close

Enter

Log in using OpenID

C.Ü.TÜBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ ENSTİTÜLER TANITIM

embedDownload
C.Ü.TÜBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ
ENSTİTÜLER TANITIM TOPLANTISI
“Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TÜBİTAK Tarafından
Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma
ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında bir
sunum gerçekleştirilecektir. Doktora başta olmak üzere tüm lisansüstü öğrencileri ve
öğretim üyelerini bu tanıtım toplantımıza bekliyoruz.
Tarih
: 15 Nisan 2015 Çarşamba
Saat
: 14.00
Yer
: Kültür Merkezi 2.Kat Kırmızı Salon
Proje web sayfası: tubitak1000.org
Facebook sayfası: Cü Tübitak Ardeb
Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal
ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul
Potansiyellerinin Geliştirilmesi (Proje No:114K501)
“SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA
EĞİTİMİ”
BAŞVURU FORMU
25-27 NİSAN 2015
Başvuru formunu son gönderme tarihi: 20 NİSAN 2015
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Ünvanı:
Eğitimi: ( ) Doktoradan mezun
Doğum tarihi:
( ) Doktora tez aşaması
Çalıştığı Fakülte ve Bölüm:
Çalışma Alanı:
Daha önce benzer bir proje eğitim etkinliğine
( ) Katıldım
( ) Katılmadım
ARBİS’e ( ) Üyeyim ( ) Üye değilim
* Güncel ARBİS özgeçmişi ek olarak sunulmalıdır
Hazır bir proje önerimiz: ( ) Var
( ) Yok
Cevabınız evet ise bu proje önerisindeki görevim:
( ) Yürütücü ( ) Araştırmacı ( ) Bursiyer
* Proje önerisi pdf formatında sunulmalıdır.
Adres:
E mail:
İmza:
Telefon (iş):
Tarih:
Cep:
EĞİTİM EKİBİ
TUBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ
Prof.Dr. Birdogan BAKI, K.T.Ü., IIBF
“Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları Için
TÜBITAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve
Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık
Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin
Geliştirilmesi” Proje No: 114K504
Prof.Dr. Asım KADIOGLU, K.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Böl.
Doç.Dr. Bülent GÜVEN, K.T. U. Fatih Egitim Fakültesi
Prof.Dr. Zafer Cirhinlioglu, Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyoloji. Böl./Egitim Bilimleri Enst. Müd.
Eğitimi alacak araştırıcılar belirlenirken sadece Sosyal
Bilimlerden, daha önceden TÜBİTAK ARDEB grupları
tarafından projesi reddedilmiş, tekrar sunmak isteyen
ve eğitim programından yararlanmak isteyen
araştırıcılar, bir proje fikri olan ve belirli aşamaya
gelmiş araştırıcılar ve doktorasını bitirmeye yakın
lisansüstü öğrencileri sırasıyla dikkate alınacaktır.
Egitim kontenjanı 24 kişiyle sınırlıdır
Eğitime katılmak isteyen araştırıcıların, yukarıda
belirlenen önceliklerle ilgili durumlarını da özetleyen
dileklerini ARBIS kayıt çıktılarıyla beraber
[email protected] adresine göndermeleri
gerekmektedir.
Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi
Hazırlama Eğitimi
25-27 NİSAN 2015
Not: Yer daha sonra bildirilecektir.
İletişim Bilgileri
Telefon:
0346 210 10 10 – 1917, 1303
e-posta:
[email protected],
web sayfası:
tubitak1000.org
tubitak1000.org
SOSYAL BİLİMLE
SAAT/GÜN
1. GÜN (25 Nisan 2015)
DERS ADI:Bilimsel Proje, Bilimsel Etkinlikler ve TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr.Asim Kadıoğlu
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
08:30 - 10:00
Ders Saati: 2
-Katılımcıların Bilgi, Bilim ve Bilimsel Araştırma kavramlarından ne anladıklarını yazılı olarak kısaca tanımlamaları ve daha sonra interaktif bir biçimde sunulması
-Bilgi, Bilim, Bilimsel Araştırma nedir? sorularının cevaplandırılması
-Araştırma türleri, Bilim adamı, Araştırmacı kimdir? Araştırma projesi nedir?
-Katılımcılara ön etüt, durum tespiti, güdümlü araştırma deyimlerinden ne anladıklarının sorulması ve tartışılması
-Bilimsel etik ve etiğe aykırı davranışlar, etik kurul belgesi
-Bu kavramların yapılacak sunumla pekiştirilmesi
-Bilimsel etkinliklerin yeni araştırmalara ışık tutucu kişisel ilerleme ve yaygınlaştırma boyutları ile anlatılması
-TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı, çağrıların başvuru dönemleri ve başvuru koşulları
-TÜBİTAK Araştırma Veri tabanları (ARBİS, TARABİS, PYS, PTS)
DERS ADI:Bilimsel Araştırma Konusunun Seçimi ve Proje Yazım Süreci
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
10:30 - 12:00
Ders Saati:2
-Hipotezin tanımı ve araştırma konusu olabilecek bir hipotezin belirlenmesi
-Katılımcıların kişisel ve ikişerli gruplar halinde hipotez kurmaları
-Katılımcıların eğitmenler gözetiminde hipotezlerini tartışmaları
-Hipotez kurmaya etki eden faktörler ve araştırma konusunun seçiminde aranan kriterler
-TÜBİTAK projelerinde temel bileşenlerin (proje başlığı, özet, amaç, konu ve kapsam, literatür özeti,
özgün değer, yapılabilirlik, yaygın etki,) örnek bir projede açıklanması
-Örnek olarak seçilecek konu başvuruları kabul edilen araştırmacı kitleye bağlı olarak; sosyal bilimler alanlarından uygulamaya yönelik ve herkesin üzerinde rahatlıkla çalışabileceği
türden olacaktır.
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Asim KADIOĞLU,Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU, Prof. Dr. Birdoğan BAKİ
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
13:00 -14:30
Ders Saati:2
-Süreç tanımlaması yapılması
-“5N1K: Ne?, Niçin?, Nasıl?, Nerede?, Ne zaman? ve Kiminle?” uygulamalı anlatılması
-Prototip konu üzerinden 5N1K sorularının cevaplanmasına dair uygulamalar
-Katılımcıların prototip proje konusu ile ilgili ulaştıkları kaynakları ve makaleleri üzerinde değerlendirmelerini açıklamaları ve çalışma biçimlerini ortaya koymaları istenmesi
-Kaynakların tasnifi ve analizi üzerine düşünceler açıklanması
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ, Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
15:00 -16:30
Ders Saati: 2
-Katılımcıların kişisel projeleri üzerinde çalışmaları
-5N1K mantığının kişisel projelere aktarılması
-5N1K nasıl anlaşıldığının görünürlüğü.
-Proje başlığı, özeti ve giriş kısımlarının hazırlanması
-Makale ve diğer bilimsel çalışmalar üzerinden birebir katılımcılarla çalışılacak ve proje
önerilerinde hangi kısımlarda ve nasıl değerlendirecekleri uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU,Prof. Dr. Birdoğan BAKİ, Doç.Dr.Bülent Güven
17:00-17.45
Ders Saati:1
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
-Literatür bilgilerinin projenin ilgili kısmına yerleştirilmesinin uygulamalı olarak yapılması
- Özgün değer bilgilerinin projenin ilgili kısmına yerleştirilmesinin uygulamalı olarak yapılması
DERS ADI:Grup Dinamiği-I
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
18:00 -18:45
Ders Saati: 1
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
-Gün boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, proje döngüsü üzerine takım çalışmaları
- Oluşturulacak takımlarla gün içerisinde ele alınan kavramların pekiştirilmesi etkinlikleri
- Zayıf ve güçlü yönlerin paylaşılması
-Takımlar oluşturularak projelerde yer alan ekiplerin rolünün kavratılmasına dönük uygulamalı etkinliklerin yapılması.
AÇIKLAMA : Atölye çalışmaları; A, B ve C şeklinde oluşturulacak 3 grup üzerinden paralel olarak gerçekleştirilecektir.
OSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ (25-27 NİSAN 2015), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SAAT/GÜN
2. GÜN (26 Nisan 2015)
DERS ADI:Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Birdoğan BAKİ
DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
08:30 - 10:00
Ders Saati: 2
-Araştırma Yöntemleri (Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri)
-Sosyal Bilimler araştırmalarında önemli kavramlar (Ölçme ve ölçekler, Geçerlilik, Güvenilirlik Analizi, Araştırma
Evreni ve Örneklem)
- Veri/Bilgi kaynaklarının tanımlanması ve tespiti
-Literatür toplamanın önemi ve gerekliliği
-Veri toplama stratejileri
-Katılımcıların veri/bilgi kaynakları hakkında bilgilerini aktarmaları ve erişim biçimlerini açıklamaları
-Diğer araştırmacılarla irtibata geçme, iletişim ve ilişkiyi sürdürme yöntemleri
-Elde edilen veri/bilgi kaynaklarının değerlendirilme biçimlerinin tartışılması
-Örnek olarak seçilen konu ile ilgili kaynaklar üzerinden makale okuma yöntemlerinin ortaya konulması ve
uygulama örnekleri
DERS ADI:Araştırmanın Planlanması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Birdoğan BAKİ
DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
10:30 - 12:00
Ders Saati: 2
-TÜBİTAK projelerinde diğer bileşenlerin (Başarı ölçütleri ve B planı, proje yönetim düzeninin belirlenmesi, araştırma
olanakları, çalışma takviminin (İş-zaman çizelgesi) oluşturulması) örnek bir proje üzerinde açıklanması
- İş paketlerinin oluşturulması, proje de hipotez için gerekli metot ve materyallerin tanımlanması
-Bütçe ve gerekçesi
-Katılımcıların prototip proje için iş paketi, yöntem ve materyaller ile ilgili yazılı önerilerinin alınması
-Prototip olarak seçilen konu ile ilgili kaynaklar üzerinden makale okuma yöntemlerinin ortaya konulması ve uygulama
örnekleri
-Prototip olarak seçilen konu üzerinden ölçek geliştirme, örneklem ve veri toplama stratejileri uygulamalı olarak gösterilecektir.
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr.Asim KADIOĞLU, Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU,Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
13:00 -14:30
Ders Saati: 2
- Başarısız proje örneklerinin incelenmesi
-Katılımcılardan gruplar oluşturularak, bu gruplara panelistler tarafından başarısız bulunmuş proje örneklerinin
incelettirilmesi ve sözlü olarak katılımcılar tarafından projelerin değerlendirilmesi
-TÜBİTAK panel değerlendirilmesi ve puanlama hakkında genel bilgiler verilmesi (Panel Simülasyonu)
-Katılımcıların söz konusu projeyi puanlaması
-Panelistler tarafından hazırlanan nihai raporların irdelenmesi
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Asim KADIOĞLU,Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU, Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
15:00 -16:30
Ders Saati: 2
Başarılı proje örneklerinin incelenmesi
-Katılımcılardan gruplar oluşturularak, bu gruplara panelistler tarafından başarılı bulunmuş proje örneklerinin incelettirilmesi
ve projelerin sözlü olarak katılımcılar tarafından değerlendirilmesi
-Katılımcıların söz konusu projeleri puanlaması
- Panelistler tarafından hazırlanan nihai raporların incelenmesi
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU,Prof. Dr.Birdoğan BAKİ,Doç.Dr.Bülent Güven
17.00:17:45 DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
Ders Saati: 1 - Panelistler tarafından hazırlanan nihai raporların incelenmesi
DERS ADI:Grup Dinamiği-II
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
18:00 -18:45 DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
Ders Saati: 1 - Günün değerlendirilmesi
- Oluşturulacak takımlarla gün içerisinde ele alınan konuların pekiştirilmesi etkinlikleri
- “Bir proje neden başarısız olur?” konulu takım aktiviteleri
VERSİTESİ
SAAT/GÜN
3. GÜN (27 Nisan 2015)
DERS ADI:Araştırma Sonuçlarının Analizi ve Dokümantasyonu
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
08:30 - 10:00
Ders Saati: 2
-Proje sonucunda elde edilen verilerin neler olabileceği
-Verilerin niteliği, verilerin analiz edilmesi ve yorumlama teknikleri
-Prototip proje örneği üzerinden tartışılması
-Proje sonuçlarının raporlanması, makaleye dönüştürülmesi veya bilimsel toplantılar için hazırlanmasına ilişkin yöntemler
-Katılımcıların bu çerçevede ne tür yollara başvurduklarının öğrenilmesi
-Sunum tekniklerinde yeni eğilimler
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Asim KADIOĞLU, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ,Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
10:30 -12:00
Ders Saati: 2
-Metot, materyal, yöntem bilgilerinin proje önerilerine yerleştirilme tekniklerinin ele alınması
-Katılımcıların kişisel projelerinde metot, materyal, yöntem bilgilerinin proje önerilerine yerleştirilmesi ve planlanması
-Katılımcıların, kişisel bilgisayarları üzerinden önerdikleri projelerini TÜBİTAK proje formatına uygun biçimde sürdürmelerinin sağlanması
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Asim KADIOĞLU,Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
13:00 -14:30
Ders Saati:2
-İş-zaman çizelgelerinin proje önerilerine yerleştirilmesi
-Proje ekibinde kimlerin olacağının tespiti ve görevlerinin neler olacağına dair soruların cevaplandırılması
-Katılımcıların projelerindeki araştırma planlarına uygun olarak iş paketlerinin zamana göre hazırlatılması ve kontrolü
-Proje önerilerindeki uygun yerlere yerleştirilmeleri
DERS ADI:Atölye Çalışması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr.Asim KADIOĞLU, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ, Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
15:00 -16:30
Ders Saati: 2
-Proje önerilerinin değerlendirilmesi yapılması
-Katılımcıların kişisel projelerinin başvuruya hazır biçimde son hallerini tamamlamaları
-Eğitmenlerin her bir katılımcının proje önerisini birlikte değerlendirmesi
DERS ADI:Grup Dinamiği-III
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Asim KADIOĞLU, Prof.Dr.Zafer CİRHİNOĞLU, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ,Doç.Dr.Bülent GÜVEN
17.00-17.45
Ders Saati:1
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
-Katılımcıların kişisel projelerinin son kontrollerinin eğitmenler eşliğinde yapılması
-Her katılımcının proje önerisi taslağının farklı eğitmenlerin gözlemlemelerine fırsat tanınması
DERS ADI:Kapanış
18.00-18.45
Ders Saati:1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Asim KADIOĞLU,Prof.Dr.Zafer CİRHİNLİOĞLU,Prof.Dr.Birdoğan BAKİ, Doç.Dr.Bülent GÜVEN
DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
-Bu tip etkinliklere ilişkin ileriye yönelik öneriler
-Katılım sertifikalarının dağıtılması
-Eğitim etkinliğinin genel değerlendirilmesi
-TÜBİTAK tarafından istenen dokümanların hazırlanması
Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama
Eğitimi, 25- 27 NİSAN 2015, Cumhuriyet Üniversitesi
AMACI: TUBİTAK 1000 projemiz kapsamında (tubitak1000.org), üniversitemizde Sosyal Bilimler alanında
görev yapan akademik personelin ve doktorasının son aşamasındaki lisansüstü öğrencilerinin bilimsel
araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAMI: Sadece Sosyal Bilimler alanından başvurular kabul edilecektir. Katılımcılara proje hazırlama
öncesi bilinmesi gereken kavramlar (Bilgi, Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel etkinlikler, Bilimsel araştırma
ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez oluşturma, araştırmanın planlanması ve
dokümantasyonu konuları verilecektir. Proje döngüleri göz önüne alınarak özellikle TÜBİTAK için bilimsel
araştırma projesi yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. TÜBİTAK tarafından kabul ve reddedilmiş
proje örnekleri sunularak kazanılan bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, grupların hazırlayacakları
proje önerileri değerlendirilecek ve mini panel uygulaması yapılarak projelerin değerlendirilmesi
canlandırılacaktır.
Ön Şartlar:


C.Ü. akademik personeli veya doktora yeterliliğini geçmiş lisansüstü öğrencisi olmak,
Daha önce bu program kapsamındaki bir proje eğitim etkinliğine katılmamış olmak.
Katılımcı Seçiminde Öncelik Tanınacak Kriterler



ARBİS’e üye olmak
Tercihen hazır bir proje önerisinde yürütücü, araştırmacı veya bursiyer olmak.
Çok sayıda başvuru olması halinde doktoralı kişilere öncelik verilecektir
KABUL: ETKİNLİĞE KABUL EDİLEN KATILIMCILAR İÇİN KABUL YAZILARI E-posta ADRESLERİNE
GÖNDERİLECEKTİR.
KATILIM: Belirtilen tarihlerde e-posta yoluyla aşağıdaki formu doldurarak başvurmak gerekmektedir.
ETKİNLİĞE KATILIM %100 ZORUNLUDUR. Etkinlik sonunda katılımcılara “katılım sertifikası” verilecektir.
Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Kurs
süresince, katılımcıların, çay ve kahve ikramları ile öğle yemeği giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
ETKİNLİK TARİHİ: 25 – 27 NİSAN 2015 (3 gün)
KONTENJAN: 24 KİŞİ
ETKİNLİK YERİ: Daha sonra belirlenecektir
SON BAŞVURU TARİHİ: 20 NİSAN 2015 PERŞEMBE
ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
AYRINTILI BİLGİ: tubitak1000.org (internet sayfası), Cü Tübitak Ardeb (Facebook sayfası)
TELEFON
İLETİŞİM:
1917-1303
(Dahili)
BAŞVURU:
Başvuru
Formunu
eklerini [email protected] adresine e-posta yoluyla göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz
ve
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content