close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları

embedDownload
ÇALIŞMA SORULARI -­1 1. Basit ekonomik akım tablosunu çiziniz ve kısaca anlatınız. 2. Emek piyasalarının özelliklerini maddeler halinde yazınız. 3. Şahısların boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık eğrilerini çiziniz ve kısaca açıklayınız. 4. Şahısların boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık eğrilerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız. 5. Çalışmaya daha meyilli bir şahsın boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık eğrisinin diğer insanların farksızlık eğrisinden nasıl farklı olduğunu çiziniz ve kısaca anlatınız. 6. Şahısların çalışma süresi ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtını çiziniz ve kısaca açıklayınız. 7. Şahısların çalışma süresi ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtının özelliklerini maddeler halinde yazınız. 8. Ücret dışı gelirde bir artış olduğu takdirde şahısların çalışma süresi ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtının nasıl değiştiğini şekil ile gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 9. Ücret oranında bir artış / azalma olduğu takdirde şahısların çalışma süresi ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtının nasıl değiştiğini şekil ile gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 10. Şahısların boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık eğrisi ile çalışma süresi ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtının birleşmesi neticesinde şahsın ne kadar zaman çalıştığını gösteren şekli çiziniz ve kısaca anlatınız. 11. Ücret dışı gelirde bir artış olduğu takdirde çalışma süresinin nasıl değiştiğini çiziniz ve kısaca açıklayınız. 12. Ücret oranındaki artışın şahsın çalışma süresini nasıl arttırabileceğini tek şekil yardımıyla anlatınız. 13. Ücret oranındaki artışın şahsın çalışma süresini nasıl azaltabileceğini tek şekil yardımıyla anlatınız. 14. Sabit çalışma sürelerinin daha az çalışmak isteyen işçilerin faydasını nasıl etkilediğini şekille kısaca anlatınız. 15. Sabit çalışma sürelerinin daha fazla çalışmak isteyen işçilerin faydasını nasıl etkilediğini şekille kısaca anlatınız. 16. Bir işçi, işinde haftada 55 saat çalışmak istediği halde azami 41 saat çalışabilmektedir. Söz konusu işçi daha düşük bir ücret oranından, ikinci bir işte haftada 14 saat daha çalışmaktadır. Yukarıda anlatılan senaryodan işçinin faydasının nasıl etkilendiğini şekil yardımıyla anlatınız. 17. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki sivil nüfusun dağılımının şeklini çiziniz ve kısaca anlatınız. 18. a. 5 aydır iş arayan çalışmayan bir işçi, iş aramayı bırakmıştır. Ceteris paribus, bu durumda ülkedeki işgücüne katılım oranı nasıl değişir? b. Son iki senedir çalışan bir bayan doğum sebebiyle işinden ayrılmıştır ve iş aramamaktadır. Ceteris paribus, bu durumda ülkedeki işgücüne katılım oranı nasıl değişir? c. Son üç senedir çocuğuna bakmak için çalışmayan bir bayan çalışmak için iş aramaktadır. Ceteris paribus, bu durumda ülkedeki işgücüne katılım oranı nasıl değişir? d. 10 senedir çalışan bir işçi işten çıkartılmıştır. Ceteris paribus, bu durumda ülkedeki işgücüne katılım oranı nasıl değişir? e. 4 aydır iş arayan çalışmayan bir işçi iş bulup işe başlamıştır. Ceteris paribus, bu durumda ülkedeki işgücüne katılım oranı nasıl değişir? 19. Bir ülkedeki kurumsal olmayan sivil nüfus 10milyon/20milyon/50milyon/100milyon, 15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan sivil nüfus 5milyon/10milyon/25milyon/50milyon, istihdam edilenler 1,8milyon/5,1milyon/12milyon/29milyon ve işsizler de 200bin/400bin/500bin/1milyon kişidir. İşgücüne katılım oranını hesaplayınız. 20. Ev işlerinde verimliliğin artması, ceteris paribus, kadınların işgücüne katılımını nasıl etkiler? (Cevap 1 kelimedir) 21. Toplumdaki ortalama eğitim düzeyinin artması, ceteris paribus, ülkedeki işgücüne katılım oranının nasıl etkiler? (Cevap 1 kelimedir) 22. Neoklasik emek talebi teorisinin varsayımlarını yazınız. 23. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir şirketin kısa dönem emek talebinin eksik rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir şirketin kısa dönem emek talebinden nasıl farklı olduğunu şekil yardımıyla gösteriniz. 24. Üretimde kullanılan emek ve sermayenin verimliliklerini gösteren eş ürün eğrisini çiziniz ve kısaca açıklayınız. 25. Üretimde kullanılan emek ve sermayenin verimliliklerini gösteren eş ürün eğrilerinin özelliklerini yazınız. 26. Üretimde kullanılan emek ve sermaye faktörlerinin arasında ikame olmadığı durumda eş ürün eğrilerinin nasıl olduğunu şekille kısaca açıklayınız. 27. Üretimde kullanılan emek ve sermaye faktörlerinin arasında tam ikame olduğu durumda eş ürün eğrilerinin nasıl olduğunu şekille kısaca açıklayınız. 28. Eş Ürün Eğrilerinin ölçeğe göre artan / azalan / sabit getirilere sahip olduğu bir durumu şekille kısaca açıklayınız. 29. Teknolojik gelişme neticesinde emek ve sermaye daha verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum şekille kısaca açıklayınız. 30. Üretimde kullanılan emek ve sermayeye ait eş maliyet eğrisini çiziniz ve kısaca açıklayınız. 31. Uzun dönemde kullanılan emek ve sermaye faktörlerinin eş ürün eğrisi ile eş maliyet eğrisinin birleşmesinin ne manaya geldiğini şekille kısaca anlatınız. 32. Ceteris paribus, üretim bütçesindeki artışlarının uzun dönemde kullanılan emek ve sermaye faktörlerinin eş ürün eğrisi ile eş maliyet eğrisinin birleşmesini nasıl etkilediğini şekille kısaca anlatınız. 33. Ceteris paribus, emek ve sermayenin fiyatlarının aynı oranda azalmasının uzun dönemde kullanılan emek ve sermaye faktörlerinin eş ürün eğrisi ile eş maliyet eğrisinin birleşmesini nasıl etkilediğini şekille kısaca anlatınız. 34. Bir eş ürün eğrisi ile eş maliyet doğrusunun birleşimi neticesinde üretimde kullanılan emek ve sermaye düzeyi belirlenmiştir. Ceteris paribus, ücret oranının / faiz oranının artması / azalması neticesinde hangi değişiklikler olduğunu şekil yardımıyla kısaca anlatınız. 35. Kısa ve uzun dönem emek talep eğrilerinin farkını şekille kısaca anlatınız. 36. Emek talep esnekliğini etkileyen faktörler Marshall – Hicks türetilmiş talep kanunları adı altında dört başlıkla incelenmektedir. Ceteris paribus, bu faktörlerin emek talep esnekliğini nasıl etkilediğini kısaca yazınız. 37. Mal ve hizmet arzının esnekliği emeği ikame eden sermaye faktörünün arz esnekliğiyle doğrudan alakalıdır. Mal talebinde bir kayma olduğu takdirde hangi durumda fiyatta / miktarda daha fazla değişim ortaya çıktığını şekille gösteriniz. 38. Üretimde kullanılan bir girdinin fiyatı artınca diğer bir üretim girdisine olan talep artarsa / azalırsa bu iki girdi arasında nasıl bir ilişki vardır? 39. Ürün talebindeki artma / azalma yönünde kaymanın emek talebine nasıl etki ettiğini şekille kısaca anlatınız. 40. Tam rekabetçi bir emek piyasası için kabul edilen varsayımlar nelerdir? 41. Tam rekabetçi piyasasında ücret oluşumunu şekille gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 42. Tam rekabetçi piyasasında ücretler piyasa dengesinin altında veya üstünde belirlenir ne olur, açıklayınız? 43. Tam rekabetçi piyasasında arz / talep fazlası ve/veya eksikliği olunca denge ücret ve istihdam seviyesinin nasıl etkilendiğini şekil vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 44. Ürün ve Emek piyasalarında tam rekabetçi bir şirkette ücretlerin nasıl belirlendiğini şekil vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 45. Ürün piyasasında tekelci ve Emek piyasalarında tam rekabetçi bir şirkette ücretlerin nasıl belirlendiğini şekil vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 46. Emek piyasasında monopsonist (tekelci) bir şirket için emek arz eğrisi ve emeğin marjinal maliyeti eğrisini şekil vasıtasıyla çiziniz. 47. Ürün piyasasında rekabetçi ve emek piyasasında monopsonist (tekelci) bir şirkette ücretlerin nasıl belirlendiğini şekil vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 48. Ürün piyasasında rekabetçi ve Emek piyasalarında monopsonist (tekelci) bir şirketin monopsonist sömürüyü gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 49. Ürün piyasasında tekelci ve Emek piyasalarında monopsonist (tekelci) bir şirkette ücretlerin nasıl belirlendiğini şekil vasıtasıyla gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 50. Ürün piyasasında tekelci ve Emek piyasalarında monopsonist (tekelci) bir şirketin monopsonist sömürüsünü gösteriniz ve kısaca açıklayınız. 51. Emek piyasasında iki yanlı tekel olduğu bir durumda ücretlerin hangi seviyelerde belirlenebileceğini şekille kısaca anlatınız. 52. Etkin ücret teorisine göre bazı şirketler işçilerine piyasa denge ücretinin üstünde bir ücret vermek isteyebilirler. Bunun sebeplerini maddeler halinde yazınız. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content