close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlar Kurulu Kararı ile Grev Ertelemesi

embedDownload
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. [ANACM, TRKCM]
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Tarih
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
: 27.06.2014
İş Kuleleri Kule-3 34330,
:
4.Levent/İstanbul
: 212- 350 39 51, 212-350 57 87
: [email protected]
: 212- 350 39 51, 212-350 57 87
: 28.05.2014, 19.06.2014
: Hayır
Bakanlar Kurulu Kararı ile Grev
:
Ertelemesi
AÇIKLAMA:
Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası ve
Otocam Fabrikası, Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, Anadolu Cam
San. A.Ş. Mersin Fabrikası, Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası, Mersin Fabrikası ve Eskişehir
Fabrikası ile Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası olmak üzere 10 işyerinde Kristalİş Sendikası tarafından 20.06.2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olan grevin,
18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince genel sağlığı
ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 25 Haziran
2014 tarihli kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content