onlara emanet

Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli
konuklar, basınımızın değerli temsilcileri ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler.
Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 76.Yıldönümü
anma programına hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
"Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi
ve hislerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.Sözlerinde de ifade ettiği gibi 10
Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma, cumhuriyete bağlılık ve Atatürk'ün fikirlerini
gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür.
Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Atatürk, başarıları, öngörüleri, eserleri ve
inkılâplarıyla tarihin akışını değiştirmiş; insanlığın yetiştirdiği büyük liderler arasında hak
ettiği yeri almıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstün zekâsı, ileriyi görme yeteneği, olağanüstü
devlet adamlığı ve kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni yükselttiği nokta ile güçlü bir
lider olduğunu da tüm dünyaya İspat etmiştir.
Millî mücadele kazanıldıktan sonra, milletimizin, kendi sınırları içerisinde, bağımsız
yaşamasını sağlayacak tedbirleri almış, Türkiye'nin barışçı dış politikası için "Yurtta sulh,
cihanda sulh" ilkesini benimsemiştir.
Yaptığı inkılâplarla, bir yandan genç Türkiye'nin oturması gerektiği temelleri
gerçekleştirmiş, bir yandan da ülkemizin çağdaş ülkeler seviyesine çıkması için milletiyle
birlikte, ondan aldığı güçle çok büyük işler başarmıştır.
İşte Atatürk; Meteler, Fatihler, Yavuzlar gibi bütün dünyanın büyük Türk milletinin
üzerine çullandığı bir anda ortaya çıkmış, milletinin kaderini değiştirerek onun tekrar öz
yurdunun bağrında, nefes alabilen bir genç ülke olmasını sağlamıştır.
Tarihte büyük devletler kuran ve yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş Türk
milletinin büyüklüğüne inanmış ve Türklüğü ile hep gurur duymuştur
Atatürk Türk Gençliğine güvenmiş, onlara yol göstermiş ve ülkeyi onlara emanet
etmiştir. Türk gençliği de Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet
muhafaza ve müdafaa edecektir.
Öğrencilere hitabende, "Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi
değildir, Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır." şeklindeki ifadesi ile
onların vizyonlarını geliştirmelerinin önemini vurgulamıştır.
Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık sanata değer verme gibi üstün
özelliklere sahip Türk Milletinin, çağdaş dünya içinde yer alacağına inandı ve bunun için
çabaladı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği "En büyük davamız, en medeni ve
müreffeh bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir/'diye belirtmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrü boyunca milleti için çalıştı, bunu bir görev
saydı. 0:"Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun
efendisi olur.''sözüyle millete hizmet anlayışını ve yöneticilerde bulunması gereken
özellikleri vurgulamıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu gücü, bu inancı, bu cennet vatanı ve bu
cumhuriyeti miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün silah arkadaşlarına ve
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad olsun diyorum. Saygılarımla.
10 KASIM 2014 Sami
SOLMAZ Fatih Anadolu Lisesi
Müdürü