close

Enter

Log in using OpenID

251 nolu toplantı - Genel Sekreterlik

embedDownload
MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 251)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Rektörlük Toplantı Salonu
: 26.02.2014
: 11.00
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
1-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet KARACA’nın 1. Derece Profesör Kadrosuna atanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
2-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Örsan GÜNGÖR’ün 1. Derece Profesör kadrosuna atanmasına
ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihat KARAER’in 2. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
4-
Üniversitemiz Burdur Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Süt Ürünleri Programı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seval Sevgi KIRDAR’ın 2. Derece Doçent
kadrosuna atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
5-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS’ın 2. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fiziko Kimya Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma TOMUL’un 3. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
7-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan ÜLPER’in 2. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
8-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Serdar TUNA’nın 2. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
9-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ’ın 2. Derece Doçent
kadrosuna atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
10- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet EMEN’in 2. Derece Doçent kadrosuna atanmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
11- Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mustafa SAATCI'nın, 03-07 Mart 2014 tarihleri arasında
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğünce
Belconti Resort Hotel İçmeler Mevkii Belek/Antalya'da düzenlenecek olan
"Büyükbaş, Küçükbaş ve Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları 2014 Yılı
Program Değerlendirme Grup Toplantısı" na katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39
uncu maddesi
uyarınca 02-04 Mart 2014 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle
harcırahlı (araç ile) olarak Belek/Antalya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
12- Üniversitemiz Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından
21 Mart 2014 Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek olan “Anadolu’da Nevruz” konulu
konferansı vermek üzere, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim
SAKAOĞLU’nun, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca konaklama, ulaşım ve
iaşe giderleri Rektörlüğümüzce karşılanmak üzere 20-21 Mart 2014 tarihleri arasında
2 (iki) gün süreyle görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
13- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli Uzman Yasin GÜRGEN ve Uzman
Hüseyin KARAOĞLU'nun, 7-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Erasmus Personel Hareketliliği
kapsamında Nowy sacz/Polonya'da gerçekleşecek olan "Erasmus Teaching Mobility" adlı
programa katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca 7-11 Nisan 2014
tarihleri arasında 5 (beş) gün süreyle tüm masrafları Erasmus programından karşılanmak
üzere Polonya'da görevlendirilmelerine ilişkin teklif kabul edildi..
14- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisi
kadrosuna atanan Arş.Gör. Aykut DAL'ın, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde
yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi
gereğince, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul
edildi.
15- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisi
kadrosuna atanan Arş. Gör. Ayten DEMİR'in, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35.
maddesi gereğince, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
16- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör. Eren KUTER'in, Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktora eğitimine başlayabilmesi için,
kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve
2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
17- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş.Gör. Arif ERDEM'in, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine
başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve
Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
18- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş.Gör. Ahmet Baybars ÖZŞAHİN'in, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek
lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin
Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi gereğince, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
19- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş.Gör. Zehra YILDIRIM'ın, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans
eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul
ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
20- Üniversitemiz Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Okutman Hakan
ACAR'ın, Oğuzhan Kültür Sanat Merkezi İşletmesine 01 Mart 2014-01 Mart 2015 tarihleri
arasında 1 (bir) yıl süreyle danışmanlık hizmeti vermek amacıyla, ilgili kurumdan elde
edeceği aylık KDV dahil 100,00 TL kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca eğitim
öğretimi aksatmamak üzere görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
21- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Altan YILMAZ'ın, asli görevini aksatmamak kaydıyla, İris Akademi İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık İnşaat Gıda Oto. Tic. Ltd. Şti Eğitim kurumunda ayda
en fazla 50 saati geçmemek üzere 2014 yılı sonuna kadar iş güvenliği uzmanlığı eğitimi
vermek üzere, ilgili kurumdan elde edeceği ders saati başına 140,00 TL (KDV dahil)
kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547
sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
22- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik
ilan için Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan ve teklifte belirtilen kadrolara kullanma izni
verilmesi ile teklif edilen kadroların ilgili birimlere aktarılarak kullanılmasına ilişkin teklif kabul
edildi.
23- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programına ait 2013–
2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders görevlendirmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
24- Üniversitemiz Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
II. Öğretim 1/A sınıfı öğrenci sayısının on'un altında olması nedeniyle kapatılması ve
programda ders birleştirmelerin yapılması nedeniyle, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı I. ve II. Öğretim ders görevlendirme değişikliklerine ilişkin teklif kabul edildi.
25- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Reyhan
MEÇ’in, rahatsızlığı nedeniyle raporlu olduğu günlerde ve rahatsızlığı devam ettiği sürece,
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında görevlendirildiği dersleri vermek üzere,
teklifte belirtilen öğretim elamanlarının görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
26- Üniversitemiz Tefenni Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler I. Öğretim Programı ile
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. Öğretim Programının 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı ders görevlendirme değişikliğine ilişkin teklif kabul edildi.
27- Üniversitemiz Burdur Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Programının
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirme değişikliğine ilişkin teklif
kabul edildi.
28- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalının 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
29- Üniversitemiz Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Yüksel KÖKSAL'ın, 24-26 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer
Merkezi tarafından İTÜ Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan çalıştaya
katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 23-24 Şubat 2014 tarihleri
arasında 2 (iki) gün süreyle harcırahlı (uçak biletli) olarak İstanbul'da görevlendirilmesine
ilişkin teklif kabul edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content