close

Enter

Log in using OpenID

54710-MARPOX LINING-710-TR

embedDownload
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
54710 MARPOX LINING-710
A BİLEŞEN: 54710 B BİLEŞEN: 86001
FENOLİK EPOKSİ KAPLAMA
TANIM
Fenolik epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, modifiye poliamin ile kürlenen
bir boyadır. Benzil alkol ve nonil fenol içermez.
KULLANIM YERİ






Çelik, beton, çimento veya epoksi harçlar üzerine tüm endüstriyel döşemelerde yüksek kimyasal
dayanımlı kaplama olarak,
Deniz üstü çelik ve beton yapıların deniz atmosferine karşı korunmasında,
Akaryakıt depolama ve taşıma tankları iç kaplaması olarak,
İçme ve işletme suyu depolama tank ve havuzları iç kaplaması olarak,
Arıtma tesislerinde korozyon ve kimyasallara karşı koruyucu kaplama olarak,
Enerji santralları su soğutma sistemlerinde aşınma dayanımlı iç kaplaması olarak.






Solventsiz, düşük viskoziteli, otomatik boya uygulama makinelerine uygun, esnek yapı,
Ham petrol, dizel, benzin ve jet yakıtı gibi akaryakıt ürünlerine dayanım,
Yüksek korozyon ve aşınma dayanımı,
İçme suyuna uygunluk,
Yüksek kimyasal dayanımı,
Nemli yüzeyler üzerinde kürlenebilme.
AVANTAJLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı
Karışım Ömrü (+20°C)
(+30°C)
Katlar Arası Bekleme
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktası
VOC
Taber Aşınma Dayanımı
Tam Kürlenme
Uygulama Yöntemleri
İnceltici
Önerilen Uygulama Kalınlığı
Parlak
Gri, Bej, Yeşil, Mavi
0
1,30 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
4:1 (A:B - ağırlıkça)
%100 (A+B)
50 dakika
40 dakika
12 - 14 saat (20°C)
2
3,85 m /kg (200 mikron kfk* da)
> 55°C
0 gr/ml
50 mg (tam kürde)
7 gün / 20°C de
Havasız Püskürtme, Rulo
İnceltilmez
200 - 1000 mikron kfk*
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
Beton Yüzeyler: Tüm gevşek, oynak parçacıklar, yağ ve boya artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış
olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden tamir edilmelidir. Yüzey sert ve pürüzlü, tekdüze bir yüzey elde
edinceye kadar aşındırıcı raspa veya diğer mekanik yöntemler ile hazırlanmalı, basınçlı tatlı su ile
temizlenmelidir. Uygulama öncesi yüzey epoksi beton empregnasyon astarı ile astarlanmalıdır. Astarlama
işlemi sırasında yüzey hazırlığı kurallarına uyulmalıdır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
54710 MARPOX LINING-710
A BİLEŞEN: 54710 B BİLEŞEN: 86001
FENOLİK EPOKSİ KAPLAMA
Çelik Yüzeyler: Yüzeydeki yağ ve gres; deterjan veya buhar yardımı ile temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler
yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrası 50-70 mikron yüzey profili elde edilecek şekilde ISO
8501-1 standardına göre Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılmalıdır. Raspalama sonrası astar gerekmez,
direkt 54710 MARPOX LINING-710 uygulamasına başlanabilir.
Raspalama işleminin bir günden uzun süreceği büyük yüzeylerde, her gün bitiminde raspalanan yüzey 51260
Marpox Holding Primer-260 ile korumaya alınmalı, tüm raspalama işleminin bitirilmesi sonrası, 54710
Marpox Lining-710, 51260 Marpox Holding Primer-260 üzerine uygulanmalıdır.
Rötuş yapımı: Rötuş yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirlilikten arındırılmış olmasına dikkat edilmeli, ISO
8501 standardına göre Sa 2½ seviyesinde temizlik yapılması sonrası en kısa sürede rötuş yapılmalıdır.
Dayanım: Mekanik olarak normal ve orta ağırlıktaki mekanik etkiye dayanır. Termal olarak, rutubetli
sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta +120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %90, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) 0°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 24 saate
kadar yağmurlu olmamalıdır.
-Direkt güneş ışığı altında yüzey sıcaklığı 50°C i aşmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam
Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B
bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım
5-10 dk dinlendirilmeli ve karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen boya karışımı, istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek
şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Yaş film ile kuru film kalınlığı arasında %5-10 fark
olacağı gözetilmelidir. Uygulama öncesinde keskin köşe kenar ile kaynak dikişlerine kestirme uygulaması
yapılması tavsiye edilir. Kapalı alan içerisinde yapılacak uygulamalarda temiz hava çıkışlı maske kullanınız.
Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 12-14 saat (20°C), en çok 7 gündür. İkinci katın yukarıda
belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Uygulamada akıntı olmaması için bir
seferde en çok 500 mikron yaş boya uygulanmasına dikkat edilmelidir. Havasız püskürtme ile yapılan
uygulamanın 250 – 300 bar basınçta ve 0,021 – 0,025 inch nozzle kullanılarak yapılması önerilir. Rulo
uygulaması ancak küçük alanlarda ve rötuş yapımında önerilir.
Aletlerin Temizliği: Marpox Thinner veya Selülozik Tiner ile.
KURUMA BİLGİLERİ
AMBALAJ BİLGİLERİ
(200 mikron kuru film kalınlığında)
Dokunma Kuruma
Sert Kuruma
5°C
29 saat
72 saat
15°C
14 saat
36 saat
25°C
10 saat
24 saat
35°C
6 saat
15 saat
25 kg’ lık bir takım 54710 MARPOX LINING-710; bir kova içinde net 20 kg 54710 ürün kodlu A bileşeni ve
bir galon içinde net 5 kg 86001 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
54710 MARPOX LINING-710
A BİLEŞEN: 54710 B BİLEŞEN: 86001
FENOLİK EPOKSİ KAPLAMA
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
UYARILAR



Katlar arası boya uygulama süresi geçilirse yüzey pürüzlendirilmeli, yüzey uzun süre kirli ortamda
bırakılmış ise yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanarak kuruması beklenmelidir.
İçme suyu tanklarında kullanıldığında, kullanıma alınmadan önce yapılması gereken işler ve kullanıma
alınma süresi hakkında Polar A.Ş. – Teknik Danışmanlık Servisi ne başvurunuz.
54710 Marpox Lining-710 nun yeterli ön reaksiyon zamanı beklenmeden düşük sıcaklıklarda
uygulanması veya uygulanmış boyanın kuruması sırasında yağmur veya çiylenmeye maruz kalması
durumunda tüm epoksi sistemlerden beklendiği gibi beyazlaşma, benek gibi oluşumlara yol açan
sertleştirici sızması (exudation) meydana gelebilir.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 3 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content