close

Enter

Log in using OpenID

BLGM 211 – DENEY 1 IF YAPISI VE DÖNGÜLER Amaçlar Ön Bilgi

embedDownload
BLGM 211 – Nesneye Dayalı Programlama
Temel C++ Programlama
DENEY - 1
BLGM 211 – DENEY 1*
IF YAPISI VE DÖNGÜLER
Amaçlar
1.
C++ Programlamaya giriş
2.
Microsoft Visual Studio kullanarak C++ programlarının çalıştırılması
3.
if yapısı ve döngülerin kullanımı
Bu deneyde Microsoft Visual Studio 2008 kullanacağız, ancak bazı farklılıklar göstermelerine
rağmen, diğer Tümleşik Geliştirme Ortamlarının (Integrated Development Environment, IDE) da
kullanımı benzerdir. Gerekli ön bilgiler için Deney 0 dökümanını inceleyebilirsiniz.
Ön Bilgi
C++ dilinde veri girişi için cin (console in, konsol girdisi) nesnesini kullanabilirsiniz. Bu nesne de
cout gibi “iostream” kütüphanesi içinde std aduzayı altında bulunmaktadır. cin ve cout,
kullandığınız değişken tipini otomatik olarak algılar. Aşağıda kullanıcıya iki değer sorup toplamını
yazan program parçası mevcuttur.
int a, b, toplam;
cout<<"a = ";
cin>>a;
cout<<"b = ";
cin>>b;
toplam=a+b;
cout<<a<<" + "<<b<<" = "<<toplam<<endl;
C dilinde yazdırılan değişken değerlerini hizzalama için kullandığımız %5i gibi bir yapı C++
dilinde de mevcuttur. setw(uzunluk) fonksiyonu, yazdırılacak olan değişkenin yazdırılacağı
alanın genişliğini belirler. float ve double veri tiplerinin virgülden sonraki kısımlarının kontrolü için
setprecision(basamaksayısı) fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, değişkenler
gibi cout nesnesine yönlendirilerek kullanılabilirler. Örneği yukarıdaki programda a, b ve toplam
değişkenlerinin 4 karakterlik alan kullanmasını istersek:
cout<<setw(4)<<a<<" + " <<setw(4) <<b<<" = "
<<setw(4)<<toplam<<endl;
*
BLGM 211 dersi için Bahar 2011/12 döneminde Hakan Altınçay ve Cem Kalyoncu tarafından hazırlanmıştır.
1
BLGM 211 – Nesneye Dayalı Programlama
Temel C++ Programlama
DENEY - 1
şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki örnekte setprecision ve fixed fonksiyonlarının kullanımı
bulunmaktadır. Bu program parçasını yazıp çalıştırarak sonucu görebilirsiniz.
double f =3.14159;
cout << setprecision
cout << setprecision
cout << fixed;
cout << setprecision
cout << setprecision
(5) << f << endl;
(9) << f << endl;
(5) << f << endl;
(9) << f << endl;
Bu fonksiyonlar “iomanip” kütüphanesi içerisinde bulunmaktadır. Diğer çıktı düzen fonksiyonları
için ders kitabınızı inceleyebilirsiniz.
Ödev 1:
Bu ödevde hesap yapmak konusunda bize yardımcı olacak bir program yazmanız gerekmekte.
Aşağıdaki adımları takip ederek programı yazınız. Her adımda programınızı çalıştırarak test ediniz.
a)
Kullanıcıya bir menü göstererek işlem seçmesini sağlayınız. Şimdilik menümüzde yalnızca
çıkış seçeneği mevcut olsun.
b)
Kullanıcının menüleri kullanarak toplama ve çıkartma işlemlerini yapmasını sağlayınız. Bu
işlemler için iki adet değer girilerek, çıktı olarak bir adet değer gösteriniz.
c)
Üs hesaplama seçeneğini ekleyiniz, bunun için “cmath” kütüphanesindeki std::pow
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
d)
Kullanıcı tarafından belirtilen sayıda rakamı okuyarak en büyüğünü yazdırınız. Bu işlemi
yaparken dizi kullanmayınız.
Ödev 2:
Bu ödevde basit geometri hesaplamaları yapan bir program yazmanız beklenmektedir. Aşağıdaki
adımları izleyerek programınızı yazınız. Her adımda programınızı çalıştırarak test ediniz.
a)
Kullanıcıdan iki nokta sorarak bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayınız. Aşağıdaki
formülü kullanabilirsiniz:
 = √(2 − 1 )2 + (2 − 1 )2
2
Temel C++ Programlama
b)
BLGM 211 – Nesneye Dayalı Programlama
DENEY - 1
Çapraz köşe noktaları verilen bir dikdörtgenin çevresi ve alanını hesaplayarak ekrana
yazınız.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content