close

Enter

Log in using OpenID

2014 Haziran Ayı Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ
2014 HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
GÜNDEM
1
Açılış ve Yoklama.
2
Bir önceki toplantıya ait Meclis Karar Özetlerinin okunması.
3
Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 67 sayılı yazısı;Soma İlçesinde
yaşanan maden kazasında ki madencilerimizin kendilerine ve ailelerine 5393
Sayılı Kanunun 53/4 maddesi gereğince ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi
için Belediye Başkanına yetki verilmesi,
4
2014 Mayıs ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilen, iki adet Hizmet Birimi ile ilgili bütçeye tertip açılması ve iz bedeli
konması hususundaki 15.05.2014 tarih ve 02 sayılı Raporunun görüşülerek
karara bağlanması.
5
Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 323 sayılı yazısı;5393 Sayılı
Kanunun 18. Maddesi (m) bendi gereğince, 6360 sayılı Kanunla yeni kurulan
Yunusemre Belediyesi birimlerinin teşkilat, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk
ve çalışma esaslarına dair hazırlanan çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi
talebi.
6
Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 324 sayılı yazısı; Norm Kadro
İlke ve Standartları Yönetmeliği’ne uygun olarak ilave Belediye Biriminin
oluşturulmasının karara bağlanması talebi,
7
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 49 sayılı yazısı; İhtiyaç
duyulan ve kurulması planlanan, 1(bir) adet hizmet birimi için, 2014 mali yılı
bütçesine tertip açılması ve iz bedelinin konulmasının karara bağlanması
talebi,
8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 90 sayılı
yazısı;Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Kanunun 38/g maddesi gereğince
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve çalıştırılmak istenen sözleşmeli
personelin ücretlerinin belirlenmesinin karara bağlanması talebi,
9
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 325 sayılı yazısı;5393
Sayılı Kanunun 71.md ve 18/i maddesi gereğince “ Bütçe içinde işletme
kurulması” talebinin görüşülmesi,
10 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 331 sayılı yazısı; 5188
Sayılı Kanun gereğince Belediyemiz Birimlerinde “Özel Güvenlik Hizmeti”
alınmasına dair karar alınması.
11 Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 255 sayılı yazısı; Yunusemre
İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne yer tahsisinin yapılması talebinin
görüşülmesi,
12 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 326 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 76. Maddesi gereğince Yunusemre İlçemizde Kent Konseyi
kurulması talebi,
13 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 327 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 18. Maddesi (o) bendi gereğince, Yunusemre Belediyesinin “Türk
Dünyası Belediyeler Birliği’ne” katılması ve bir asil bir yedek meclis üyesi
seçimi talebi,
14 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 329 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 24. Maddesi gereğince ihtiyaç görülen bir adet komisyonun
kurulması talebi,
15
Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 328 sayılı yazısı; Düğün
salonlarında Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca yapılacak olan Nikah
akitlerinden alınacak ücret tarifesinin tespiti talebi.
16 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 333 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 38.( e/g ve h) – 18. (e) ve 75. (a) maddeleri gereğince,Yunusemre
Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile İktisadi Teşekküller arasında protokol(sözleşme) yapmaya ve
her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi
talebi.
17 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 334 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 67. Maddesinde belirtilen belediye hizmetlerini gerçekleştirmek
üzere Belediye Başkanına Yetki verilmesi talebi.
18 Zabıta Müdürlüğünün 30.05.2014 tarih ve 340 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun14 ve 15. (b) maddelerinde belirtilen yaptırımların uygulanmasıyla
ilgili yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Zabıta
Talimatnamesinin görüşülüp karara bağlanması talebi.
19 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 330 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi
talebi,
20 Gelecek toplantının saatinin belirlenmesi ve kapanış.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content