close

Enter

Log in using OpenID

272 nolu toplantı

embedDownload
MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 272)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Rektörlük Toplantı Salonu
: 24.10.2014
: 14.00
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
1-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekber
TOMUL’un 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile
değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan raporların sonucuna
ilişkin teklif kabul edildi.
2-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan KANKAVİ’nin, 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan
raporların sonucuna ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şükrü GÜLAY’ın 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden
alınan raporların sonucuna ilişkin teklif kabul edildi.
4-
Üniversitemiz Burdur Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Et ve Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Altan AKKAN’ın 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden
alınan raporların sonucuna ilişkin teklif kabul edildi.
5-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet GÖKCEN’in, 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
6 ncı maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan raporların
sonucuna ilişkin teklif kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet KALE’nin, 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı
maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan raporların sonucuna
ilişkin teklif kabul edildi.
7-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Deniz İNNAL’ın 2547 sayılı Kanun’un 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan rapor sonuçlarına ilişkin teklif kabul
edildi.
8-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ’in, 2547 sayılı Kanun’un 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca seçilen jüri üyelerinden alınan rapor
sonuçlarına ilişkin teklif kabul edildi.
9-
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.10.2013 tarih ve 239/8 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde
bulunan Florida Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarında "Kültüre Edilmiş
Meme Epitel Hücrelerinde Anoikis Sırasında ATM, NF-KB, SOD2 Yolağının İşlevsel İncelenmesi" isimli tez
konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafından sağlanan 2214-A Yurtdışı Araştırma Bursu programı kapsamında 2547 sayılı
Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Kasım 2013-09 Kasım 2014 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle
yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı-izinli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görevlendirilen Üniversitemiz FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Muzaffer DÜKEL'in, laboratuvar çalışmalarının
beklenenden daha uzun sürmesi ve diğer nedenlerden dolayı 1 (bir) yıllık süre içerisinde tez çalışmasını
bitiremeyeceğinden 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Kasım 2014-09 Kasım 2015 tarihleri
arasında 1 (bir) yıl süreyle yeniden yolluksuz-yevmiyesiz ve maaşlı-izinli olarak Amerika Birleşik
Devletleri'nde görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
10- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör. Mustafa
GÜNDOĞDU'nun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalında
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için,
kadrosunun 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsüne geçici olarak aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
11- KOSGEB Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 18 Ağustos-18 Kasım 2014 tarihleri arasında
yapılacak olan 8 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında verilecek olan eğitimlerde eğitim vermek
üzere, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI'nın (1 Eğitim)
ve Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ahmet SARITAŞ'ın (2 Eğitim), ilgili kurumdan elde edecekleri kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca görevlendirilmelerine
ilişkin teklif kabul edildi.
12- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör. Medine
RASİMGİL’in, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun 2547 sayılı
Kanun'un 35. maddesi gereğince, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne geçici olarak
aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
13- Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nde görevli Uzman Gülşah SAĞLAM AKTAŞ, Uzman Alp
YANIK ve Uzman Mahmut YILDIZ'ın, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Değişim Programı
Hareketliliğin Organizasyonu kapsamında Üniversitemizin İspanya'da ikili anlaşmalarının olduğu ve
öğrencilerimizin sıklıkla tercih ettiği yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerini yerinde ziyaret etmek ve ikili
ilişkileri kuvvetlendirerek bu kurumlar ile olan değişim faaliyetlerini arttırmak ve daha sağlıklı yürütülmesini
sağlamak amacıyla, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında 5 (beş)
gün süreyle giderlerin Erasmus+ Programı Hareketliliğin Organizasyonu bütçesinden karşılanarak yolluklu
(uçak biletli) olarak İspanya'da görevlendirilmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
14- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör.
Gözde GÜMÜŞÇAĞLAYAN'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi
almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 06 Ekim 2014-10 Nisan 2015 tarihleri arasında
6 (altı) ay süreyle İzmir'de görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
15- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve
Diyetetik Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör. Gül ÖĞREN'in, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca
06 Ekim 2014-10 Nisan 2015 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle İzmir'de görevlendirilmesine ilişkin teklif
kabul edildi.
16- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalında Yardımcı Doçent kadrosunda Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak 2547 sayılı Kanun'un 34
üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 16 ncı maddesi uyarınca görev yapan
Almanya uyruklu Yrd. Doç. Dr. Ralf Heinrich BECKS'in görev süresinin bitiş tarihinden (31.12.2014) itibaren
1 (bir) yıl daha çalıştırılması teklif edilmiş olup, adı geçen yabancı uyruklu sözleşmeli personelin 01.01.2015
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha çalıştırılması ve aylık brüt 4.250.00 TL ücret ödenmesine ilişkin teklif kabul
edildi.
17- Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda bulunan öğretim elemanının 2547 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi
uyarınca görev süresinin bitiş tarihi itibariyle yeniden atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Sicil
No
0820
Kadro
Unvanı
Uzman
Adı Soyadı
Bölümü
Uzatılan
Sürenin Bitiş
Tarihi
Mert
SUDAĞIDAN
Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
14.10.2015
Uzatılan Süre
1
(Bir) Yıl
18- Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda bulunan öğretim elemanının 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi
uyarınca görev süresinin bitiş tarihi itibariyle yeniden atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Sicil
No
1106
Kadro
Unvanı
Uzman
Adı Soyadı
Bölümü
Alp YANIK
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Uzatılan
Sürenin Bitiş
Tarihi
15.11.2016
Uzatılan Süre
2
(İki) Yıl
19- Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda bulunan öğretim elemanının 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi
uyarınca görev süresinin bitiş tarihi itibariyle yeniden atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Sicil
No
1090
Kadro
Unvanı
Uzman
Adı Soyadı
Hatice
KORUR
Bölümü
Uzatılan
Sürenin Bitiş
Tarihi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
04.20.2016
Uzatılan Süre
2
(İki) Yıl
20- Üniversitemiz Ağlasun Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Atiye AYNALI AKDOĞAN'ın doğum iznine
ayrılması ve Öğretim Elemanı Fatih Süleyman BİÇER'in Ankara'da öğrenci konseyinde görevli olmasından
dolayı yapılan ders görevlendirme değişikliğine ilişkin teklif kabul edildi.
21- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör. Mustafa
ÖZGÜR'ün, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı'nda Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun 2547
sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne geçici olarak
aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
22- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör. İbrahim
KORHAN'ın, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun 2547 sayılı
Kanun'un 35. maddesi gereğince, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne geçici olarak aktarılmasına
ilişkin teklif kabul edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content