close

Enter

Log in using OpenID

BM-301 Ödev – 2 A, B, C, D, E, F işlemlerini zamanlayıcı

embedDownload
BM-301 Ödev – 2
A, B, C, D, E, F işlemlerini zamanlayıcı algoritmalarına göre çalışmasını sembolik
olarak gösteren bir program yazınız. A, B, C, D, E, F işlemlerinin her birisi program
içerisinde çalıştığına dair kısa bir çıktı vermelidir.
Bu programda:

Bütün işlemlerin aynı anda aktif hale geldiği varsayılacaktır.

Kullanıcıya first come first serve, shortest job first, priority, round robin
zamanlama algoritmalarından hangisinin kullanılacağı sorulmalıdır. Kullanıcının
cevabına göre:
◦ FCFS: Program kullanıcıdan A, B, C, D, E, F işlemlerinin kuyruğa giriş
sırasını istemeli ve giriş sırasına göre işlemleri çalıştırmalıdır.
◦ SJF: Program kullanıcıdan A, B, C, D, E, F işlemlerinin çalışma süresini
istemeli ve çalışma süre uzunluğuna göre işlemleri çalıştırmalıdır.
▪ Aynı çalışma süresine sahip işlemlerin olması durumunda program
kullanıcıya işlemlerin kuyruğa giriş sırasını sormalı ve işlemleri FCFS
algoritmasına göre çalıştırmalıdır.
◦ P: Program kullanıcıdan A, B, C, D, E, F işlemlerinin öncelik değerlerini
istemeli ve öncelik değerlerine göre işlemleri çalıştırmalıdır.
▪ Aynı öncelik değerine sahip işlemlerin olması durumunda program
kullanıcıya işlemlerin kuyruğa giriş sırasını sormalı ve işlemleri FCFS
algoritmasına göre çalıştırmalıdır.
◦ RR: Program kullanıcıdan A, B, C, D, E, F işlemlerinin kuyruğa giriş
sırasını, çalışma sürelerini ve quantum süresini istemelidir. Verilen değerlere
göre işlemleri çalıştırmalı ve bütün işlemler bittiğinde her bir işlemin toplam
çalışma süresini çıktı olarak vermelidir.
Önemli noktalar:
1- Ödev, java dilinde yazılmış NetBeans projesi olarak teslim edilmelidir.
2- Ödevde yazılan kodlar için açıklama satırları eklenmelidir.
Ödev Teslimi:
Ödev, NetBeans proje klasörü/klasörleri ile projede yapılanlara dair kısa bir açıklama
dosyası, rar veya 7z formatında sıkıştırılarak en geç 21.12.2014 Pazar günü saat 13.00’e
kadar “bm301-odev02” başlığı ile [email protected] ve [email protected]
adreslerinin her ikisine de gönderilecektir. Sıkıştırılmış dosyanın adı
[numara]_[ogrenciAdıSoyadı] formatında olacaktır.
E-posta ile ödev gönderme imkânı mevcut olmayan öğrenciler ödevlerini üzerinde
numara ve isimlerinin bulunduğu bir CD ile teslim edeceklerdir.
Yukarıdaki şartlardan herhangi birini yerine getirmeyen ödevler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Ekran Çıktıları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content