close

Enter

Log in using OpenID

507003052007

embedDownload
Ders Öğretim Planı
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Türü
Yıl
Yarıyıl
AKTS
507003052007
MAKİNA TEORİSİ - I
Zorunlu
3
5
4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; mekanizmaların temel kavramlarını, mekanizmalarda hareket iletiminin analiz
metodlarını, dişli çark ve kam mekanizmalarının kinematiğini öğrencilere vermektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Aysun BALTACI
Öğrenme Çıktıları
1 Mekanizma tekniğinde temel kavramların öğrenilmesi
2
Mekanizmaların konum analizi ve bir hareket çevrimi boyunca konum
değişimlerinin öğrenilmesi
3
Ani dönme merkezlerinin ne anlama geldiğinin, çeşitlerinin, nasıl bulunduğunun ve
bu merkezlerde mekanizma uzuvlarının hızlarının ne olduğun öğrenilmesi
4
Mekanizmaların hızlarının bulunma yöntemlerini belirlemek ve bir hareket çevrimi
boyunca uzuvların hız analizlerini yapabilme becerisi
5 Mekanizmaların ivme analizlerini yapabilme becerisi
6 Dişli mekanizmalarda hızların hesaplanması
7
Kam mekanizmalarının temel kavramlarını ve uydu çeşitlerini öğrenme, ve hız
analizlerini yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mekanizmaların konum analizi,Ani dönme merkezleri,Mekanizmalarda hız analizi,Mekanizmalarda
ivme analizi,Dişli çark mekanizmaları,Kam mekanizmaları,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik
1
Mekanizma tekniğinde temel kavramlar,
Mekanizmaların serbestlik derecesi
Uygulama
Rehberli
Problem
Çözümü
2
Mekanizmaların konum analizi
Rehberli
Problem
Çözümü
3
Ani dönme merkezleri
Rehberli
Problem
Çözümü
4
Mekanizmalarda hız analizine giriş
Rehberli
Problem
Çözümü
5
Hız analizi ve uygulama problemleri
Rehberli
Problem
Çözümü
6
Mekanizmalarda ivme analizine giriş
Rehberli
Problem
Çözümü
7
İvme analizi ve uygulama problemleri
Rehberli
Problem
Çözümü
8
Dişli çark dizileri, Dişli çark mekanizmaları ve
sınıflandırılması
Rehberli
Problem
Çözümü
9
Uydu dişli çark mekanizmaları
Rehberli
Problem
Çözümü
10
Konik dişli çark mekanizmaları
Rehberli
Problem
Çözümü
11
Ara Sınav
12
Uydu dişli çark mekanizmaları ve Konik dişli
çark mekanizmaları ile ilgili uygulamalar
Rehberli
Problem
Çözümü
13
Kam mekanizmalarına giriş
Rehberli
Problem
Çözümü
14
Kam mekanizmaları çeşitleri ve uygulamaları
Rehberli
Problem
Laboratuvar
Çözümü
15
Uydu tipleri
16
Final Sınavı
Rehberli
Problem
Çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Sabuncu, Mustafa, Analitik Çözümlü Örneklerle Mekanizma Tekniği, MMO
Yayınları, No:12, 2000. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Söylemez, Erez, Mechanisms, Middle East
Technical, University Yayınları No:64.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Ara Sınav
Adet Değer
1
60
Quiz
4
20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4
20
TOPLAM
100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler
Final Sınavı
Adet Değer
1
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
60
TOPLAM
100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler
Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
Derse Katılım
13
1
13
Rehberli Problem Çözümü
13
1
13
Tartışma
12
1
12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma
4
5
20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
PÇ
1
4
4
4
4
4
4
4
PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
Description of Individual Course Units
Course Unit
Code
Course
Unit Title
Type of
Course Unit
Year
of
Study
Semester
Number of
ECTS
Credits
507003052007
MACHINE
THEORY - I
Compulsory
3
5
4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The objective of the lecture is that students learn about preliminary concepts of mechanisms,
methods of analysis for the transmission of motion in mechanisms, kinematics of cam and gear
mechanisms.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Aysun BALTACI
Learning Outcomes
1 understand the basic concepts in mechanisms
2 learn the displacement analysis of mechanisms and the change of position during a
motion cycle
3 Learn the meaning of instanteneous centre of rotation, types of it and the methods
for finding it.
4 Determine the methods for finding the velocity of mechanisms and to learn how to
find the velocity of the links during a cycle of motion.
5 perform acceleration analysis of mechanisms
6 learn how to find the rotational speeds in gear mechanisms
7 learn the basics of cam mechanisms, types of planetary gear systems and to be able
to carry out kinematic analysis of these mechanisms
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Position analysis of mechanisms,Instant centers of rotation,Velocity analysis of
mechanisms,Acceleration analysis of mechanisms,Gear Mechanisms,Cam Mechanisms
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical
1
Basic concepts in mechanisms and degree of
freedom of mechanisms
Practice
Problem Solving
Sessions
2
Position analysis of mechanisms
Problem Solving
Sessions
3
Instant Centers of rotation and Curves of
Instant Mechanisms
Problem Solving
Sessions
4
Introduction to velocity analysis of
mechanisms
Problem Solving
Sessions
5
Velocity analysis and solving problems
Problem Solving
Sessions
6
Introduction to acceleration analysis of
mechanisms
Problem Solving
Sessions
7
Acceleration analysis and solving problems
Problem Solving
Sessions
8
Gear mechanisms and Classification of gear
mechanisms
Problem Solving
Sessions
9
Planet gear mechanisms
Problem Solving
Sessions
Laboratory
10
Conical gear mechanisms
Problem Solving
Sessions
11
Midterm exam
12
Application of planetary and Conical gear
mechanisims
Problem Solving
Sessions
13
Introduction to cam mechanisms
Problem Solving
Sessions
14
Classification of Cams and applications
Problem Solving
Sessions
15
Planet types
Problem Solving
Sessions
16
Final Exam
Recommended or Required Reading
TEXTBOOK: 1. Sabuncu, Mustafa, Analitik Çözümlü Örneklerle Mekanizma Tekniği, MMO Yayınları,
No:12, 2000. RECOMMENDED BOOKS: 1. Söylemez, Erez, Mechanisms, Middle East Technical,
University Yayınları No:64.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload
Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning Activities
Midterm Examination
Quantity Weight
1
60
Quiz
4
20
Individual Study for Homework Problems 4
20
SUM
100
End Of Term (or Year) Learning Activities Quantity Weight
Final Examination
1
100
SUM
100
Term (or Year) Learning Activities
40
End Of Term (or Year) Learning Activities
60
SUM
100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
Activities
Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Midterm Examination
1
20
20
Final Examination
1
30
30
Attending Lectures
13
1
13
Tutorial
13
1
13
Discussion
12
1
12
Individual Study for Homework Problems
4
5
20
TOTAL WORKLOAD (hours)
108
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
PO
1
4
4
4
4
4
4
4
PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
4
1
4 4
1
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content