close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları

embedDownload
ÇALIŞMA SORULARI -­2 1. Tam rekabetçi bir piyasada ücretlerin eşitlenme sürecini şekiller vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 2. Emek piyasalarındaki ücret farklılıklarının temel sebeplerini maddeler halinde sıralayınız. 3. Telafi edici ücret farklılıklarının sebeplerini maddeler halinde sıralayınız. 4. İşçilerin risk-­‐ücret tercihlerini gösteren farksızlık eğrilerini şekilde gösteriniz ve faydanın hangi eğrilerde daha fazla olduğunu belirtiniz. 5. Riskten kaçınma dereceleri farklı olan iki şahsın farksızlık eğrilerini şekilde gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 6. İşverenlerin risk-­‐ücret tercihlerini gösteren eş kar eğrilerini şekilde gösteriniz ve karın hangi eğrilerde daha fazla olduğunu belirtiniz. 7. Riski azaltma maliyetinin birbirinden farklı olduğu iki şirketin sıfır kar eğrilerini şekilde gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 8. Riskten kaçınma dereceleri farklı olan iki şahsın ve riski azaltma maliyetleri birbirinden farklı olan iki şirketin karşılaşmasını şekille kısaca anlatınız. 9. Riskten kaçınan bir işçinin riskli bir işyerininde çalışmasının riskli olmayan bir işyerinde çalışmasına durumuna kıyasla niye faydasını azalttığını şekille anlatınız. 10. Riskten kaçınmayan bir işçinin riski düşük bir işyerinde çalışmasının riskli bir işyerinde çalışması durumuna kıyasla niye faydasını azalttığını şekille anlatınız. 11. Beşeri sermaye teorisini kısaca özetleyiniz. 12. Üniversitede 4 senelik lisans öğrenimi görmenin fayda ve maliyetlerini gösteren şekli çiziniz ve kısaca anlatınız. 13. Üniversitede 4 senelik lisans ve 2 senelik yüksek lisans eğitiminin fayda ve maliyetlerini gösteren şekli çiziniz ve kısaca anlatınız. 14. İşbaşında eğitimin fayda ve maliyetlerini gösteren şekli çiziniz ve kısaca anlatınız. 15. Beşeri sermaye teorisini yapılan tenkitlerden yetenek problemi maddesini kısaca anlatınız. 16. Emek mobilitesi türlerini maddeler halinde sıralayınız. 17. Bireyin göç kararını gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız. 18. Ailenin göç kararını gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız. 19. Emek göçünün belirleyicilerini maddeler halinde yazınız. 20. Emek göçünün toplam ekonomi açısından sonuçlarını maddeler halinde yazınız. 21. Uluslararası emek göçünün etkilerini gösteren şekilleri çiziniz ve göçün iki ülkenin toplam üretimini nasıl arttırdığını anlatınız. 22. Uluslararası emek göçünün etkilerini gösteren şekilleri çiziniz ve göçün, göç alan ülkenin (yerli) işçilerin toplam gelirlerini nasıl değiştirdiğini anlatınız. 23. Uluslararası emek göçünün etkilerini gösteren şekilleri çiziniz ve göçün, göç alan ve veren ülkelerdeki işverenlerin toplam gelirlerini nasıl değiştirdiğini anlatınız. 24. Sendika hizmetleri talebini etkileyen unsurları ve bu unsurların talebi hangi yönde etkilediğini yazınız. 25. Sendika üyeliğinin faydalarını maddeler halinde sıralayınız. 26. Sendika üyeliğinin maliyetlerini maddeler halinde sıralayınız. 27. Sendika hizmetleri arzını etkileyen unsurları ve bu unsurların arzı hangi yönde etkilediğini yazınız. 28. Sendika üyeliğinin arz ve talebini gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız. 29. Dunlop’a göre sendikaların şirketlerle yaptıkları pazarlıklarda 4 farklı stratejileri olabilir. Şekille anlatınız. 30. Sendikaların faaliyetlerini maddeler halinde sıralayınız. 31. Toplu pazarlık ve grev sürecinde tarafların taleplerini gösteren Hicks modelinin şeklini çiziniz ve kısaca anlatınız. 32. Toplu pazarlık ve grev sürecinde tarafların taleplerini gösteren AJ modelinin şekillerini çiziniz ve kısaca anlatınız. 33. Sendikaların kısıtlayıcı çalışma kuralları uygulamasını gösteren şekli çiziniz ve kısaca anlatınız. 34. Sendikalaşma haricinde ücretleri etkileyen unsurları maddeler halinde sıralayınız. 35. Sendikaların ücretler üzerindeki dolaylı etkilerini maddeler halinde yazınız. 36. Sendikaların ücretler üzerindeki dolaylı etkilerinden sendika yayılma etkisini şekiller yardımıyla kısaca anlatınız. 37. Sendikaların etkinlik ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerini maddeler halinde yazınız. 38. Sendikanın ücret avantajının işgücünün dağılımını değiştirmesi yoluyla ülke ekonomisi için üretim kaybına sebep olmasını şekille anlatınız. 39. Sendikaların etkinlik ve verimlilik üzerindeki olumlu etkilerini maddeler halinde yazınız. 40. Toplam üretim fonksiyonu ve emek verimliliği artışını gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız. 41. Verimlilik artışını etkileyen unsurları maddeler halinde sıralayınız. 42. Verimlilik artışının ürün fiyatlarına yansımadığı ve piyasalarda tam bilgi, mobilite ve rekabet olduğu farz edilmesi şartıyla sadece A şirketinde verimlilik artışı olmuştur. Bu durumun A ve B şirketlerinin emek piyasalarına ve ekonominin emek piyasasına nasıl etki ettiğini şekillerle gösteriniz ve anlatınız. (A sektöründeki istihdam değişimi B şirketinde istihdam değişiminden daha fazla olmuştur.) 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content