close

Enter

Log in using OpenID

2014 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ
2014 TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
GÜNDEM
1
Açılış ve Yoklama.
2
Bir önceki toplantıya ait Meclis Karar Özetlerinin okunması.
3
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,
iki adet Hizmet Birimi ile ilgili bütçeye tertip açılması ve iz bedeli konması
hususundaki Raporun görüşülmesi.
4
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,
Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca yapılacak olan Nikah akitlerinden alınacak
ücret tarifesi ile ilgili Raporun görüşülmesi.
5
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,
Yunusemre Belediyesinin “Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Raporun görüşülmesi.
6
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Kültür Sosyal İşler ve Sosyal Yardım Yaşlı
Engelli Çocuk Kadın Komisyonlarına havale edilen, Yunusemre İlçesi Ramazan
Etkinlikleri hususundaki ortak Raporun görüşülmesi.
7
Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 545 sayılı yazısı; Norm Kadro İlke
ve Standartları Yönetmeliği’ne uygun olarak ilave 2 (iki) adet Belediye Hizmet
Birimlerinin oluşturulması talebi,
8
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 67 sayılı yazısı; İhtiyaç
duyulan ve kurulması planlanan, 2 (iki) adet hizmet birimi için, 2014 mali yılı
bütçesine tertip açılması ve iz bedelinin konulmasının karara bağlanması talebi,
9
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 331 sayılı yazısı;
Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Kanunun 38/g maddesi gereğince
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve çalıştırılmak istenen sözleşmeli
personelin ücretlerinin belirlenmesinin karara bağlanması talebi,
10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 332 sayılı yazısı;
Sonradan oluşturulan Müdürlüklerimize, Müdür Kadrolarının İhdası ile Boş ve Dolu
Kadrolarımızda değişiklik yapılması talebi.
11
Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 549 sayılı yazısı; Yunusemre
İlçesine bağlı Mahallelerde Kadastro çalışmaları için (6)’şar kişilik bilirkişilerin
belirlenmesi talebi.
12
Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 551 sayılı yazısı; 5393 Sayılı
Kanunun 24. Maddesi gereğince ihtiyaç görülen (İdari ve Hukuk İşleri) komisyonun
kurulması ve üye seçimi talebi,
13
Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 553 sayılı yazısı; Yağcılar eski
Belediye Başkanı Muzaffer ATSIZATA’nın dilekçesinin görüşülmesi talebi.
14
Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 77 sayılı yazısı; Bütçe
Cetvelleri T1(Mevcut Araç) , T2 (İhtiyaç Duyulan Araç) ve hurdaya ayrılacak
araçlar ile Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılacak araç talebi.
15
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 75 sayılı yazısı; 2014 yılı
Yunusemre Belediyesi için Ek Bütçe talebi.
16
Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 555
Logo’nun(amblemin) belirlenmesi talebi.
17
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında bir sonraki toplantıda değerlendirmek üzere
“Belediye Meclisi tatil ayının” belirlenmesi talebi,
18
Gelecek toplantının saatinin belirlenmesi ve kapanış.
sayılı yazısı; Kurumsal
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content