; BALO is the current name of
logistic transportation. It is the dynamo of the
organizations for attaining the goal for our export
target, which will bring Turkish industrialists and
exporters to the centenary of our Republic proudly.
With the power of belief that we will be a leading country in the future,
we will carry the shipments of our industrialists and exporters to the World.
Hedefimiz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında
lider ülke Türkiye.
Our goal is; Turkey as a leader country in the
centenary of our Republic.
Vizyon
Misyon
Vision
Mission
Ülkemizin coğrafi avantajlarını gözeterek ekonomik,
çevreci, güvenilir alternatif taşıma modelleri ile lojistik
sektörüne ivme ve Türk sanayisine rekabet gücü
kazandırarak, ülkemizin dünya ticaret hayatında etkin bir
rol üstlenmesine katkı sağlayan, lider bir kuruluş olmak.
To be a leader Corporation contributing our company to
take an effective role in world business life by evaluating
the advantage of geographical position of Turkey and
using economic, environmental, safe and alternative
transportation models and to give acceleration to the
competitiveness of Turkish industry and logistics sector.
Milli bir organizasyon olarak demiryolu ve intermodal
taşımalarımız ile Türkiye'nin 100. yılında 500 milyar
dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmesine ve gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya yaratılmasına katkı
sağlamak.
Değerlerimiz
Yaratıcılık: Yenilik ve gelişimin daima peşinde olmak.
Samimiyet: İyi niyet, güven ve açıklık ilkeleri ile
iletişim kurmak.
Sevgi: İşini severek yapmak ve insana değer vermek.
Profesyonellik: Kendini bilmek, yetenek ve
yeterliliklerinin farkında olmak.
Mücadelecilik: Kolay vazgeçmeyip, hayal ve
hedefler için çözüm üreterek tüm engelleri aşmak.
As a national organization, to contribute Turkey to
achieve the export target of $500 billion for the 100th
anniversary of the republic and to make the world more
liveable for next generations by carrying out railway and Creativity: Following innovation and development.
intermodal transport systems.
Sincerity: Communicate with the principles of good
intention, confidence and transparency.
Passion: Work with passion and esteem people.
Professionalism: Being conscious what we are c
apable in terms of abilities and capacity.
Struggle: Not to give up easily, find variable
options to overcome the obstacles.
Values
14
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.
Merkez Ofis / Head Office
Kemalpaşa Cad. 7404 Sk. No: 1
Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR
Tel: (+90232) 479 0 999
Fax: (+90232) 479 4 888
email : [email protected]
www.balo.tc
İstanbul Ofis / Istanbul Office
TOBB Levent Plaza,
Talatpaşa Cad. Harman Sok.
No:10, Kat:7 Esentepe, Şişli / İSTANBUL
Tel: (+90212) 270 9 555
Fax: (+90212) 278 8 300
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
9 468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content