close

Enter

Log in using OpenID

ÇOCUK HAPİSHANELERİ SEMPOZYUMU

embedDownload
ÇOCUK HAPİSHANELERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
Tüm katılımcılara katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Sempozyumdaki konuşmaların kitap
olarak basılacağını bu nedenle ayrıntılı sonuç bildirgesinin kitapta yer alacağını belirtmek
isteriz. BU aşamada kısaca “Çocuk Hapishaneleri “Sempozyumuna katılanların sunumları ve
sorular dikkate alındığında çıkan sonucu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Neden bu kadar çok çocuk hakkında yargılama dosyası vardır ve tutuklu yargılanmaktadırlar,
esas sorulması gereken sorudur?
Bu amaçla;
Uluslar arası sözleşmeler BMÇHS, Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler
Yönlendirici İlkeleri (Riyad) Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması
Hakkında Asgari Standart Kuralları(Pekin ) , Havana Kuralları esas kabul edilmeli, iç hukuktaki
düzenlemelerde bunlara riayet edilmelidir.
Çocuğun yargı makamlarıyla karşılaşmasından önce alternatif mekanizmalar geliştirilmeli,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aktif olarak sürece müdahale etmesi sağlanmalıdır.
Çocukları korumaya dönük politikalar oluşturulmalı belirlenen standart kurallar suça karışan
çocuklara ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ve diğer görüşler doğum yeri, varlık, milli ve sosyal
köken vs hiçbir ayrım gözetilmeden uygulanmalıdır.
Çocuklar için ceza yargılamasında sadece ceza indirimi yeterli değildir. Olayın suç tipine
uygunluğu soruşturma için yeterli olmamalı, her olay yargıya intikal ettirilerek dava dosyası
haline getirilmemelidir.
Çocukları cezalandırmaya yönelik anlayış terk edilmelidir
Hapis çocuklar azami derecede tüm hak ve hürriyetlerden faydalanmalıdır.
Kapalı ceza infaz kurumları çocuklarda hiçbir koşulda olmamalıdır
Gerekirse yasal değişiklikler yapılarak çocuk tutukluluğunun önüne geçilmeli alternatif
tedbirler, adli kontrol, şartlı tahliye vb kavramlar çocuklara özgü olarak yeniden
belirlenmelidir.
Cezaevleri sivil denetime açılmalı izleme kurulları bağımsız olmalı ve cezaevine girebilen kişi
ve kurumlar konusunda sadece Bakanlık belirleyici olmamalıdır. Bakanlık tarafından belirtilen
sivil toplumun cezaevine istediği zaman girebilir sözü hayata geçirilmelidir.
Alanda çalışanların sürekliliği sağlanarak, bu konudaki özel eğitim almaları ve eğitimlerin
sonuçlarının denetlenmesi sağlanmalıdır,
Yine özellikle CMK ile görevlendirilen avukatların çocukları ziyareti ve dosyalarında
sorumluluğu konusunda gereken özen göstermeleri sağlanmalıdır
Bugün için, yaşanan süreçler ve mevcut durum dikkate alındığında “çocuk cezaevleri
kapatılsın” doğru bir ifadedir. BU sayede hapishane dışı alternatiflerin tartışılması ve
eksikliklerin giderilmesi mümkün olacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, meslek odaları ve diğer ilgililer organizasyon
koordinasyon ve işbirliğini geliştirmelidir.
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content