close

Enter

Log in using OpenID

1tiIi11!liI - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 8 i 90 i ı 77.330/93'7-\
Konu: Şehit, Yetim ve Öksüz Öğrencilere
Yapı lacak Etkinl ik
TELEFON ZİNCİRİ
.............................................. MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün 16/1 0120 14 tarihli ve 168 sayılı yazısı.
ilçemizdeki İlkokul ve Ortaokullarda okuyan şehit. yetim ve öksüz öğrencilere okul
kalan saatlerde sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmalan için Mezitli Spor
Salonunda yapılacak olan (basketbol ve taekwando) etkinliklerine ücretsiz katılmalarının
sağlanması ve katılacak öğrencilerin adı-soyadı, sınıfı ve okulu belirtilerek listenin
2711012014 Pazartesi mesai bitimine kadar egitimogretim333(lıjgmail.com adresine exceli
formatında gönderilmesi hususunda;
dışında
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
Müdür a.
Müdürü
Şube
EKLER: ı -Yazı Örneği (ı sayfa) DAGITIM: Tüm ilkokul ve Ortaokul Müdürlüklerine MEZI fLlILÇE MıLLİ EGıTIM MÜDÜRLÜclO
Yeni rvfah.O"M K.llulvan Mezııli Sanayii SireSI
Girişi Çelık AptKat.2 1\1EZ1TıiJMI::RSiN
1 elefon:{324}3585464 Fak5.{0324n597444
c-posıa: meıi tl [email protected]ıneb.govJr
web:http://meııtli.ınebgov.ir A}rtııtdı hilgi için irtibm: Orta Ögrcrim Şubesi H ORA"JU 1tiIi11!liI
T.C. MERSİN v ALİLİCİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Sayı 38803348 i 16!
Konu: Şehit,Yetim ve Öksüz
Ögrenilere Yapılacak etkinlik.
16/10.12014
MİLLİ EGiTİM İLÇE MÜDÜRLÜGÜNE
MEZ İTL i
Mezitli ilçesindeki İlkögretim okullannda okuyan Şehit,Yetim ve Öksüz ögrencilerin
okul dışında kalan saatlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmalannı, Mezitli spor
salonunda yapılacak olan etkinliklere (Basketbol, Taekwanda) ücretsiz katılmalannın
sağlanabilmesi için çocukların Adı, Soyadı, Sınıfı ve Okulu belirlenerek !istenin Gençlik
Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlü~e verilmesini rica ederim.
N
mMADENOG
ADRES. Yeni Mahalle 33186 Sokak Mezitli Spor Salonu 33180 MezitlU MERSİN
rel • 0324 357 33 53 Fakıı: O 324 357 J3 53
Elektronik posıa.genç[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content