close

Enter

Log in using OpenID

BARTIN üxİvnnsİrrsİ nrxrönr,üĞü

embedDownload
T.C.
BARTIN üxİvnnsİrrsİ
nrxrönr,üĞü
Genel Sekreterlik
Sayı :79071966-819-
r4tr0t20t4
3ş<>
Konu : BitkiselAtık Yağ Projesi
öĞnpxcİ işrnni DAiRESi BAŞKANLIĞıNa
ilgi: Ytıkseköğretim Kurulu Başkanlığının I2l09l2014 tarihli ve73|12577-752 sayılı
yaAsl.
Dünya Engelliler Gelişim Denıeği Genel Merkezi bitkisel atık yağların geri dönüşüme
kazandırılmasl, çevre kirliliğinin önlenmesi ve elde edilen gelirleriır engellilerin ihtiyaç
giderleri için kullanılacağı 2872 sayılıı Çevre Kanun Madde-3 uyarmca Türkiye genelinde bir
proje başlatmıştlr.
Üniversitemizde oluşaıı bitkisel atık yağların proje kapsamında değerlendirilmesi için
Dünya Engelliler Gelişim Derneği Genel Merkezinden bırakılacak olan toplama bidonlarına
atılması ve gerekli du1urunun yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
DAGITIM;
-Tüm Birimlere-
Bartm Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Bartın _
TÜRKIYE E 0'378
223 54
00
Fax: 0 378 223 50 43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
292 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content