close

Enter

Log in using OpenID

Dersin künyesi - WordPress.com

embedDownload
ELE 273 – ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN OLASILIK
Yılı, dönemi; 2014
Önkoşul listesi;
Ders/Laboratuar Saatleri;
GÜZ
3/0
Öğretim Üyesi; Dr. A. Melda Yüksel Turgut
Asistan; Daha sonra bildirilecektir.
Oda: Z71, [email protected]
Ders Tanımı;
Olasılığa giriş. Ayrık durum olasılık problemleri. Bağımlılık ve ilinti. Ortalama değer ve
değişinti. Olasılık dağılım fonksiyonu. Birden fazla değişkene bağlı olasılık fonksiyonları.
Rastgele süreçlere giriş. Kararlı süreçler ve doğrusal sistemlerde rastgele süreçlerin
incelenmesi.
Ders Kitabı ve Diğer Kaynaklar;
1. Dimitri Bertsekas, John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2nd Edition, Athena
Scientific
2. Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing. 3rd
Edition, H. Stark, J.W.Woods, Prentice Hall.
3. Probability Random Variables and Stochastic Processes, A.Papoulis, U. Pillai,
McGraw Hill
4. Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering, 3rd Edition,
A. Leon-Garcia, Pearson Education.
Ders Amaçları;
1. Sinyal işleme, sezim, kestirim, ağ kuramı ve haberleşme konularında uygulamaları
bulunan rastgele değişkenler ve rastgele süreçlerle ilgili matematiksel tekniklerin
öğrenilmesi bu dersin ana amacıdır.
2. Temel olasılık kavramlarının anlaşılması
Ders İçeriği;
1. Örnek uzayı ve olasılık (Bölüm 1, 9 saat)
2. Ayrık rastgele değişkenler (Bölüm 2, 9 saat)
3. Genel rastgele değişkenler (Bölüm 3, 9 saat)
4. Rastgele değişkenler üzerine ileri konular (Bölüm 4, 9 saat)
5. Limit teoremleri (Bölüm 5, 3 saat)
6. Rastgele süreçler (3 saat)
Ders Web Sitesi: http://meldayuksel.wordpress.com/teaching/ele-273/
Başarı Değerlendirme Ağırlıkları;
Ödevler (5 adet)
%5
Habersiz kısa sınavlar
%5
MATLAB projesi (3 adet)
% 15
Ara sınav
% 35
Dönem sonu sınavı
% 40
DERSTEN GEÇER NOT ALABİLMEK İÇİN:
1) Bütün projelerin tamamlanması
2) Projelerin ortalamasının en az %40 olması ve
3) Tüm ağırlıklı ortalamanın %45 olması gereklidir.
Derse ve işleyişe özel ek duyurular;
1. Ödev teslim günü, ödevin verildiği gün belirtilecektir. Geç ödev teslimine kesinlikle
izin verilmeyecektir.
2. Ödevde kopya durumunda kopyaya karışan öğrencilerin ödevleri sıfır notu alır ve
kopya için gerekli disiplin cezası uygulanır.
3. Derslere dizüstü bilgisayar getirilmemelidir.
4. Derse 10 dakikadan fazla geç kalınması durumunda o derste öğrenci yok sayılır. 10
dakikadan fazla geç kalmışsanız derse girmemeniz sınıf konsantrasyonunu bozmama
adına uygun olacaktır.
5. Dersin web sayfasındaki duyuruların düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 9-m'ye göre “sınavlarda
kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” fiilinin suçu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BIR VEYA İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA cezasıdır.
Müfredata
Katkısı
(Kredi)
Matematik ve
Temel Bilimler
Mühendislik
Konuları
Mühendislik
Tasarımı
Genel Eğitim
70
30
0
0
Dersin Katkıda Bulunduğu Öğrenci Çıktıları
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve
yorumlama becerisi
İstenen ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi, güvenlik,
sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemi,
parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini
anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
Çağın sorunları hakkında bilgi
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve
modern araçları kullanma becerisi
Hazırlayan; Tolga Girici, Melda Yüksel, İsrafil
Bahçeci
Tarih; 02/09/2014
X
X
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content