close

Enter

Log in using OpenID

16 Temmuz 2014 TS/BAS-BÜL/14-** B20 KOALİSYONU

embedDownload
 16 Temmuz 2014
TS/BAS-BÜL/14-**
B20 KOALİSYONU KÜRESEL TİCARETİ ARTIRACAK VE EKONOMİK
TOPARLANMAYI HIZLANDIRACAK ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI
G20 ülkelerinin önde gelen bağımsız iş dünyası kuruluşlarının oluşturduğu ve
TÜSİAD’ın da üyesi olduğu B20 Koalisyonu, 2014 yılının ilk görüş belgesini yayınladı.
17-18 Temmuz 2014 tarihlerinde Sidney’de gerçekleştirilecek B20 Zirvesi öncesinde
açıklanan “Büyüme için Ticaret: 21. Yüzyıl için Yeni Bir Ticaret Rejimi1” başlıklı
belge, G20 liderlerini küresel ticareti artıracak ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak
adımlar atmaya teşvik etmekte.
B20 Koalisyonu’nun konuyla ilgili açıklamasını bilginize sunarız:
B20 Koalisyonu’nun 2014 için hazırladığı görüş belgelerinden ilki olan “Büyüme için
Ticaret: 21. Yüzyıl için Yeni Bir Ticaret Rejimi”, mevcut ticaret ortamını değerlendirerek
2013 tarihli DTÖ Bali Anlaşması’nın oluşturduğu olumlu havadan yararlanmak için
öneriler getiriyor.
B20 Koalisyonu Başkanı Perrin Beatty konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bali’deki gelişme ticaret müzakerelerine yeni bir enerji kattı. Hükümetler şimdi ticaretin
serbestleştirilmesi konusunda yeni adımlar atma, Doha Turu’nu yeniden rayına oturtma
ve dolayısıyla dünya çapında milyonlarca insanın hayat koşullarını iyileştirme fırsatını
iyi değerlendirmelidir.”
B20 Koalisyonu, politika yapıcılarını ticaret ve yatırımda daha serbest bir ortam
yaratarak, çok taraflı ticareti güçlendirerek ve tercihli ticaret anlaşmaları ile DTÖ
arasındaki uyumu artırarak yeni bir dönemi başlatmaya teşvik ediyor. Bali’de imzalanan
1
http://www.b20coalition.org/Documents/MASTER-­‐POSITION-­‐TRADE.pdf Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın imzacıları olan G20 ülkeleri ve diğer tarafların
doğrudan ve hızlıca uygulamaya geçmesi, bu doğrultuda atılacak ilk temel adımdır.
Görüş belgesinde, küresel ticarette yeni zorluklara ve fırsatlara (küresel değer
zincirlerinin ve gelişen hizmet ticaretinin genişlemesi gibi) dikkat çekiliyor. Aynı
zamanda son ekonomik krizle birlikte hızla çoğalan ve “gizli korumacılık” olarak da
adlandırılan tarife dışı engeller hakkındaki endişeler de bu belgede dile getiriliyor.
B20 Koalisyonu’nun büyüme fırsatları gördüğü ancak etkisiz düzenlemeler sebebiyle çok
ses getirmeyen başka bir alan olan doğrudan yabancı yatırımlar konusu da görüş
belgesinde yer almakta. Belgede doğrudan yabancı yatırımların ticaret ve büyüme için
güçlü bir lokomotif olduğu fakat çok taraflı bir anlaşma ve yatırımcıların korunması için
uygun mekanizmaların eksikliği sebebiyle bu aracın gerçek potansiyeline ulaşamadığı
belirtilmekte.
Rapordaki temel öneriler arasında şunlar bulunuyor:
-­‐
G20 ülkeleri, varolan korumacı önlemlerin arttırılmaması ve yenilerinin hayata
geçirilmemesi konusundaki vaatlerini bir kez daha teyit etmeli ve taahhütlerini
daha fazla ciddiye almalı.
-­‐
G20 üyeleri, Bali Turu’nun genel sonuçlarından bağımsız olarak, hızlı ve
kapsamlı bir şekilde Bali ticaretin kolaylaştırılması paketini uygulamaya
geçirmeli.
-­‐
G20 hükümetleri Doha Turu’nun nihayete erişmesi için tarım, tarım dışı ürünlerde
pazara erişim ve hizmetler gibi konularda dengeli bir yaklaşım geliştirmeli.
-­‐
Hükümetler hem mal hem de hizmetler konusunda değer zincirleri boyunca
serbestleştirmeyi arttırmalılar. Bu yalnızca gümrük vergilerini azaltmak değil,
aynı zamanda sınırlardaki bürokratik işlemleri de azaltmak anlamına gelmektedir.
Hizmet ticaretindeki serbestleştirmeyi arttırmak için G20 üyelerinin yalnızca sınır
ötesi hizmet tedarikinde daha fazla pazara erişim imkanı sağlaması yetmez; bu
ülkeler aynı zamanda geçici iş gücü hareketliliği üzerinde de daha anlamlı bir
tartışma içine girmelidir.
-­‐
G20 üyeleri, Doha Turu’nun sonuçlanmasının ardından yatırım, kamu alımları ve
rekabetin yanı sıra kamu iktisadi kuruluşları ve ihracat kısıtlamaları hakkında da,
bu konuları DTÖ’ye dahil etme amacıyla, bir tartışma başlatmalıdır.
-­‐
Bilgi teknolojileri ürünleri ve hizmetlerinde olduğu gibi çoklu/sektörel anlaşmalar
(DTÖ
bağlamı
içinde
ve
dışında),
G20
üyelerine
küresel
ticarette
serbestleştirmeyi genişletme fırsatı sunmakta. G20 üyeleri, bu anlaşmaların
sonraki aşamalarda kolaylıkla çok taraflı hale dönüşmesine izin veren bir şekilde
tasarlanmasına dikkat ederek, bu fırsattan faydalanmalıdır.
-­‐
Tercihli Ticaret Anlaşmalarının dünya çapında yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu
tarz ticaret anlaşmaları arasındaki uyumu artırmak ve bunların çok taraflı
serbestleşme sürecinde ayak bağı yerine birer sıçrama tahtası olduğundan emin
olmak için daha kapsamlı yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.
B20 Koalisyonu
B20 Koalisyonu, her türlü ölçek ve sektördeki 6,5 milyon işletmeyi temsil etme amacıyla
G20 ülkelerindeki temsil gücü yüksek ve bağımsız iş dünyası örgütlerini biraraya
getirmektedir. Bu geniş tabanıyla, dünyanın en önemli ekonomilerindeki iş dünyası ile
hükümetler arasında önemli bağlar kurmaktadır.
Bu basın duyurusu Berlin, Brasilia, Brüksel, Buenos Aires, İstanbul, Johannesburg,
Madrid, Mexico-City, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sidney ve Washington
DC’de B20 Koalisyon üyeleri tarafından yayınlanmıştır.
B20 Koalisyonu’nu Twitter’dan @B20Coalition ve www.b20coalition.org adresinden
takip edebilirsiniz. B20, B20 Koalisyonu’nun tescilli markasıdır.
B20 Koalisyonu üyeleri
Ai Group, Avustralya • BDI, Almanya • BUSA, Güney Afrika • BUSINESSEUROPE,
Avrupa • CCC, Kanada • CEOE, İspanya • CII, Hindistan • CNI, Brezilya •
Confindustria, İtalya • Coparmex, Meksika • FKI, Güney Kore • MEDEF, Fransa •
TÜSİAD, Türkiye • UIA, Arjantin • US Chamber, ABD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content