close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı emirdağ anadolu lisesi tc

embedDownload
TARİH
ALDIĞI PUAN
ADI
SOYADI
SINIFI
NO
2014-2015 EĞİTİM VE
RAKAMLA
YAZI İLE
ÖĞRETİM YILI
EMİRDAĞ ANADOLU
LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (4.5=20 puan )
l. Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
1.
III. Ulusun iradesini egemen kılmak
IV. Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu
ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, öne sürülmüş olan yukarıdaki
görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV
2.Kurtuluş savaşımızın Batı cephesindeki ilk dört savaşı savunma
sonraki taarruz taktiği ile yapılmıştır.
Buna göre;
I.Önce düşmanı durdurma
II.İlk savaşlarda düşmanı yok etme
III.Yeterli güce ulaşıncaya kadar bekleme
Düşüncelerinden hangilerinin uygulanmak istendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
3. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden,
l. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Anlaşma Devletleri
tarafından denetlenmesini
II. Kapitülasyonların sürdürülmesini
III. Musul sorununun sondaki görüşmelere bırakılmasını
IV. Suriye sınırının Ankara Antlaşması'yla belirlenen şekilde
kalmasını istemiştir.
Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet
anlayışına açıkça aykırıdır?
A)I ve II B)I ve III C)I ve IV
D)II ve III
E) III ve IV
4.Kurtuluş Savaşı sırasında;
* Doğuda Ermenilere karşı Osmanlı’dan kalan terhis edilmemiş
ordu ile taarruz,
*Batıda başlangıçta Kuvayi Milliye birlikleri TBMM’nin kurduğu
düzenli ordu ile önce savunma sonra taarruz savaşı yapılması
planlanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı savaş taktiklerinin uygulandığı
B) Ulusal bağımsızlık mücadelesi verildiği
C) Değişik cephe anlayışının hakim olduğu
D) Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurulduğu
E) Doğuda ve batıda işgaller olduğu
5. Aşağıdakilerden hangisi "Türkiye Devleti yalnız TBMM
tarafından temsil olunur." ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden
biri değildir?
A) Ankara Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması
B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM'nin yeni bir hükümet
kurması
C) Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti ile TBMM
Hükümeti'nin birlikte katılması
D) TBMM'nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir
heyeti Moskova'ya göndermesi
E) Osmanlı Hükümeti'nin Lozan'a çağrılması üzerine TBMM'nin
saltanatı kaldırması
Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (3.5=15 puan)
a) Lozan Barış Antlaşmasıyla …………………….. ve …………………….. adaları Türklere verildi.
b) Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordularının tek yenilgisi ……………………………………………….. savaşıdır.
c) Sivas Kongresinde yararlı cemiyetler………………………………………………….. cemiyeti adı altında birleştirildi.
d) Kurtuluş savaşının sıcak savaş dönemi……………………………… antlaşması ile sona ermiştir.
e) TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet ………………………………ilk tanıyan devlet ise ………………………….’dır.
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz. (10x1= 10 puan)
1- ( ) Eskişehir ve Kütahya savaşlarını Türk ordusu kazanmıştır.
2- ( ) II. İnönü savaşından sonra TBMM Londra Konferansına davet edilmiştir.
3- ( ) Batı cephesinde başlangıçta Yunanlılara karşı Kuvayı inzibatiye savaşmıştır.
4- ( ) Lozan’da Hatay sorunu Türklerin isteklerine uygun şekilde çözüme kavuşturulmuştur.
5- ( ) Lozan Antlaşmasıyla Kurtuluş savaşının sıcak savaş dönemi sona ermiştir.
6- ( ) Milli mücadele de düzenli ordunun yunanlılara karşı kaybettiği tek savaş II.İnönü savaşıdır.
7- ( ) Ankara Antlaşmasıyla bugünkü güney sınırımız kesinleşti .
8- ( ) Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyacını karşılamak için Takriri sükun Kanunu çıkarıldı.
9- ( ) 1921 Teşkilatı Esasi Tür devletinin ilk anayasasıdır.
10- ( ) Mudanya ateşkes anlaşması herhangi bir dış olaya neden olmamıştır.
Aşağıdaki antlaşma ve özellikleri birbirleriyle eşleştiriniz? (5x1= 5 puan)
1
2
3
4
5
Gümrü Antlaşması
Londra Konferansı
Ankara Antlaşması
Lozan Antlaşması
Kars Antlaşması
A
B
C
D
E
İlk kez bir Anlaşma devleti TBMM’yi tanımıştır.
Yeni Türk devletinin bağımsızlığı resmen kabul edildi.
Bugünkü doğu sınırımız şekillendi.
TBMM VE İstanbul Hükümeti birlikte davet edildi.
TBMM’nin ilk diplomatik başarısıdır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. TBMM’ye karşı çıkan iç isyanların nedenlerini maddeler halinde yazınız? (10 puan )
2. Lozan Antlaşmasının önemini ve sonuçlarını maddeler halinde yazınız? (10 puan )
3. I. TBMM’nin genel niteliklerini maddeler halinde yazınız? (10 puan )
4. Büyük Taarruz için yapılan hazırlıkları maddeler halinde yazınız? (10 puan )
5. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmak istenmemesinin nedenlerini yazınız? ( 10 Puan )
SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR.
Başarılar Dilerim.
İbrahim ULUDAĞ
Ders Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
284 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content