close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Şube Eylem Planları

embedDownload
TÜRK TORAKS DERNEĞİ GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Olgularlarla Noninvaziv Mekanik
Ventilasyon
a. Hiperkapnik Solunum
Yetmezliğinde NIMV. 40 Dakika
b. Hipoksemik Solunum
Yetmezliğinde NIMV . 20 Dakika
Alveolar hemorajiler
Dr. Füsun Topçu
Puloner Emboli Kursu
Tarih
26 Eylül 2014
31 Ekim 2014
29 Kasım 2014
OSAS ve Klinik Sonuçları:
1.PSG Sonuçlarını nasıl
yorumlamak gerekir
2.OSAS Klinik Sonuçları Nelerdir
26 Aralık 2014
Tüberküloz Kemoprofilaksi
Dr. Füsun Öner Eyüpoğlu
Dr. Tülin Çağatay
16 Ocak 2015
İlaçlara Bağlı Akciğer Hastalıkları
Dr.Abdurrahman Şenyiğit
28 Şubat 2015
Hedef
Solunum Yetmezlikli olgularda
NIMV uygulamarı konusunda
pratikte sık karşılaşan olgu
örnekleri eşliğinde konu
Alveolar infiltratların ayrıcı tanısında
alveolar hemorajiler konusu sahada
çalışan uzmanlara ve asistanlara
yönelik olarak işlenecektir.
Şubemiz Bölgesinde görev yapan
göğüs hastalıkları uzmanlarına ve
asistanlarına yönelik olarak yapılacak
olan bu kurs ile pulmoner emboli tanı
ve tedavisi konusunda ki son gelişmeler
aktarılacaktır.
Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve
asistanlarının polisomnografi raporunu
nasıl değerlendirecekleri, OSAS’ın
klinik sonuçlarının neler olacağı
konusunda bilgilendirmek, günlük
pratiklerine bunun yansımalarını
sağlamak.
Özellikli olgularda kemoprofilaksi
konusu güncel bilgiler ışığında
tartışılacaktır.
Klinik pratikte sorgulanması sıklıkla
ihmale edilen bir konuya dikkati çekmek
ve bu konuda klinik pratiğimizde yer
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Bu konu Solunum Yetmezliği ÇG ve Şube
işbirliği ile beraber yapılacaktır. Çalışma
grubu ile gerekli yazışmalar yapılarak tarih ve
konuşmacılar belirlenecektir.
Dr.Beğüm Ergan ve Dr.Güngör ATEŞ
İlgili öğretim üyesi ile görüşülerek planlama
yapıldı.
Dr. Füsun Topçu
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve TTD Okulu
ile ortak olarak yapılacaktır.
Dr.Gülfer Okumuş ve Dr.Füsun Topçu
Konferans için Konuşmacı olarak Dr. Bülent
Çiftçi ile görüşüldü.
Dr.Süreyya Yılmaz, Dr. Güngör ATEŞ
İlgili öğretim üyeleri ile görüşüldü. Mutabakat
sağlandı.
Dr. Füsun Topçu, Dr. Füsun Öner
Eyüpoğlu
İlgili öğretim üyesi ile görüşüldü.
Dr. Recep Işık
vermek için gerekli temel teorik bilgiler
tartışılacaktır
Kronik Öksürük
Kronik öksürük tanımı ve nedenleri
(Prof.Dr.Münevver Erdinç)
Kronik
öksürük
tedavisi
(Prof.Dr.Kıvılcım Oğuzülgen)
20 Mart 2015
Şubemiz üyelerine yönelik olarak en az
30 kişinin katılımı ile kronik öksürük
olgularında güncel yaklaşım konusunda
bilgi verilecektir.
İlgili Öğretim üyeleri ile görüşülerek mutabık
kalındı.
Dr. Füsun Topçu, Dr. Kıvılcım
Oğuzülgen
29 Mayıs 2015
Göğüs Cerrahisi ile ortaklaşa
yapılacaktır
Konu sunulmasını müteakip Dicle Üniv.
Göğüs Cerrahisi tarafından olgu sunumları
yapılacaktır
Dr. Refik Ülkü ve Dr. Serdar Onat
Kongre
Konusu şubemiz Göğüs Cerrahisi
üyelerince belirlenecektir
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Tarih
Puloner Emboli Kursu
29 Kasım
2014
Hedef
Şubemiz Bölgesinde görev yapan göğüs
hastalıkları uzmanlarına ve asistanlarına
yönelik olarak yapılacak olan bu kurs ile
pulmoner emboli tanı ve tedavisi konusunda
ki son gelişmeler aktarılacaktır.
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve TTD
Okulu ile ortak olarak yapılacaktır.
Dr.Gülfer Okumuş ve Dr.Füsun Topçu
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
İl Gard Kurulu Üyeliği
Dünya KOAH Günü
Kasım 2014
Dünya Astım Günü
Mayıs 2015
Dünya Sigarasız Günü
Mayıs 2015
Dünya Tüberküloz Günü- Verem
Haftası
KOAH hastalığı konusunda halkta
farkındalık yaratmak
ASTIM hastalığı konusunda halkta
farkındalık yaratmak
Sigara ile mücadele en önemli halk sağlığı
amaçlarımızdan biri olup, koruyucu hekimlik
uygulaması olarak bu konu Dünya Sigarasız
Günü dolayısı ile işlenecektir
Bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.
Basın bildirisi, yerel TV ve yazılı basın
yoluyla halkın bilinçlendirilmesi, erken tanı
ve tedavinin önemi anlatılacaktır
Basın bildirisi, yerel TV ve yazılı basın
yoluyla halkın bilinçlendirilmesi,
Basın bildirisi, yerel TV ve yazılı basın
yoluyla halkın bilinçlendirilmesi, bu yıla özgü
olarak belirlenecek bir gruba sigara ve sağlık
konusunda konferans verilecektir.
Basın bildirisinin yerel basınla paylaşılması
Afişler
İl temsilcileri
İl temsilcileri
İl temsilcileri
İl temsilcileri
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Tarih
29 Kasım
2014
Puloner Emboli Kursu
Hedef
Şubemiz Bölgesinde görev yapan göğüs
hastalıkları uzmanlarına ve asistanlarına
yönelik olarak yapılacak olan bu kurs ile
pulmoner emboli tanı ve tedavisi konusunda
ki son gelişmeler aktarılacaktır.
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve TTD
Okulu ile ortak olarak yapılacaktır.
Dr.Gülfer Okumuş ve Dr.Füsun Topçu
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014 : Toplam üye saysıs: 179
Akademisyen
42
Uzman/Asistan (Göğüs Hst)
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı)
Hekim olmayan üye
116
21
-
120
23
0
Hedef
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content