close

Enter

Log in using OpenID

27.06.2014 Bakanlar Kurulu Kararı ile Grev Ertelemesi

embedDownload
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. / ANACM [SISE] 27.06.2014 09:51:47
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
İş Kuleleri Kule-3 34330,
4.Levent/İstanbul
: 0 212 350 50 50 - 0 212 350 57 57
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: 0 212 350 38 22 - 0 212 350 57 57
Özet Bilgi
: 30.01.2014, 28.05.2014,19.06.2014
: Hayır
Bakanlar Kurulu Kararı ile Grev
:
Ertelemesi
AÇIKLAMA:
Şirketimizin, Mersin Fabrikası ile Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, olmak üzere 2
işyerinde Kristal-İş Sendikası tarafından 20.06.2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olan grevin,
18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince genel sağlığı ve milli
güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihli kararıyla
60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content