close

Enter

Log in using OpenID

başvuru koşulları kara harp okuluna erkek ve bayan öğrenci

embedDownload
KARA HARP OKULUNA
ERKEK VE BAYAN
ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş
Koşullarını” taşımak,
2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek Öğrenci adaylarına
İlişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
3. Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık
raporu almak,
4. Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak: 11033
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler), 11058 Fen Lisesi, 11017 Lise
(Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler), 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program
Uygulayan Liseler), 11066 Özel Fen Lisesi, 11025 Özel Lise, 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan
Özel Lise, 30028 Lise Programı, 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı), 50027 Anadolu
Öğretmen Lisesi, 50019 Öğretmen Lisesi, 11122 Sosyal Bilimler Lisesi,
5. Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda
okumamış olmak,
6. Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2014 yılında mezun olmuş/olacak
durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (Kesin
kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
7. 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış
ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş)
almış olmak,
8. En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir.
Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile
hesaplanır. Örneğin; 1994 yılında doğanlar için 2014-1994 = 20 yaş),
9. Başvuru kılavuzunda yer alan diğer koşulları taşımak.
BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:
Başvurular 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
15 Mayıs 2014 günü 17:00’den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru
formu ve kılavuzuna; “www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp” ve www.kho.edu.tr genel ağ
(internet) adreslerinden ulaşılabilmektedir. Şahsen ve posta ile ön kayıt kabul edilmeyecektir.
AÇIKLAMA-1:
2014 yılı Kara Harp Okulu ve Astsubay MYO'ları (K.K.Astsubay MYO, GATA Sağlık
Astsubay MYO ve K.K.K.lığı adına Hava Astsubay MYO’ya alınacak öğrenciler) başvuruları
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp ve www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinde yer alan
çevrimiçi (online) aynı program üzerinden alınacaktır.
AÇIKLAMA-2:
Adaylar sadece bir defa ön sağlık, bedeni yeterlilik ve mülakat aşamalarına tabi tutulacaktır.
Bu işlemler tüm okullar için de geçerli olacaktır. Yani bir aday tek sınav ile tüm okulların adayı
olacaktır. Adaylar; kontenjana girmeleri halinde istedikleri okul/bölüme [YGS/LYS ve ikinci
seçim aşaması sınavlarından (Bedeni yeterlilik ve mülakat sınavları) aldığı notlar ile kaynak
okul/alanları dikkate alınarak] kayıt yaptırabileceklerdir.
DANIŞMA ADRESİ:
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (0312) 417 51 90-96
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 20536)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content