close

Enter

Log in using OpenID

Ait Olduğu Dönem

embedDownload
DİNAMİK (GMİ2412) 2011-2012 BAHAR / 2. ÖDEV
Adı, Soyadı
29 MAYIS 2014
Numara
İmza
ÖDEVİ KENDİM YAPTIM
SORULAR
SORU 1) Ağırlıkları W ve uzunlukları 2a olan ince AB ve BC çubuklarının
oluşturduğu sistem şekildeki konumdan harekete başlıyor. AB düşey ve BC
yatay konuma geldiği anda C noktasının hızını hesaplayınız. Son anda
vB=0, ωAB=0 ve TAB=0 olmaktadır. W=10 kg, a= 0,4 m dir.
Not: Sistemin toplam enerjisi, çubukların enerjilerinin toplamına eşittir.
SORU 2) Üzerine oyuk açılmış bir disk saatın ters yönünde 5 rad/s açısal
hızla dönerken, hızı 10 rad/s2 lik bir ivme ile azalmaktadır. Oyuk içinde
kayan B cisminin aynı andaki hareketi ise; konumu r=250 mm, hızı 200
mm/s ve ivmesi 3 m/s2 şeklinde verilmiştir. Bu anda B cisminin mutlak
hızını ve ivmesini bulunuz (Şekil 2).
SORU 3) Bir düzlemsel levha Oxy düzleminde hareket ediyor. t=2 s için B
noktasının hız ve ivme vektörlerini bulunuz.
⁄
SORU 4) Kütleleri sırasıyla 1 kg ve 2 kg olan pürüzsüz A ve B diskleri Şekil
4.’de gösterildiği gibi çarpışıyorlar. Diskler için geri dönme katsayısı e=0.75
olduğuna göre, sürtünmeyi ihmal ederek, disklerin çarpışma sonrasındaki
son hızlarını bulunuz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content