close

Enter

Log in using OpenID

3. KURUL-Enfeksiyon, Duyu organları Hastalıkları

embedDownload
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5 . S I N I F - 1 . G R U P 3 . D E R S K U R U L U
( DERI VE ZÜHREVI HAST.,ENFEKSIYON HAST.,GÖZ HAST.,KBB,NÜKLEER TIP)
( 0 8
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
3.Ders Kurulu Başkanı
3. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
A R A L I K
2 0 1 4
–
3 0
O C A K
: Prof. Dr. Enver İHTİYAR
: Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof.Dr. Emre ENTOK
: Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
: Doç.Dr. Nurettin ERBEN
: Yrd.Doç.Dr. Ercan KAYA
DERS ADI
Deri ve Zührevi Hastalıklar:
Enfeksiyon Hastalıkları:
Göz Hastalıkları:
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları:
Rad.Onkolojisi:
TOPLAM
Bağımsız Öğrenme:
Teorik Saat
28
27
21
26
2
104
Pratik Saat
104
22
1. ARA SINAV
2. ARA SINAV
3. ARA SINAV
Saat: (09.30-11.15)
Saat: (09.30-11.15)
Saat: (09.30-11.15)
28 OCAK 2015
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV
Saat: 13.30 – 14.15
29 OCAK 2015
GÖZ HAST.
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 10.30-12.30
DERMATOLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 09.30-12.30
TOPLAM
104
26 ARALIK 2014
16 OCAK 2015
28 OCAK 2015
29 OCAK 2015
2 0 1 5 )
KBB
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
ENFEKSİYON HAST.
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
208
Sınav Sorumlusu: Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA ERDOĞAN
Sınav Sorumlusu: Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
Sınav Sorumlusu: A.D. Tüm Öğr.Üyeleri
1
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3.Kurul
1.Hafta
30
8:
15
9:
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
08.12.2014
Pazartesi
09.12.2014
Salı
GİRİŞ SINAVI
KLİNİK UYGULAMA
YENİ DERS KURULUNUN TANITIMI
Ders Kurulu Başkanı
KLİNİK UYGULAMA
Doç.Dr. Nurettin ERBEN
KLİNİK UYGULAMA
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
Giriş Dersi:
Hasta İçin Yaşamın Anlamını
Değerlendirme, Hekimlik Sanatı,
Hekimliğin İnsani Boyutu
Prof.Dr.Gaye USLUER
KLİNİK UYGULAMA
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
30
09:
15
10:
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarında
Öykü Alma ve Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr.Cemal CİNGİ
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarına
Özgü Belirti ve Bulgular ve Fizik Bakı
Prof.Dr.Cemal CİNGİ
Deri Hastalıklarında Öykü Alma,
Fizik Bakı ve Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Kulak Anatomisi ve İşitme-Vestibüler
Sistem Fizyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Vertigo ve Tinnitus
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Ekzemalar –1
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Ekzemalar- 2
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
10.12.2014
Çarşamba
ENFEKSİYON
SEMİNER
Enferksiyon Hastalıklarında
Öykü Alma ve Hastaya
Yaklaşım
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Enfeksiyon Hastalıklarına
Özgü Belirti ve Bulgular ve
Fizik Bakı
Prof.Dr. Elif DOYUK
KARTAL
11.12.2014
Perşembe
12.12.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Retina Muayene Yöntemleri
Prof. Dr. Nazmiye EROL
Göz Hastalıklarında Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Haluk Hüseyin
GÜRSOY
Göz Hastalıklarına Özgü
Belirti ve Bulgular ve Fizik
Bakı
Öğr.gör.Dr.M.Değer BİLGEÇ
Yüzeyel Mantar
Enfeksiyonları
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Retina Hastalıkları 1
Prof. Dr. Nazmiye EROL
Refraksiyon Kusurları
Prof. Dr Hikmet BAŞMAK
Glokom
Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM
2
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
2.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
15.12.2014
Pazartesi
16.12.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
17.12.2014
Çarşamba
18.12.2014
Perşembe
19.12.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Uvea Hastalıkları
Doç.Dr.Tülay ŞİMŞEK
Güncel Enfeksiyon
Hastalıkları 1
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Nörooftalmoloji
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Epistaksis
Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
ENFEKSİYON
SEMİNER
Paranasal Sinüs Enfeksiyonları(sinüzitler)
Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
Derinin Paraziter Hastalıkları- 1
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Kulak Muayene Yöntemleri ve Denge
Testleri
Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
Derinin Paraziter Hastalıkları- 2
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Ateş ve Nedeni Bilinmeyen
Ateş
Prof.Dr. Elif DOYUK
KARTAL
Güncel Enfeksiyon
Hastalıkları 2
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Katarakt
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
Dış Kulak Yolu Hastalıkları
Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
Yağ Bezi Hastalıkları
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Brusella Enfeksiyonu
Doç. Dr. Saygın NAYMAN
ALPAT
Derinin Viral Hastalıkları
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Optik Sinir Hastalıkları
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
3
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
3.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
22.12.2014
Pazartesi
23.12.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
24.12.2014
Çarşamba
25.12.2014
Perşembe
26.12.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Otitler 1
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Orbita Hastalıkları
Doç.Dr.Tülay ŞİMŞEK
Otoskleroz,Temporal Kemik
Travmaları,Sensörinöral İşitme
Kayıpları
Prof.Dr.ŞArmağan İNCESULU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Antimikrobik Tedavi İlkeleri
ve Kemoprofilaksi 1
Prof.Dr.Gaye USLUER
Oftalmolojik Aciller
Doç.Dr. Afsun ŞAHİN
Meniere Hastalığı-Labirentitler
Prof.Dr.Armağan İNCESULU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Nevüsler
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Antimikrobik Tedavi İlkeleri
ve Kemoprofilaksi 1
Prof.Dr.Gaye USLUER
Kapak Hastalıkları
Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM
Fasial Sinir Paralizileri
Prof.Dr.Armağan İNCESULU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kornea Hastalıkları
Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
1.ARA SINAV
(Saat: 09.30-11.15)
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
ENFEKSİYON
SEMİNER
4
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
4.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
29.12.2014
Pazartesi
30
8:
15
9:
KLİNİK UYGULAMA
30
09:
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
Üriner Sistem İnfeksiyonları
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
KLİNİK UYGULAMA
Sepsis 1
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
KLİNİK UYGULAMA
Sepsis 2
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Otitler 2
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
30.12.2014
Salı
Erişkinde Üst Solounum Yolu
Enfeksiyonları
Doç. Dr. Saygın NAYMAN
ALPAT
Burun Tıkanıklığı Nedenleri ve Rinitler Nasal Septum Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Tükrük Bezi Hastalıkları
Doç.Dr.M.Kezban GÜZBÜZ
Tonsillektomi ve Adenoidektomi
Doç.Dr.M.Kezban GÜZBÜZ
31.12.2014
Çarşamba
01.01.2015
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
KLİNİK UYGULAMA
YILBAŞI
TATİLİ
ENFEKSİYON
SEMİNER
02.01.2015
Cuma
Veziküllü Büllü Hastalıklar
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Papüllü Skuamlı Hastalıklar
Genodermatozlar
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Reaktif Dermatozlar Feritema
Nodozum, Eritema Multiforme)
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Reaktif Dermatozlar
(Eritema Nodozum, Eritema
Multiforme)
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Gastroenteritler ve Besin
Zehirlenmeleri 1
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Veneryal Hastalıklar
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Gastroenteritler ve Besin
Zehirlenmeleri 2
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Lepra
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
5
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
5.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
05.01.2015
Pazartesi
06.01.2015
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
07.01.2015
Çarşamba
08.01.2015
Perşembe
09.01.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Oftalmolojide Pratiğe Geçiş
Öğr.Gör.Dr.Mustafa Değer
BİLGEÇ
Viral Hepatitler 1
Prof.Dr.Gaye USLUER
Retina Hastalıkları 2
Prof. Dr. Nazmiye EROL
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Akut Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonları(Adenoidit,tonsillit,farenjit)
Prof.Dr.Hamdi ÇAKLI
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
30
Kronik Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Prof.Dr.Hamdi ÇAKLI
Behçet Sendromu
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
30
Baş Ağrısı Sebebleri,Yüz Nevraljileri
Prof.Dr.Hamdi ÇAKLI
Pigmentasyon Bozuklukları
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Seyahat Enfeksiyonları
Prof.Dr.Gaye USLUER
Viral Hepatitler 2
Prof.Dr.Gaye USLUER
Görme Alanı Muayenesi
Doç. Dr. Afsun ŞAHİN
Nazal Kavite ve Paranasal Sinüs
Tümörleri
Öğr.Gör.Dr.Özgür PINARBAŞLI
Deri Tüberkülozları
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Baş Boyun Kanserlerinde
Radyoterapinin Yeri
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Deri Tümörlerinde
Radyoterapinin Yeri
Yrd.Doç.Dr.Evrim BAYMAN
Konjonktiva Hastalıkları
Doç. Dr. Haluk Hüseyin
GÜRSOY
30
13:
15
14:
14:
15
15:
15:
15
16:
30
16:
15
17:
ENFEKSİYON
SEMİNER
6
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
6.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
12.01.2015
Pazartesi
13.01.2015
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
14.01.2015
Çarşamba
15.01.2015
Perşembe
16.01.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
30
10:
15
11:
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
KLİNİK UYGULAMA
2.ARA SINAV
(Saat: 09.30-11.15)
KLİNİK UYGULAMA
Öğr.Gör.Dr.Özgür
PINARBAŞLI
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Etik ve Mesleki Değerler,
Sorumluluklar, İnsani,
Toplumsal ve Kültürel
Değerler
ve Sorumluluklar
Doç. Dr. Haluk Hüseyin
GÜRSOY
Santral Sinir Sistemi
İnfeksiyonları 1
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Vitreus Hastalıkları
Öğr.Gör.Dr.M.Değer BİLGEÇ
Larenks Anatomisi, Fizyolojisi ve
Muayenesi
Prof.Dr.Erkan ÖZÜDOĞRU
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Larenksin Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz
Hastalıkları ve Trakeotomi
Prof.Dr.Erkan ÖZÜDOĞRU
Fiziksel Etkenlere Bağlı
Dermatozlar
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Larenksin Benign ve Malign TümörleriBoyunda Kitle Nedenleri
Prof.Dr.Erkan ÖZÜDOĞRU
Deri Kanserleri
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Hastane Enfeksiyonları 1
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Santral Sinir Sistemi
İnfeksiyonları 2
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
Göz Tavmaları
Doç. Dr. Afsun ŞAHİN
KBB Hastalıklarında Genel Durum
Değerlendirilmesi, Tetkikleri
Planlayabilme, Laboratuvar Sonuçlarını
Değerlendirebilme, Tanı Koyma / Tanıya
Ulaşma
Öğr.Gör.Dr.Mehmet Özgür PINARBAŞLI
Alopesiler
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
Hastane Enfeksiyonları 2
Prof.Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
ENFEKSİYON
SEMİNER
7
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
7.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
19.01.2015
Pazartesi
20.01.2015
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
21.01.2015
Çarşamba
22.01.2015
Perşembe
23.01.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KBB-RADYOLOJİ
KONSEYİ
KBB SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
30
10:
15
11:
GÖZ SEMİNER
Saat: 09.00-12.00
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Uyku Apne Sendromu(OUAS) ve
Laringofaringeal Reflü
Doç.Dr.M.Kezban GÜRBÜZ
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
DERMATOLOJİ
EĞİTİM – MAKALE
13.00-14.15
Deri Hastalıklarında Genel Durum
Değerlendirilmesi, Tetkikleri
Planlayabilme, Laboratuvar
Sonuçlarını Değerlendirebilme, Tanı
Koyma / Tanıya Ulaşma
İmmündüşkün Konak
İnfeksiyonları
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Bakteriyel Deri Hastalıklar 1
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Oral Kavitenin Benign ve Malign
Tümörleri
Doç.Dr.M.Kezban GÜZBÜZ
Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Durum
Değerlendirilmesi, Tetkikleri Planlayabilme,
Laboratuvar Sonuçlarını Değerlendirebilme, Tanı
Koyma / Tanıya Ulaşma
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
30
16:
15
17:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Ultraviyole ve Deri
Doç. Dr. Z. Nurhan
SARAÇOĞLU
ENFEKSİYON
SEMİNER
Öğr.Gör.Dr.Işıl BULUR
Ürtiker
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
İmmünoprofilaksi 1
Prof.Dr. Elif DOYUK
KARTAL
Febril Nötropeni
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Bakteriyel Deri Hastalıklar 2
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
Atopi, Atopik Dermatit
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
İmmünoprofilaksi 2
Prof.Dr. Elif DOYUK
KARTAL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
8
5.SINIF- 1.GRUP 3.DERS KURULU
5.SINIF
3. Kurul
8.Hafta
3.KURUL: Enfeksiyon, Duyu Organları Hastalıkları
26.01.2015
Pazartesi
27.01.2015
Salı
28.01.2015
Çarşamba
29.01.2015
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
GÖZ HASTALIKLARI SÖZLÜ
SINAVI
09.30-12.30
30.01.2015
Cuma
30
8:
15
9:
30
09:
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
30
10:
15
11:
3.ARA SINAV
Saat: 09.30-11.15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
30
11:
15
12:
30
13:
15
14:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
YAPILANDIRILMIŞ
KLİNİK SINAV
SAAT:13.30-15.00
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
30
14:
15
15:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
15:
15
16:
30
16:
15
17:
Prof.Dr.Hikmet Başmak
Prof.Dr.Nilgün Yıldırım
Prof.Dr.Ahmet Özer
Prof.Dr.Nazmiye Erol
Doç.Dr.Afsun Şahin
Doç.Dr.H.Hüseyin Gürsoy
Öğr.Gör.Dr.Mustafa Değer
Bilgiç
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI SÖZLÜ
SINAVI
13.30-15.30
Prof.Dr.Erkan Özüdoğru
Prof.Dr.Cemal Cingi
Prof.Dr.Armağan İncesulu
Prof.Dr.Hamdi Çaklı
Yrd.Doç.Dr.M.Kezban Gürbüz
Yrd.Doç.Dr.Ercan KAYA
Öğr.Gör.Dr.Mehmet Özgür
Pınarbaşlı
DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLARI SÖZLÜ SINAVI
09.30-12.30
Doç.Dr.Nurhan Saraçoğlu
Öğr.Gör.Dr.Işıl Bulur
Öğr.Gör.Dr.Hilal KAYA
ERDOĞAN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
SÖZLÜ SINAVI
13.30-14.30
Prof.Dr.Gaye Usluer
Prof.Dr.Elif Doyuk Kartal
Doç.Dr.Nurettin Erben
Doç.Dr.Saygın Nayman Alpat
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
683 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content