close

Enter

Log in using OpenID

26800-MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL-TR

embedDownload
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Ekim/2013
Revizyon No: 06
26800 MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL
A BİLEŞEN: 26800 B BİLEŞEN: 83200
SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT BOYA
TANIM
Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çok katlı veya ince kaplama olarak tasarlanan boya sistemlerinin
düz, parlak görünümlü son katı olarak kullanılan renkli zemin kaplama malzemesidir.
KULLANIM YERİ



Beton, çimento veya epoksi harçlar üzerine, tüm endüstriyel döşemelerde,
Forklift, loder ve ağır araç trafiğinin yaşandığı depo, hangar ve tamir bakım montaj ünitelerinde,
Fabrika ve atölyeler ile üretim ve paketleme sahalarında uygulanan çok katlı zemin kaplama
sistemlerinde,
Orta ve ağır yüke maruz zeminlerde mekanik dayanım ve aşınma direnci istenilen pek çok yerde zemin
sistemlerinin son katı olarak kullanılır.
Endüstriyel mutfaklar, gıda işletmeleri, hastane gibi hijyenliğin önemli olduğu yerlerde duvar boyası
olarak da kullanılır.


AVANTAJLARI





Çok düzgün yüzey görünümü (Kendinden yayılan kaplama görünümlü)
Dizel, benzin ve birçok kimyasala dayanıklı,
Yüksek aşınma dayanımı,
Sert esnek yapı,
Hijyenik, kolay temizlenebilen yüzey yapısı.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı
Karışım Ömrü (+10°C)
(+30°C)
Katlar Arası Bekleme
Hafif Trafiğe Açılma
Tam Kürlenme
Taber Aşınma Dayanımı
Parlak
Her renkte
0
1,50 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
8:1 (A:B - ağırlıkça)
%100 (A+B)
90 dakika
40 dakika
24 saat / 20°C de
1 gün / 20°C de
7 gün / 20°C de
80 mg (tam kürde)
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Bir önceki astar veya ara katın kat üstü kat
uygulama süresine dikkat edilmelidir.
Dayanım: Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye dayanır. Termal olarak, rutubetli
sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta +120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 48 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 48 saat sonra
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam
Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Ekim/2013
Revizyon No: 06
26800 MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL
A BİLEŞEN: 26800 B BİLEŞEN: 83200
SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT BOYA
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B
bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan
karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, düz veya 1mm lik taraklı mala ile yüzeye yayılır.
Beklemeksizin mercan rulo ile taranarak boya yüzeye yayılır. Rulo ile taramanın çok bastırılmadan, yüzeysel
yapılmasına dikkat edilmelidir. Doğru bir uygulama sonrası çok düzgün bir yüzey gözlenecektir. Önerilen
2
sarfiyat 500 – 1000 gr/m dir.
Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 24 saat (20°C), en çok 5 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen
yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Uygulanamadığı durumda, yüzey hafif silim
makinesi ile aşındırılmalıdır. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.
Aletlerin Temizliği: Epoksi veya selülozik tiner ile.
ÖRNEK SİSTEM 1
Orta trafiğin olduğu, garaj, depo, mağaza ve işletmelerde kullanıma uygun 1,5 – 2,0 mm zemin kaplaması
2
Empregnasyon astarı olarak: 20500 MERFLOOR EPOXY SEALER 500………200-300 gr/m
(Beton yüzeye bağlı olarak, daha iyi bir empregnasyon için Tiner ile %15-20 inceltilmesi tavsiye edilir)
Astarın uygulanması sonrası, yüzey henüz yaş iken, yüzey ıslaklığı kayboluncaya kadar yüzey kurutulmuş 0,3
– 0, 8 kuvars kumu ile doyurulur.
Bir gün sonra yapışmayan kumlar süpürülerek hafif silim makinesi ile silinir.
2
Arakat:
22011 MERFLOOR EPOXY SEALER COAT-011…. 1500 - 1600 gr/m
Arakat uygulamasından bir gün sonra,
2
Son kat olarak:
26800 MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL… 500 - 800 gr/m
ÖRNEK SİSTEM 2
Endüstriyel mutfak ve gıda işletmelerinde hijyen amaçlı duvar boyası olarak
2
Empregnasyon astarı olarak: 20500 MERFLOOR EPOXY SEALER 500………..100-150 gr/m
(Yüzeye bağlı olarak, daha iyi bir empregnasyon için Tiner ile %15-20 inceltilmesi tavsiye edilir)
Düz son kat olarak:
AMBALAJ BİLGİLERİ
26800 MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL
2
1.kat ................................. 200-300 gr/m
2
2.kat................................ 200-300 gr/m
22,5 kg’ lık bir takım 26800 MERFLOOR EPOXY TOPCOAT SL; bir kova içinde net 20 kg 26800 ürün kodlu A
bileşeni ve bir galon içinde net 2,5 kg 83200 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
397 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content