close

Enter

Log in using OpenID

51250-MARPOX ZINC PRIMER-250-TR

embedDownload
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Kasım/2012
Revizyon No: 01
51250 MARPOX ZINC PRIMER-250
A BİLEŞEN: 51250 B BİLEŞEN: 86045
EPOKSİ ÇİNKO YÜKLEMELİ ASTAR
TANIM
Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventli, antikorozif pigment olarak yüksek miktarda mikronize çinko tozu
içeren, antikorozif özelliği yüksek bir astardır.
KULLANIM YERİ




Yer üstü ve yer altı depolama tankları dış yüzeylerinde,
Yapısal çelik sektöründe,
Araç üstü ekipman sektöründe,
Sanayi ve liman tesislerindeki çelik yapıların ve ekipmanların korozyona karşı korunması amacıyla amacı
ile birinci kat astar olarak kullanılır.



Hızlı kurur,
Tozuma yapmaz, düzgün yüzey verir,
Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
AVANTAJLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı Madde
Karışım Ömrü
Katlar Arası Bekleme
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktası
VOC (uçucu organik madde)
Uygulama Yöntemleri
İnceltici
Önerilen Uygulama Kalınlığı
Mat
Gri, O.Kırmızı
0
2,00 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
8:1 (A:B - ağırlıkça)
% 57 ± 1 (A+B)
8 saat (+20°C)
Min. 1-2 saat / Max. Sınırsız (20˚C)
2
4,75 m /kg (60 mikron kfk* da)
> 21°C
365 gr/lt
Havasız Püskürtme
Marpox Thinner
60 – 100 mikron kfk*
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki yağ ve gres; solvent, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz
ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında ISO 8501 standardına göre en
az Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılmalı ve 30-50 mikron yüzey pürüzlülük profili sağlanmalıdır. Raspalanan
yüzeyler, ortam koşullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat içerisinde astarlanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler: Yüzeydeki eski boya tümüyle raspa ile kaldırılmalı, yüzey profili yeni metal yüzeylerdeki
gibi olmalıdır.
Rötuş yapımı: Rötuş yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirlilikten arındırılmış olmasına dikkat edilmeli, ISO
8501 standardına göre Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılması sonrası en kısa sürede 51250 MARPOX ZINC
PRIMER-250 ile rötuş yapılmalıdır. ISO 8501 standardına göre St2 - St3 seviyesinde mekanik olarak
temizlenebilen yüzeylerde rötuş için yüzey toleranslı epoksi astarlar kullanılmalıdır.
Dayanım: Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru
sıcaklıkta +200°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35 °C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda, uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 5 saate kadar yağmurlu olmamalıdır.
-Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda yüzey sıcaklığı 50°C’ yi aşmamış olmalıdır.
-Çok rüzgârlı havalarda, açık alanda, sarfiyat artacağından, uygulama yapılmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Kasım/2012
Revizyon No: 01
51250 MARPOX ZINC PRIMER-250
A BİLEŞEN: 51250 B BİLEŞEN: 86045
EPOKSİ ÇİNKO YÜKLEMELİ ASTAR
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklı
ğının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Marpox Thinner ile uygulama
viskozitesine getirilen karışım 10-15 dk dinlendirilmeli ve karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat
edilmelidir. Uygulama sırasında çinko tozunun çökmemesi için karışımın sürekli karıştırılmasına dikkat
edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım boya sistemindeki sarfiyatta veya istenilen kuru
film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Uygulamada püskürtme
tozundan ve aşırı film kalınlıklarından kaçınılmalıdır.
Aletlerin Temizliği: Marpox Thinner veya Selülozik Tiner ile.
UYGULAMA DEĞERLERİ
Uygulama Ekipmanı
Havasız Püskürtme
İnceltme Oranı (ağırlıkça)
% 5 - 10
Basınç (bar)
180 - 220
Nozzle (inch) / meme(mm)
0,017 - 0,023 inch
KURUMA BİLGİLERİ
(60 mikron kuru film kalınlığında)
Dokunma Kuruma
Sert Kuruma
5°C
4 saat
8 saat
15°C
3 saat
6 saat
25°C
2 saat
4 saat
35°C
1 saat
2 saat
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.
AMBALAJ BİLGİLERİ
31,5 kg’ lık bir takım 51250 MARPOX ZINC PRIMER-250; bir kova içinde net 28 kg 51250 ürün kodlu A
bileşeni ve bir galon içinde net 3,5 kg 86045 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
UYARILAR



Uygun yapışmanın sağlanması açısından 100 mikron kuru film kalınlığından daha yüksek kalınlıklarda uygulanması
önerilmez.
Katlar arasında uzun süreli beklemelerden sonra, oluşabilecek çinko korozyon ürünleri (beyaz pas) sert bir fırça ile
yüzeyden alınmalı, yüzeydeki kirlilik uygun bir deterjan ve/veya yüksek basınçlı tatlı su ile çok iyi temizlenmelidir.
Yüzeyin motorlu gereçler ile aşırı temizlenerek parlama veya kazıma oluşturulmamasına dikkat edilmelidir.
51250 MARPOX ZINC PRIMER-250 nin yeterli ön reaksiyon zamanı beklenmeden düşük sıcaklıklarda uygulanması
veya uygulanmış boyanın kuruması sırasında yağmur veya çiylenmeye maruz kalması durumunda tüm epoksi
sistemlerden beklendiği gibi beyazlaşma, benek gibi oluşumlara yol açan sertleştirici sızması (exudation) meydana
gelebilir.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
409 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content